Wstępny plan pobytu w Rogowie

W tym roku czas rekolekcji wspólnotowych w Rogowie przypada w dniach od 26 (czwartek – Boże Ciało) do 28 maja (sobota).

Wstępny plan pobytu:

Czwartek 26 maja 2016 r.
17:00 zawiązanie wspólnoty
17:15 warsztaty: „Co zrobiłem(-am) ze swoim chrztem a co chrzest zrobił ze mną?”
18:00 kolacja
18:30 Majowe Nabożeństwo
19:00 pieśni Maryjne, ognisko z Maryją

Piątek 27 maja 2016 r.
7:00 Adoracja (medytacja)
8:00 Jutrznia
8:30 śniadanie
9:00 I Konferencja „Owoce chrztu św. oparte na Ewangelii z dnia”
9:45 refleksja indywidualna w ciszy, w ogrodzie…;) „Co we mnie jest uschłe a co żywe?”
13:00 obiad
15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:15 dzielenie, świadectwa
16:45 modlitwa o ożywienie
17:15 Majowe Nabożeństwo
18:00 kolacja
19:00 Msza św.
20:00 wprowadzenie do porannej medytacji

Sobota 28 maja 2016 r.
7:00 Adoracja (medytacja)
8:00 Jutrznia
8:30 śniadanie
9:00 Msza św.
10:00 II Konferencja „W jaki sposób i ku czemu Duch Św. prowadzi Wspólnotę”
10:45 dzielenie plus światła na przyszłość
12:00 refleksja Lidera
13:00 obiad
14:00 wyjazd

Spotkanie 28 kwietnia 2016 r.

W czwartek 28. kwietnia 2016 r. o godzinie 18:30 w salce katechetycznej rozpocznie się spotkanie modlitewne naszej Wspólnoty. Po części modlitewnej będzie możliwość podzielenia się doświadczeniem ostatniego, dziesiątego tygodnia rekolekcji, jak również całością Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. Ponieważ każde odnowienie więzi z Duchem Świętym dla wspólnot Odnowy jest wielkim świętem – tak również i u nas będzie świętowanie podczas agapy na koniec spotkania, przy małym słodkim co nieco ;)
małe co nieco

Msza św. z modlitwą o wylanie Darów Ducha Świętego 16.04.2016 r.

W sobotę 16 kwietnia 2016 r. w kościele Ojców Pasjonistów na Teofilowie odbył się drugi dzień skupienia seminaryjnego , w związku z modlitwą o wylanie Darów Ducha Świętego. Kościół wypełniony był po brzegi osobami przeżywającymi Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. Pięknie wpisaliśmy się w obchody Jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski, którego uroczyste obchody akurat trwały w tym czasie.
??????????
Po zawiązaniu wspólnoty odbyła się, po stanięciu w obecności Boga, modlitwa uwielbienia oraz świadczenie sobie nawzajem w trzyosobowych grupach – jakich łask od Pana Boga doświadczaliśmy podczas tego Seminarium. Po modlitwie do Ducha Świętego, o rozpalenie serc, o wiarę, wolność od rutyny oraz o ożywienie duchowe, mogliśmy wysłuchać konferencji wygłoszonej przez Ks. Roberta Jaśpińskiego.
Po przerwie, w drugiej części, po Eucharystii koncelebrowanej przez wszystkich zgromadzonych kapłanów – opiekunów grup, pod przewodnictwem Ojca Remigiusza Recława SJ. miała miejsce adoracja wraz z modlitwą o Wylanie Ducha Świętego. Początkowo przebiegała ona w grupkach trzyosobowych, w trzech turach, a następnie modliliśmy się wszyscy wspólnie pod przewodnictwem Ks. Adama – o ożywienie wspólnot, otwarcie na posługę charyzmatyczną a także za naszą Ojczyznę, aby dar chrztu wciąż na nowo przynosił owoce wierności Ewangelii przez nowe pokolenia Polaków.
Na zakończenie miała miejsce modlitwa dziękczynienia i uwielbienia wraz z radosnym śpiewem wszystkich zebranych.
Słowo rozeznane dla poszczególnych tur modlitwy:
1. 1Tm 6, 11-16
2. Mt 5, 13-16
3. Kol 1, 9-14
4. J 12, 20-26

więcej zdjęć –> tutaj

Szkoła Posługi: „Dzieci Króla – tożsamość chrześcijanina” 15 kwietnia 2016 r.

Na początku spotkania została odprawiona Msza św., bezpośrednio po której mogliśmy wysłuchać konferencji „Zmartwychwstały staje pośród nas”. Mszę św. celebrował oraz konferencję wygłosił ks. Robert Jaśpiński.
Po przerwie zabraliśmy się do pracy w części warsztatowej.
I etap był pracą indywidualną – spojrzeliśmy na swoje życie odnajdując w nim sytuacje, które powodują w nas niepokój. Podjęliśmy refleksję jakie uczucia nam wówczas towarzyszą, jak sobie z tym próbujemy poradzić? Czy prosimy Jezusa o Jego pokój, czy może szukamy tylko „świętego spokoju”?
II etap był pracą w grupkach dzielenia – każdy z nas mógł przedstawić osobom w grupce swoją najtrudniejszą sytuację powodującą niepokój. Grupka podejmując modlitwę i rozeznanie, słuchała w jaki sposób Jezus pragnie do tych naszych trudnych spraw wprowadzić Boży pokój. Wielu z nas dzięki wspólnemu dzieleniu się, mogło spojrzeć na swój problem innymi oczyma. Pan działał z mocą!
Szkołę Posługi zakończyliśmy wspólną modlitwą – stanęliśmy przed naszym Bogiem jak dzieci Wielkiego Króla, oddając Mu chwałę, dziękując za naszą tożsamość Dziecka Bożego, prosząc by On prowadził nas na ścieżkach naszego życia i umacniał w dzieleniu się z innymi ludźmi darem Bożego Pokoju.

??????????

Więcej zdjęć –> tutaj

Dzielenie seminaryjne oraz Msza wspólnotowa

W czwartek, 14.04.2016 r., dokładnie w 1050 rocznicę chrztu Polski,
spotkanie naszej Wspólnoty miało nieco inny, niż wcześniej przewidywany przebieg.
Najpierw była konferencja dotycząca ostatniego tygodnia rekolekcji, po której miało miejsce dzielenie seminaryjne. Następnie przeszliśmy do kościoła, gdzie została odprawiona Msza św., podczas której było składane osobiste wyznanie wiary przez każdego z seminarzystów. Podchodząc do zapalonego paschału, symbolizującego obecność Zmartwychwstałego Jezusa, każdy obecny, w swoich własnych słowach wyrażał to, Kim dla niego jest Jezus.
??????????
Po Komunii Św. była prowadzona modlitwa o uzdrowienie nad osobami, które z różnych względów, nie mogły być 12 marca u Pasjonistów.
Odbyły się dwie tury takiej modlitwy, dla których rozeznano następujące Słowo:
1. Jr 16,19 (Księga Jeremiasza)
2. So 3, 9 (Księga Sofoniasza)

Tak przygotowani czekamy na sobotę…;)

Więcej zdjęć –> tutaj

PROGRAM II SESJI SEMINARIUM ARCHIDIECEZJALNEGO Z MODLITWĄ O WYLANIE DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

I część:
10.00 – Rozpoczęcie
10.05 – Stanięcie w obecności Boga oraz modlitwa do Ducha Św. o rozpalenie serc, o wiarę, o wolność od niedowiarstwa, o ożywienie duchowe
11.00 – Konferencja – ks. Robert
11.30 – Ogłoszenia organizacyjne
11.35 – Przerwa (55 min)

II część:
12.30 – Eucharystia
ok. 13.30 – Adoracja z modlitwą o Wylanie Ducha Św.
ok. 14.00 – Wspólne uwielbienie Pana po błogosławieństwie
14.30 – Zakończenie (podziękowania, pomoc w wyniesieniu ławek)

Niech nikogo z nas tam nie zabraknie!

Spotkanie czwartkowe 14.04.2016 r. ZMIANA!!!!!

Uwaga!!!
Najbliższe spotkanie czwartkowe będzie przebiegało według następującego planu:
18:30 – konferencja dotycząca ostatniego tygodnia rekolekcji ( w salce),
do 18:55 – dzielenie seminaryjne, po którym przejdziemy do kościoła, gdzie o godzinie 19:00 zostanie odprawiona Msza św. z modlitwą o uzdrowienie nad osobami, które nie były obecne
12 marca u Pasjonistów. Podczas tej Mszy będzie również składane osobiste wyznanie wiary przez każdego z seminarzystów.
Zachęcamy, aby wszystkie osoby, które przeżywają aktualnie Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym były obecne.

PS. Przypominamy, że Msza św. z modlitwą o wylanie Darów Ducha św. będzie miała miejsce w najbliższą sobotę, 16.04.2016 r. w godzinach 10:00-15:00 w kościele Ojców Pasjonistów na Teofilowie.

Szkoła Posługi – 15.04.2016 – piątek godz. 17.00-21.00

Spotykamy się w Ośrodku Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi ul. Sienkiewicza 60 ( w Sali Teatralnej), w piątek, 15. 04.2016 r. o godzinie 17:00 ;)
Temat spotkania: Dzieci Króla – tożsamość chrześcijanina

Blok I 17.00 – 18.30
1. Msza Święta – ks. Robert Jaśpiński
2. Zmartwychwstały staje pośród nas – konferencja

18.30 – 19.00 Przerwa na kawę i herbatę

Blok II 19.00 – 21.00
1. W poszukiwaniu pokoju – warsztat I
2. Pokój mój daję wam – warsztat II
3. Modlitwa dzieci Króla

ZAPRASZAMY

Spotkanie animatorów z klerykami WSD w Łodzi

We wtorek, 5. kwietnia 2016 r. na spotkaniu animatorów byli obecni trzej klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, ze swoim opiekunem Ks. Pawłem Boguszem.
Dzieliliśmy się z nimi naszym doświadczeniem życia wspólnotowego, na czym ono polega i jak przemienia nas samych.
Krótko przedstawialiśmy działające diakonie oraz dzieliliśmy się świadectwami dotyczącymi różnych posług oraz znaczenia rozwoju duchowego osobistego jak i wspólnotowego.

??????????
Więcej zdjęć –> tutaj