Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w Seminarium

Przypominamy wszystkim Seminarzystom, aktualnie przeżywającym rekolekcje, iż w najbliższy czwartek 23.10.2014 r. będzie specjalna Msza Św. z modlitwą wstawienniczą o nawrócenie, uzdrowienie i uwolnienie specjalnie w ich intencjach.
Najpierw spotykamy się o godzinie 18:00 na dzieleniu w salce katechetycznej a następnie przejdziemy do kościoła na godzinę 19:00 celem uczestniczenia w Mszy św.
Zachęcamy do wcześniejszego skorzystania z sakramentu pokuty;) Otwórzmy nasze serca na łaski, które Pan Bóg zamierza w nich złożyć, najszerzej jak możemy i potrafimy…
Pozwólmy działać Jezusowi!

19 października 2014 r. – Dekalog według Jana Pawła II.

Scenariusz „Dekalogu wg Jana Pawła II” powstał we współpracy Włodzimierza Galickiego, Grupy Modlitewnej „Zawierzenie”, zespołu młodzieżowego „Donum Dei” i scholi dziecięcej „Nutki Zbawiciela” i został zaprezentowany 19 października po mszy św. wieczornej.
Powinniśmy sobie przypominać wciąż i wciąż na nowo słowa, wskazówki, napomnienia i przestrogi naszego wielkiego Rodaka. Nic nie straciły ze swojej aktualności…
Oprawa muzyczna z wyświetlanymi tekstami pieśni umożliwiła wszystkim obecnym włączyć się do wspólnego śpiewu.
Dodatkową niespodzianką wieczoru była obecność Księdza Adama, który na koniec udzielił wszystkim zgromadzonym Bożego błogosławieństwa;-)

Więcej zdjęć –> tutaj

16 października 2014 r. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

W ten czwartkowy wieczór wskazywaliśmy na Jezusa, Który jako pierwszy nas szuka, wychodzi nam na ratunek. To nie nasz wybór, ale Jego, Jezus chce się z nami spotkać.
Jezus pokonuje wszelki lęk – zatem nawoływaliśmy do odrzucenia lęków i obaw, zachęcaliśmy, aby zaufać Panu i przyjąć Jego łaskę .
Jezus zna nas – wie o naszym udręczeniu, o nieobecności, o umierających duchowo. Wołaliśmy też za tych, którzy osłabli w wierze, o wiarę i nadzieję płynącą ze spotkania.
I znów mogliśmy doświadczać działania łaski Bożej pośród nas.
Tym razem wiele osób złożyło świadectwa o tym jak Bóg zadziałał w ich życiu.

20-lecie Wspólnoty Zwiastowanie

15 października 2014 r. Mszą św. o godzinie 18:00 w kościele pw. Serca Jezusowego przy ul. Sienkiewicza 60 rozpoczęły się obchody 20 lecia istnienia i działania Wspólnoty modlitewnej „Zwiastowanie”. Przez czas dwóch dziesięcioleci przez tą Wspólnotę przewinęło się bardzo wielu ludzi, działających obecnie w innych wspólnotach bądź pozostających nadal w szeregach tej, która została utworzona jeszcze przez ŚP. Ojca Józefa Kozłowskiego.
Kościół OO Jezuitów był wypełniony ludźmi pragnącymi składać Bogu dziękczynienie za dar tej wspólnoty, jak i upraszać łaski na dalsze lata.
Liturgii przewodniczył obecny opiekun Ojciec Remigiusz Recław.

Łódź modli się za synod


Ojciec Święty Franciszek ustanowił niedzielę 28 września br. Dniem Modlitwy całego Kościoła w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego „Wyzwaniom duszpasterskim wobec rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”. Życzeniem Sekretariatu Synodu jest, żeby apel Ojca Świętego o włączenie się w tę modlitwę przekazany został wiernym poszczególnych diecezji oraz Instytutom Życia Konsekrowanego.
Synod Biskupów będzie się odbywał w dniach 5-19 października. Uroczyste rozpoczęcie nastąpi w niedzielę 5 października. Ustalono, że w tych dniach będzie odmawiana Modlitwa do Świętej Rodziny, napisana przez Papieża Franciszka. Również wtedy w liturgii Mszy św. zostanie wykorzystana specjalnie przygotowana modlitwa wiernych. Zalecana jest też modlitwa różańcowa odmawiana w intencji prac synodalnych.
Więcej informacji

Modlitwa papieża Franciszka:
Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

28 września 2014 r. o godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata!

Od siedmiu lat w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćko (spowiednika św. Siostry Faustyny) Zespół Iskry Bożego Miłosierdzia kieruje zaproszenie do wszystkich Czcicieli Bożego Miłosierdzia, aby włączyć się w dzieło apostolatu modlitwy, wychodząc raz w roku na ulice miast z koronką w ręku, prosząc Boga o Miłosierdzie dla nas i świata całego. W tym roku intencją szczególną jest modlitwa za prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie i o pokój na Ukrainie, a także w intencji lokalnych spraw i problemów. Na wielu skrzyżowaniach i skwerach pojawiły się grupy wiernych. Modlili się i duzi i mali.
W naszej parafii modlitwa miała miejsce na rogu ulicy Długosza i Alei Włókniarzy. Może warto zastanowić się, czy aby w przyszłym roku nie należałoby podjąć takiej modlitwy w większej liczbie miejsc, a nie tylko w jednym…

„Co roku przekraczamy barierę lęku, nieśmiałości i wstydu, by odważnie stanąć na ulicy, pośród biegnącego tłumu i oddać nasze miasto w ręce Miłosiernego Pana. Zbieramy się w parach, małych grupkach lub w dużych zgromadzeniach i odmawiamy najprostszą z najpiękniejszych modlitw: Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Ulice całego świata stoją przed naszymi oczami a my, w ciągu kilku minut, możemy oddać je Panu w godzinie miłosierdzia. Tam gdzie jest chaos przez chwilę panuje porządek, gdzie jest zgiełk, przez chwilę gości cisza, gdzie jest pośpiech, na moment wszystko zwalnia, gdzie dominuje grzech, tam w czasie naszej modlitwy rozlewa się Miłosierdzie Boże.
Zapraszamy także Ciebie i Twoich przyjaciół, byście odważnie wyszli na ulicę i wołali do Boga. Nasza wspólna modlitwa przemieni ludzi na naszej ulicy, w naszym mieście, w naszym kraju. Być może dzięki Twojej modlitwie ktoś na drugim końcu świata otrzyma łaskę nawrócenia…” – pisze w zaproszeniu skierowanym do Czcicieli Bożego Miłosierdzia o. Remigiusz Recław SJ.

Łodzianie zgromadzili się na ponad stu skrzyżowaniach naszego miasta, by wspólnie modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Ta modlitewna akcja rozpoczęła się właśnie w Łodzi i obecnie jest kontynuowana nie tylko w Polsce , ale i na świecie.
W tym roku akcje poparł, a nawet duchowo się w nią włączył Papież Franciszek.

Więcej zdjęć –> tutaj

28 września 2014 r. – obłóczyny Karola i innych kleryków oraz święcenia diakonatu

28 września 2014 r. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pabianicach przy ul. 20 Stycznia 77, podczas Mszy świętej o godzinie 11:30 miała miejsce uroczystość święcenia diakonatu jednego z kleryków szóstego roku Seminarium Duchownego w Łodzi, połączona z obłóczynami dziewięciu kleryków trzeciego roku ww. seminarium, w tym naszego Karola („naszego” w znaczeniu – naszego parafianina, członka naszej Wspólnoty jak i Zespołu ewangelizacyjno-muzycznego; już bardziej NASZ chyba nie mógłby być…;)
Jak to zostało określone przez głoszącego homilię podczas tej uroczystości, Ojca Remigiusza Recława – to wielkie święto dla naszej Wspólnoty, z tego też względu w pabianickiej świątyni często spotykanym kolorem był żółty, z uwagi na dość liczną obecność członków naszej Wspólnoty.
Niebo musiało się cieszyć, gdyż pobłogosławiło wszystkim piękną pogodą.

Więcej zdjęć –> tutaj

26 września 2014 r. – Szkoła Posługi: „Dom pachnący chlebem”

26 września 2014 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym 2014/2015, spotkanie w ramach Szkoły Posługi.
Cały cykl spotkań został zaplanowany w następujących terminach:
26.09.2013 – Dom pachnący chlebem
24.10.2013 – Co robią charyzmatycy?
28.11.2013 – Najważniejsze na świecie.
30.01.2014 – Najtrudniejsze na świecie.
27.02.2014 – O tym, co niezbędne.
27.03.2014 – Zapraszająca codzienność.
24.04.2014 – Duchowy bodyguard.
29.05.2014 – Niebieski S.O.S.

Szkoła Posługi „Dom pachnący chlebem…”, która odbyła się 26 września 2014 była podzielona na dwa bloki. W pierwszym bloku, po modlitwie do Ducha Świętego, rozpoczynającej całe spotkanie, miało miejsce krótkie dzielenie w grupkach 4-osobowych, gdzie najpierw każdy z uczestników na otrzymanej kartce miał symbolicznie narysować co w ostatnim czasie przybliżyło go do Boga, następnie dzielił Kolejnym punktem była konferencja: „Gospodarz domu” (o Bogu Ojcu i o modlitwie Ojcze Nasz).
Po przerwie na kawę i herbatę rozpoczęły się warsztaty: „Tworzymy idealny dom”, w których
uczestnicy, podzieleni na 8-osobowe grupy, przedstawiali wizję idealnego domu, poprzez:
1. skomponowanie piosenki o idealnym domu
2. zaprojektowanie reklamy idealnego domu
3. przygotowanie scenki przedstawiającej idealny dom
4. napisanie bloga nt. idealnego domu
5. skonstruowanie (sklejenie) budowli idealnego domu z kartonów
Na zakończenie grupy przedstawiły wszystkim uczestnikom Szkoły wykonane przez siebie zadania.
Ukoronowaniem spotkania była Msza Święta – celebrowana przez ks.Roberta.
Po zakończeniu Mszy św. nastąpiło wspólne połamanie się chlebem, który towarzyszył nam od samego początku spotkania.


Więcej zdjęć –> tutaj

20-21 września 2014 r. – Forum Charyzmatyczne: „Rodzina to miejsce dla każdego”

W dniach 20-21 września 2014 r. w Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 odbyło się Forum Charyzmatyczne po tytułem: „Rodzina to miejsce dla każdego”, według programu poniżej:
Sobota, 20 września 2014:
10:00 – Zawiązanie wspólnoty (zespół Mocni w Duchu)
10:45 – Konferencja I: Bóg walczy o twoją rodzinę – o. Wojciech Ziółek SJ
11:30 – Przerwa
12:00 – Konferencja II: Boży pomysł na małżeństwo – kilku mówców (Bartek Szkudlarek, Gosia, Marek Witkowski i Ela Pozorska)
13.10 – Twoja rodzina w ręku Boga – modlitwa w intencji rodzin
13:30 – Obiad
15:00 – Uwielbienie Bożego Miłosierdzia
15:15 – EUCHARYSTIA
16:30 – Przerwa
17:00 – Konferencja III: Dlaczego młodzi nie chodzą do kościoła? – Michał Frąckowicz
18:00 – Kolacja
19:30 – Rodzinne spotkanie modlitewne
21:00 – Apel

Niedziela, 21 września 2014:
09:30 – Zawiązanie wspólnoty (zespół Mocni w Duchu)
10:00 – Konferencja IV: Jeśli kochasz – rozmawiaj! – Inga Pozorska i Bogdan Kosztyła
11:15 – Przerwa
11:45 – Konferencja V: Rodzina trudna – rodzina do kochania – o. Remigiusz Recław SJ
12:30 – Warsztat z dialogu
13:00 – Obiad
14:30 – EUCHARYSTIA z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie
Zakończenie nastąpiło tuż przed godziną 17:00.

W trakcie Forum zaplanowano również rekolekcje dla dzieci pt. „Laboratorium Wiary”, w ramach których były m.in. warsztaty biblijne, charyzmatyczne, terenowe, muzyczne i plastyczne.

Dwudniowe spotkanie było adresowane do wszystkich, nie tylko do małżeństw. W łódzkiej hali sportowej spotkały się zatem zarówno małżeństwa, ciocie, babcie, dziadkowie, jak również osoby samotne i wszyscy ci, którzy chcieli wspierać w swoich wspólnotach rodziny. Wszystko po to, by przez te dwa dni nabrać sił i napełnić się Duchem Świętym oraz by móc być świadectwem miłości Chrystusa.
Podczas Forum jego uczestnicy mogli wysłuchać wielu ciekawych konferencji i świadectw. Jedną z nich pt. „Bóg walczy o twoją rodzinę” wygłosił o. Wojciech Ziółek. W swoim wystąpieniu chciał przekazać zgromadzonym na hali rodzinom, że żadna rodzina nie jest idealna, ale w każdej jest Bóg i działa poprzez każdego z jej członków.

Forum to dla rodzin swego rodzaju rekolekcje, podczas których, jak sami podkreślali, że uczyli się doceniać to, co naprawdę jest w życiu ważne oraz jak kochać.

W forum wzięło udział ponad 1800 osób, w tym 200 dzieci.

Sobotnią Mszę Św. podczas Forum sprawował abp. Marek Jędraszewski. Wygłosił także słowo do uczestników.

Więcej zdjęć –> tutaj

Msza z modlitwą o uzdrowienie 18 września 2014 r.

Jak co miesiąc, w trzeci czwartek miesiąca oddawaliśmy Panu Jezusowi wszystkie nasze choroby, słabości i problemy, prosząc, aby nas uzdrawiał, wzmacniał i pomagał w codzienności. Poprzez uświadomienie sobie Jego bliskiej obecności mogliśmy poczuć się bezpieczni w Jego ręku. Bóg jest miłością i jest dawcą wszelkiej łaski, więc na początku prosiliśmy za posługujących, aby byli przedłużeniem Jego ramion.
Następnie zawierzaliśmy się Bogu i modliliśmy o odrzucenie wszystkiego, co przeszkadza nam być wolnym w miłości, o wolność powrotu do Pana oraz o owce z innego stada, innej owczarni, aby wszystkie zbłąkane owce pozwoliły się odnaleźć.
Zakończyliśmy świadectwami działania Bożego w uzdrowieniach, uwolnieniach i przywracaniu radości życia oraz uwielbieniem Boga modlitwą i pieśnią.

Więcej zdjęć –> tutaj