16.12.2014 r. – Modlitwa z wylaniem Darów Ducha Świętego u Dobrego Pasterza

We wtorek, 16 grudnia 2014 r. Zespół oraz para Animatorów (Wanda Z. i Krysia Sz.) wspierała wspólnotę modlitewną, działającą przy parafii pw. Dobrego Pasterza w Łodzi, podczas modlitwy o wylanie Darów Ducha Świętego.
W Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym, prowadzonym przez tamtejszą wspólnotę brało udział ponad 20 osób.
Jeszcze przed modlitwą, w czasie Mszy św. każdy z uczestników Seminarium składał swoje osobiste wyznanie wiary, podchodząc do zapalonego paschału, symbolizującego obecność Żywego Jezusa. Dzięki temu, że słowa te były wypowiadane przez ustawiony przy paschale mikrofon, wszyscy mogli je usłyszeć. Była to bardzo poruszająca chwila dla wszystkich obecnych.
Po Eucharystii, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem była prowadzona modlitwa wstawiennicza. Duch Św. udzielał się obficie wszystkim uczestnikom tego liturgicznego zakończenia Seminarium.
??????????
Więcej zdjęć –> tutaj

13 grudnia 2014 r. – kolędowanie na spotkaniu opłatkowym na os. Mireckiego

Na zaproszenie Rady Osiedla im. Montwiłła Mireckiego, reprezentacja Zespołu uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym mieszkańców togoż osiedla, celem ubogacenia go poprzez śpiew kolęd i pastorałek. Wszyscy obecni bardzo chętnie włączali się do wspólnego kolędowania.
??????????
Więcej zdjęć –> tutaj

Parafialne Rekolekcje Adwentowe

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Od najbliższej niedzieli, 14 grudnia 2014 r. rozpoczynają się parafialne, adwentowe rekolekcje.
W tym roku prowadzić je będzie ks. Włodzimierz Szymkowicz, który jest administratorem i budowniczym parafii MB Fatimskiej w Dubrownie, w diecezji witebskiej na Białorusi.
Rekolekcje będą trwać do wtorku, 16 grudnia, włącznie.

Godzina Łaski: 8. grudnia 2014 r. 12:00-13:00

Przypominamy, że Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech, powiedziała:

„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

Pamiętaj! Nie zaprzepaść szansy wyproszenia nawrócenia, uzdrowienie, czy jakichkolwiek innych łask dla bliźnich, którzy tego najbardziej potrzebują…

4.12.2014 r. – Msza Św. z modlitwą o wylanie Darów Ducha Świętego

W dniu 4 grudnia 2014 r. na zakończenie Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym, została odprawiona Msza Św., w trakcie której została przewidziana przestrzeń na wyznanie przed zapalonym paschałem (symbolizującego obecność Pana Jezusa wśród nas) swojego osobistego wyznania wiary oraz modlitwę wstawienniczą nad Seminarzystami, w celu upraszania dla nich obfitych darów i charyzmatów Ducha Świętego.
Otrzymaliśmy następujące Słowo Boże dla poszczególnych tur modlitwy:
1) Łk 4, 31-35
2) 2 Kor 12, 9-10
Do końca rekolekcji dotrwało 14 osób.
Podczas końcowego, podsumowującego dzielenia wiele osób wymieniało jako niezbywalny owoc tego 10-tygodniowego czasu: ożywienie wiary, poczucie bliskości i Miłości Bożej, odczucie łaski bycia we wspólnocie (dar drugiego człowieka), większą otwartość, wzrost pokory, większą cierpliwość oraz wzbudzenie tęsknoty za Bogiem.
??????????

Więcej zdjęć –> tutaj

„Plaster Miodu” – Adwentowe Rekolekcje Internetowe o. Adama Szustaka OP.

Zachęcamy do uczestniczenia w Internetowym Słuchowisku Adwentowym „Plaster miodu” – rekolekcji głoszonych przez o. Adama Szustaka OP.

Poniżej umieszczamy odcinki, po których, na bieżąco każdego dnia wieczorem, będą uzupełniane następne.
Odcinek 1. – Zapowiedź rekolekcji
Odcinek 2. – Wprowadzenie
Odcinek 3. – Skrwawiona szmata
Odcinek 4. – Omdlenia
Odcinek 5. – Gliniane naczynia
Odcinek 6. – Pancerz
Odcinek 7. – Drążki
Odcinek 8. – Rozkosz Boga
Odcinek 9. – Rzemyki i sandały
Odcinek 10. – Kobieta z ogrodu
Odcinek 11. – Z pośpiechem
Odcinek 12. – Błogosławiona głupota
Odcinek 13. – Ryba w imbirze
Odcinek 14. – Niewolnik
Odcinek 15. – Trąbowa wdowa
Odcinek 16. – Ryżowe miłosierdzie
Odcinek 17. – Miodny dziegieć
Odcinek 18. – Herbata z rumem
Odcinek 19. – Malinowe upomnienie
Odcinek 20. – Cytrynowe owce
Odcinek 21. – eMeSWu
Odcinek 22. –
Odcinek 23. –
Odcinek 24. –
Odcinek 25. –
Odcinek 26. –

Fundament Ćwiczeń Duchowych przeżywany w życiu.

Jesteśmy jedną z nielicznych wspólnot (a może jedyną), która oferuje przeżywanie Fundamentu Ćwiczeń Duchowych według Świętego Ignacego – w życiu. Propozycja ta jest skierowana głównie do osób, które nie mogą skorzystać z oferty ośrodków rekolekcyjnych, aby przez 5 dni, w odłączeniu od swoich normalnych zajęć, w milczeniu, pogłębiać swoją relację z Bogiem.
Rekolekcje w życiu odbywają się w miejscu zamieszkania z przeprowadzaniem trzech medytacji w tygodniu. Trwają 5 tygodni. Raz w tygodniu odbywa się rozmowa z osobą towarzyszącą.
Naszą wielką radością jest to, iż z pierwszej edycji takich rekolekcji zechciało skorzystać 9 osób. Nadal trwają dzielenia i rozmowy związane z treściami i owocami przeprowadzonych medytacji (rekolekcje rozpoczęły się 17 listopada 2014 r.).
Już teraz możemy stwierdzić, że ten czas jest bardzo owocny dla wielu uczestników, zatem zamierzamy w przyszłości przeprowadzać takie ćwiczenia duchowe dwa razy w roku.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się w następnym terminie, aby nie zaprzepaścić tego czasu łaski.

29.11.2014 r. Wspólnotowy Dzień Skupienia

W sobotę 29. listopada br. w godzinach 9:30 – 15:00 odbył się Wspólnotowy Dzień Skupienia:
„Żyć Ewangelią każdego dnia” .
Po zawiązaniu wspólnoty i nawoływaniu Ducha Świętego wysłuchaliśmy konferencji Ks. Tomasza wprowadzającej w nowy rok liturgiczny (którego temat: „Nawracajcie się i głoście Ewangelię” „dziwnie” współgra z przyjętym tematem Dnia Skupienia:-).
Po chwili przerwy mogliśmy wysłuchać konferencji przygotowanej przez Ewę, w bardzo ciekawy sposób pokazującej
ważność rozwoju duchowego oraz pogłębionej modlitwy Słowem Bożym.
W kolejnym punkcie programu była przerwa na małe co nieco na słodko oraz rozmowy integracyjne przy kawie-herbacie.
Po przerwie było dzielenie w grupkach ośmioosobowych na temat codziennego karmienia się Słowem Bożym. Następnie w tych samych grupach zostały spisane po 3 owoce codziennego spotkania z Ewangelią i jedna trudność z tym związana, które były przedstawiane na forum.
Do najczęściej wymienianych owoców, należały: utwierdzenie wiary w konkretnej sytuacji, dopływ sił, aby iść dalej, pokrzepienie, umocnienie, możliwość wcielania w życie (naśladowanie Chrystusa), postępowanie w życiu według tego, do czego nas zaprasza Chrystus, potwierdzenia przy dokonywaniu wyborów oraz przekonanie, że Bóg o nas nie zapomniał i zawsze jest blisko.
Trudnościami są: brak systematyczności, trudność w znalezieniu miejsca, walka z rozproszeniami oraz lenistwo duchowe.
Tę część spotkania zakończyliśmy modlitwą o wierność Ewangelii.
W dalszej części przeszliśmy do kościoła, gdzie została odprawiona Msza Św. zakończona Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po Komunii Św. została przeprowadzona modlitwa nad członkami Diakonii muzycznej, obecnymi na Mszy Św.
??????????
Więcej zdjęć –> tutaj

Konferencja Księdza Tomasza (zostanie umieszczona w terminie późniejszym jako plik mp3)

Konferencja Ewy (j.w.)

28.11.2014 r. Szkoła Posługi: „Najważniejsze w świecie”

Listopadowa Szkoła Posługi (ostatnia w tym roku kalendarzowym) została przeprowadzona według programu:
BLOK I
17.00 Msza Święta celebrowana przez Ks. Tomasza
18.00 „Przyjdź Królestwo Twoje” – medytacja prowadzona – Ewa
18.30 – Przerwa na kawę i herbatę
BLOK II
19.00 „Rodzenie perły…” – konferencja – Darek Jeziorny
19.45 „Nie kasa, nie władza, nie sława – czyli co?! warsztaty – Marek

Homilia wygłoszona przez Ks. Tomasza była początkiem zastanawiania się nad znaczeniem słów „przyjdź Królestwo Twoje” – o co tak naprawdę prosimy…
Zatrzymując się nad słowem z Ewangelii Łk 17,20-24 i rozważaliśmy trzy punkty:
1. Królestwo Boże we mnie jest,
2. Królestwo Boże chce rozszerzać swoje przestrzenie w moim życiu,
3. Królestwo Boże, które jest we mnie chce być płodne dla innych.
Darek w swojej konferencji jeszcze bardziej rozwinął, na przykładach ewangelicznych przypowieści, zagadnienie Królestwa Bożego.
Całość spotkania zakończyła część warsztatowa, w której wszyscy obecni, podzieleni na 10-osobowe grupy prezentowali w postaci wiersza, wpisu na blog lub artykułu prasowego, atrybuty Królestwa Niebieskiego.

??????????
Więcej zdjęć –> tutaj

Konferencja „Rodzenie perły” (wkrótce zostanie tu wstawiona jako plik mp3)