Słowo do rozważenia podczas superwizji (czy w każdym dowolnym czasie)

Mój sen i moje czuwanie we Wspólnocie w ostatnim roku liturgicznym

Mk 14, 32-42
32A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: «Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił».33Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę.34I rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie!»35I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina.36I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!»
37Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: «Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? 38Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». 39Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. 40Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone, i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć.
41Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: «Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. 42Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca».

Jezus trzykrotnie prosił uczniów, aby czuwali, a oni trzykrotnie zapadali w sen. Ze szczególnym żalem zwrócił się do Piotra, który najpierw trzykrotnie zapadł w sen mimo próśb Jezusa, następnie za chwilę trzykrotnie się go zaparł. Tyle razy się Go zaparł, ile zapadł w sen, więc to pokazuje jak niebezpiecznym stanem jest brak czuwania, że to prowadzi do bardziej ekstremalnych zaniedbań.

Ważne jest więc, abyśmy przyjrzeli się swojemu czuwaniu w tym roku liturgicznym – jak ono wyglądało w naszej wspólnocie?

Jak wyglądało moje czuwanie podczas wydarzeń wspólnotowych? Spałem, czy czuwałem?

Jak wyglądało moje czuwanie (zaangażowanie) podczas:
– formacji adwentowej „Bierzecie i jedzcie
– spotkań modlitewnych online
– spotkań animatorów
– mszy wspólnotowych
– mszy o uzdrowienie
– formacji wielkopostnej
– wyjazdu do Sercówki
– spotkań modlitewnych na żywo
– modlitwy za wspólnotę

Rozważając poszczególne obszary wspomniane powyżej na czym ma polegać czuwanie wspólnoty lub obudzenie ze snu podczas kolejnego roku liturgicznego? Jakie działania podjąć, aby wspólnota nie zasypiała?

8 grudnia,12:00 – 13:00 GODZINA ŁASKI

NIE PRZEGAPCIE!!! 8 grudnia, godz. 12:00 – 13:00 NIEBO BĘDZIE OTWARTE;)
To Godzina Łaski.

Godzina łaski
Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. I Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto w tym czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne.
Nie jest to bynajmniej przyrzeczenie związane z samym tylko wymiarem duchowym. Bóg nam przypomina, że stworzył nie tylko nasze dusze; On powołał do życia także nasze ciało i nadał mu wielką godność. W Godzinie Łaski niejeden z nas przekona się, że Bóg nie neguje znaczenia ciała.
• Dostąpi uzdrowienia.
• Wyrwie się z nałogu.
• Przestanie być niewolnikiem grzechu.
Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:
„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata.
Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.
Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.
Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich.
Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.
Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.
Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

Intencje Żywej Róży na grudzień 2021 r.

1. Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego – aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.
2. Za nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
3. Za Ojczyznę.
4. O pokój na świecie i ustanie epidemii koronawirusa.

Msza św. z intencji Żywej Róży 19.12.2021 r. godzina 18:00.
Następne spotkanie 28.12.2021 godzina 16:00.

Spotkanie modlitewne 25.11.2021 r.


Na kanwie dzisiejszego czytania zadawaliśmy sobie pytania:
1. Czy jestem dziś gotowy na śmierć i spotkanie z Jezusem?
2. Czy walczę z każdym moim grzechem, czy sobie wciąż na jakiś pozwalam?
3. Wiernie służę, czy zaniedbuję jakieś dobro?
To, co odkryliśmy jako odpowiedzi na te pytania pozostaje do naszej dalszej refleksji…
Transmisja na FB

Spotkanie formacyjne 16.11.2021 r.

Podczas spotkanie animatorów w dniu 16.11.2021 r. miała miejsce dalsza część formacji o rozeznawaniu duchów, poświęcona pocieszeniu i strapieniu.
Na czas najbliższego miesiąca do przemedytowania zostały podane następujące fragmenty Pisma Świętego:
1. J 20, 11-16 (Maria Magdalena nad grobem – czy ja potrafię otworzyć uszy na wołanie Pana, gdy On się o mnie upomina, aby mnie wyciągnąć ze strapienia?)
2. Dz 2, 1-11 (Zesłanie Ducha Świętego – strapieni Apostołowie zamknęli się w Wieczerniku mimo, iż spotkali Zmartwychwstałego Pana. I znów, gdy Pan się o nich upomniał wychodzą bez lęku na cały świat.)
3. Łk 24, 13-34 (Droga do Emaus – Jezus sam podchodzi do Uczniów, ale oni cały czas są w strapieniu i tego nie widzą. Dopiero po lekturze Słowa Bożego wraca do nich pocieszenie, które dodaje im sił, aby wrócić i świadczyć o Jezusie.)
4. Łk 9, 7-9 (Poruszony Herod – przykład jak można odrzucić próbę Pana, aby kogoś wprowadzić w stan pocieszenia i ten wbrew wszystkiemu – trwa w strapieniu)

Transmisja dla posiadaczy Facebook’a

Ścieżki dźwiękowe z formacji:


Ogłoszenie organizacyjne ze względu na zwiększoną liczbę zakażeń Covidem

Ponieważ nadal musimy unikać zagrożenia zakażenia się covidem – jutrzejsze spotkanie formacyjne (16.11.2021 r.) będzie transmitowane z salki Zespołu muzycznego. Jeśli ktoś chce – spokojnie może przyjść – pomieścimy się 😉. Pozostałe osoby zachęcamy do udziału telefonicznego (dzielenie minionym miesiącem formacji). Damy znać w trakcie transmisji.