Zapraszamy na Drogę Krzyżową 23.02.2024 r.

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na Drogę Krzyżową animowaną przez naszą Wspólnotę, która będzie miała miejsce 23 lutego 2024 r. ok. godziny 18:30 (bezpośrednio po Mszy św. wieczornej).

Będą to rozważania Drogi Krzyżowej wraz z Rodziną Ulmów.

Pogłębione rekolekcje Wielkopostne

Zapraszamy wszystkich do podjęcia rekolekcji wielkopostnych prowadzonych przez naszą Wspólnotę. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 22 lutego 2024 r. o godzinie 18:00 w salce katechetycznej przy garażach.
Rekolekcje będą trwać przez 10 tygodni. Spotkania będą odbywać się w czwartki o godzinie 18:00.
W najnowszej „Niedzieli” pojawi się nawet artykuł na ten temat. Treść umieszczona jest poniżej.
ARTYKUŁ

Forum Charyzmatyczne: POŁĄCZENI – JEZUS, WSPÓLNOTA i …KRYZYS?

Termin: 19-20 kwietnia 2024;
Miejsce: Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60
Koszt: 170 zł (cena obejmuje koszty organizacyjne, obiad jest we własnym zakresie)
Organizatorzy: Fundacja Mocni w Duchu;
Goście: s. Judyta Pudełko PDDM, kard. Grzegorz Ryś, Marcin Zieliński, Hubert Malinowski, Tomasz Krzyżak

Program:
PIĄTEK, 19 KWIETNIA
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 – Zawiązanie wspólnoty
15.45 – Konferencja – s. Judyta Pudełko
„Pomysł Jezusa na wspólnotę”
17.15 – Przerwa
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza z modlitwą o uzdrowienie
Modlitwę uzdrowienia prowadzi Marcin Zieliński

SOBOTA, 20 KWIETNIA
9.30 – Zawiązanie wspólnoty
10.00 – Konferencja – dr Hubert Malinowski
„Zdrowa i chora wspólnota”

rola lidera/moderatora – jego uprawnienia oraz granice kompetencji
po czym poznać, że moja wspólnota idzie w złą stronę?

11.30 – Przerwa
12.15 – Marcin Zieliński – „Rozbudzenie wspólnoty”
13.30 – Przerwa obiadowa
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 – Zawiązanie wspólnoty
15.45 – Panel – „Kryzys Kościoła” – prowadzi Jarosław Grabarczyk
Goście: kard. Grzegorz Ryś, Marcin Zieliński, dr Hubert Malinowski, Tomasz Krzyżak
17.15 – Przerwa
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza w intencji uproszenia darów Ducha Świętego – kard. Grzegorz Ryś

LINK DO ZAPISÓW

Modlitwa w intencji „o zwycięstwo nad szatanem”

Nasz Ksiądz Proboszcz Grzegorz Klimkiewicz wyszedł z inicjatywą modlitwy.
Wobec ogromu zła, które widzimy we współczesnym świecie, przejawiającemu się w konfliktach, w wojnach, deptaniem świętości i najwyższych wartości, zwycięstwie nienawiści nad miłością oraz mając świadomość, że źródłem tego zła jest szatan, zwracam się do wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji „o zwycięstwo nad szatanem”.
Modlitwa ta polegałaby na codziennym odmówieniu przynajmniej dziesiątki różańca i modlitwy:
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana – prosimy Cię pokornie:
rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów,
stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen

Zachęcamy do dołączenia do modlitwy 🙏🙏🙏

IV spotkanie formacyjne – 30.01.2024 r.

1. Inne zaś rzeczy są stworzone dla człowieka aby mu pomagały do celu dlatego mamy z nich korzystać w całej tej mierze w jakiej nam pomagają i uwalniać się od nich w całej tej mierze w jakiej są przeszkodą – aby tak się stało trzeba najpierw złapać kontakt z emocjami i zacząć nimi władać wolą i rozumem, stworzenia budzą nasze uczucia i tylko władając uczuciami możemy wybierać wg zasady „tantum quantum”, stworzenie samo w sobie jest dobre ale nie wszystko jest dla mnie, zły wykorzystuje je do budzenia naszych emocji, tutaj rodzi się wolność odrzucająca ale i wybierająca, negatywna i pozytywna
2. Duch Święty daje nam dary prowadzące do władzy nad emocjami – mądrość i rozum pozwalają rozpoznać co służy a co nie, bez oddawania władzy emocjom, umiejętność i rada prowadzą do konkretnych działań uwalniających serce od pożądliwości, dar męstwa daje wytrwałość i wierność woli Bożej, dar pobożności i bojaźni Bożej dają uważność na Boga i odpowiadania na Jego miłość
3. Słowo 1Kor 6,12-20 – wszystko mi wolno ale nie wszystko przynosi korzyść, wiele emocji i pożądań pociąga nas, świat wciąż próbuje przekonać o tym, że należy folgować emocjom i korzystać z życia, droga o zbawienia to droga władania emocjami i gotowość do wybierania tego co służy zbawieniu a nie skakania po emocjach i krótkotrwałej przyjemności, którą należy wciąż karmić i podsycać,

Wybieranie „o tyle o ile” wymaga od nas uporządkowania uczuć a taki porządek zaczyna się od złapania kontaktu z emocjami i nazwaniu co się we mnie dzieje. Kolejny krok do wejście „pod” uczucia i zdanie sobie sprawy, co one oznaczają i co mówią o mnie, moich pragnieniach, zranieniach, potrzebach i brakach. Wtedy zaczyna się wybieranie za czym iść a za czym nie i do tego trzeba już użyć rozumu i woli. Jeśli są nawrócone to stosujemy zasadę tantum quantum wybierając to co służy zbawieniu i odrzucając to co nas od zbawienia odsuwa. Tutaj trzeba nam Ducha Świętego i Jego darów pozwalających rozpoznać Bożą miłość i to, do czego nas zaprasza, bo to miłość Boża zaprasza do życia, które prowadzi do zbawienia. Słowo na ten miesiąc jest z listu św. Pawła 1Kor 6,12-20 które mówi o wybieraniu tego co przynosi korzyść na drodze do Pana.

Intencje Żywej Róży na luty 2024 r.

1. Za nieuleczalnie chorych
Módlmy się, aby osobo nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.
2. Za nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
3. Za Ojczyznę.
4. O pokój w Ukrainie i na całym świecie.
5. O Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin, współmałżonków, dzieci.

Msza św. w intencji Żywej Róży: 18.02.2024 r. godzina 18:00.
Spotkanie Róży: 27.02.2024 godzina 17:15