24 października 2014 r. – Szkoła Posługi: „Co robią charyzmatycy?”

Spotkanie wszystkich, pragnących się formować, aby coraz lepiej służyć Bogu i ludziom (a było nas ok. 90 osób), przebiegało według planu:
BLOK I ( 17.00 – 18.10)
1. 17.00 – 17.15 Modlitwa do Ducha Świętego – Jadzia R.
2. 17.15 – 17.45 „Nowa Pięćdziesiątnica” – film (…dać się zasłuchać w treść, KTO jest powodem budzenia się grup charyzmatycznych?)
3. 17.45 „Charyzmatyk dziś” – konferencja (co znaczy chodzić w Duchu Świętym? dlaczego coraz częściej słyszymy o ginących w nas charyzmatach?) – Marek W.
4. 18.10 – 18.30 Przerwa na kawę i herbatę

BLOK II (18.30– 21.00 )
1. 18.30 – 19.40 „Na skrzydłach uwielbienia” – warsztat:
Dzielenie w 4 osobowych grupkach na temat: „W jaki sposób uwielbiam Boga w mojej codzienności? Poza uwielbieniem na spotkaniu wspólnoty, na Mszy Świętej, dużych spotkaniach halowych np.forum, na Szkole Posługi, itp.” Następnie osoby w grupce wybierają jedną formę uwielbienia w codzienności i przygotowują ok.3 min. scenkę, którą potem przedstawią w formie pantomimy. – Asia W.
2. Tuż przed Mszą Świętą krótkie wprowadzenie do refleksji w ciszy podczas modlitwy Ojcze nasz, po słowach „…święć się Imię Twoje” – Jadzia Z.
3. Ok. 19.40 Msza Święta – o. Franciszek Lipiński
Po komunii św. dłuższa modlitwa uwielbienia prowadzona przez zespół Zawierzenie – uwielbienie słowem, śpiewem, tańcem, gestem z dołączeniem akcentu Maryjnego.

Olbrzymią radością dla wszystkich była obecność trzech kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi: Karola („naszego” Karola z Zespołu), Mateusza i Piotra, którzy pokazywali co oznacza chwalić Pana śpiewem i tańcem;)

Więcej zdjęć –> tutaj

23.10.2014 r. – Msza święta z modlitwą o uzdrowienie w Seminarium

Po dzieleniu w grupkach w salce katechetycznej, w ten czwartkowy wieczór, przeszliśmy do kościoła, gdzie o godzinie 19:00 została odprawiona Msza św. w trakcie której, po Komunii Św. odbyła się modlitwa wstawiennicza nad każdym uczestnikiem Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. Trzy tury modlitwy umożliwiły, skorzystanie z tej formy zanoszenia próśb do Boga, wszystkim seminarzystom, jak i tym, którzy aktualnie takiej modlitwy potrzebowali. Przypominamy namiary na fragmenty z Pisma Świętego dla poszczególnych tur:
1. Rz 8, 1-2
2. Kol 2, 6-8
3. 1Kor 9,24-25

Więcej zdjęć –> tutaj

Brzeziny – 22.10.2014 r.

W minioną środę przedstawiciele Zespołu (w ilości 4 osób) uczestniczyli w uroczystych obchodach Wspomnienia Świętego Jana Pawła II. w parafii pw. Świętego Ducha w Brzezinach.
Pojechaliśmy na zaproszenie członkini tutejszej wspólnoty parafialnej. Mszę św. odprawianą o godzinie 17:00 poprzedzała modlitwa różańcowa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. W trakcie Mszy św. został poświęcony obraz Św. Jana Pawła II. oraz odnowione stacje Drogi Krzyżowej.
Świątynia była szczelnie wypełniona wiernymi, którzy chętnie włączali się do wspólnego śpiewu.
Pomimo zmęczenia, wynikającego z posługi w dniu pracy, przyniosła ona nam dużo radości i pokrzepienia – do tego stopnia, że wracaliśmy bardziej wypoczęci niż byliśmy przed posługą;)

Brzeziny - 22.10.2014 r.

Więcej zdjęć –> tutaj

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w Seminarium

Przypominamy wszystkim Seminarzystom, aktualnie przeżywającym rekolekcje, iż w najbliższy czwartek 23.10.2014 r. będzie specjalna Msza Św. z modlitwą wstawienniczą o nawrócenie, uzdrowienie i uwolnienie specjalnie w ich intencjach.
Najpierw spotykamy się o godzinie 18:00 na dzieleniu w salce katechetycznej a następnie przejdziemy do kościoła na godzinę 19:00 celem uczestniczenia w Mszy św.
Zachęcamy do wcześniejszego skorzystania z sakramentu pokuty;) Otwórzmy nasze serca na łaski, które Pan Bóg zamierza w nich złożyć, najszerzej jak możemy i potrafimy…
Pozwólmy działać Jezusowi!

19 października 2014 r. – Dekalog według Jana Pawła II.

Scenariusz „Dekalogu wg Jana Pawła II” powstał we współpracy Włodzimierza Galickiego, Grupy Modlitewnej „Zawierzenie”, zespołu młodzieżowego „Donum Dei” i scholi dziecięcej „Nutki Zbawiciela” i został zaprezentowany 19 października po mszy św. wieczornej.
Powinniśmy sobie przypominać wciąż i wciąż na nowo słowa, wskazówki, napomnienia i przestrogi naszego wielkiego Rodaka. Nic nie straciły ze swojej aktualności…
Oprawa muzyczna z wyświetlanymi tekstami pieśni umożliwiła wszystkim obecnym włączyć się do wspólnego śpiewu.
Dodatkową niespodzianką wieczoru była obecność Księdza Adama, który na koniec udzielił wszystkim zgromadzonym Bożego błogosławieństwa;-)

Więcej zdjęć –> tutaj

16 października 2014 r. Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

W ten czwartkowy wieczór wskazywaliśmy na Jezusa, Który jako pierwszy nas szuka, wychodzi nam na ratunek. To nie nasz wybór, ale Jego, Jezus chce się z nami spotkać.
Jezus pokonuje wszelki lęk – zatem nawoływaliśmy do odrzucenia lęków i obaw, zachęcaliśmy, aby zaufać Panu i przyjąć Jego łaskę .
Jezus zna nas – wie o naszym udręczeniu, o nieobecności, o umierających duchowo. Wołaliśmy też za tych, którzy osłabli w wierze, o wiarę i nadzieję płynącą ze spotkania.
I znów mogliśmy doświadczać działania łaski Bożej pośród nas.
Tym razem wiele osób złożyło świadectwa o tym jak Bóg zadziałał w ich życiu.

20-lecie Wspólnoty Zwiastowanie

15 października 2014 r. Mszą św. o godzinie 18:00 w kościele pw. Serca Jezusowego przy ul. Sienkiewicza 60 rozpoczęły się obchody 20 lecia istnienia i działania Wspólnoty modlitewnej „Zwiastowanie”. Przez czas dwóch dziesięcioleci przez tą Wspólnotę przewinęło się bardzo wielu ludzi, działających obecnie w innych wspólnotach bądź pozostających nadal w szeregach tej, która została utworzona jeszcze przez ŚP. Ojca Józefa Kozłowskiego.
Kościół OO Jezuitów był wypełniony ludźmi pragnącymi składać Bogu dziękczynienie za dar tej wspólnoty, jak i upraszać łaski na dalsze lata.
Liturgii przewodniczył obecny opiekun Ojciec Remigiusz Recław.

Łódź modli się za synod


Ojciec Święty Franciszek ustanowił niedzielę 28 września br. Dniem Modlitwy całego Kościoła w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów poświęconego „Wyzwaniom duszpasterskim wobec rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”. Życzeniem Sekretariatu Synodu jest, żeby apel Ojca Świętego o włączenie się w tę modlitwę przekazany został wiernym poszczególnych diecezji oraz Instytutom Życia Konsekrowanego.
Synod Biskupów będzie się odbywał w dniach 5-19 października. Uroczyste rozpoczęcie nastąpi w niedzielę 5 października. Ustalono, że w tych dniach będzie odmawiana Modlitwa do Świętej Rodziny, napisana przez Papieża Franciszka. Również wtedy w liturgii Mszy św. zostanie wykorzystana specjalnie przygotowana modlitwa wiernych. Zalecana jest też modlitwa różańcowa odmawiana w intencji prac synodalnych.
Więcej informacji

Modlitwa papieża Franciszka:
Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

28 września 2014 r. o godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata!

Od siedmiu lat w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćko (spowiednika św. Siostry Faustyny) Zespół Iskry Bożego Miłosierdzia kieruje zaproszenie do wszystkich Czcicieli Bożego Miłosierdzia, aby włączyć się w dzieło apostolatu modlitwy, wychodząc raz w roku na ulice miast z koronką w ręku, prosząc Boga o Miłosierdzie dla nas i świata całego. W tym roku intencją szczególną jest modlitwa za prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie i o pokój na Ukrainie, a także w intencji lokalnych spraw i problemów. Na wielu skrzyżowaniach i skwerach pojawiły się grupy wiernych. Modlili się i duzi i mali.
W naszej parafii modlitwa miała miejsce na rogu ulicy Długosza i Alei Włókniarzy. Może warto zastanowić się, czy aby w przyszłym roku nie należałoby podjąć takiej modlitwy w większej liczbie miejsc, a nie tylko w jednym…

„Co roku przekraczamy barierę lęku, nieśmiałości i wstydu, by odważnie stanąć na ulicy, pośród biegnącego tłumu i oddać nasze miasto w ręce Miłosiernego Pana. Zbieramy się w parach, małych grupkach lub w dużych zgromadzeniach i odmawiamy najprostszą z najpiękniejszych modlitw: Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Ulice całego świata stoją przed naszymi oczami a my, w ciągu kilku minut, możemy oddać je Panu w godzinie miłosierdzia. Tam gdzie jest chaos przez chwilę panuje porządek, gdzie jest zgiełk, przez chwilę gości cisza, gdzie jest pośpiech, na moment wszystko zwalnia, gdzie dominuje grzech, tam w czasie naszej modlitwy rozlewa się Miłosierdzie Boże.
Zapraszamy także Ciebie i Twoich przyjaciół, byście odważnie wyszli na ulicę i wołali do Boga. Nasza wspólna modlitwa przemieni ludzi na naszej ulicy, w naszym mieście, w naszym kraju. Być może dzięki Twojej modlitwie ktoś na drugim końcu świata otrzyma łaskę nawrócenia…” – pisze w zaproszeniu skierowanym do Czcicieli Bożego Miłosierdzia o. Remigiusz Recław SJ.

Łodzianie zgromadzili się na ponad stu skrzyżowaniach naszego miasta, by wspólnie modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Ta modlitewna akcja rozpoczęła się właśnie w Łodzi i obecnie jest kontynuowana nie tylko w Polsce , ale i na świecie.
W tym roku akcje poparł, a nawet duchowo się w nią włączył Papież Franciszek.

Więcej zdjęć –> tutaj

28 września 2014 r. – obłóczyny Karola i innych kleryków oraz święcenia diakonatu

28 września 2014 r. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Pabianicach przy ul. 20 Stycznia 77, podczas Mszy świętej o godzinie 11:30 miała miejsce uroczystość święcenia diakonatu jednego z kleryków szóstego roku Seminarium Duchownego w Łodzi, połączona z obłóczynami dziewięciu kleryków trzeciego roku ww. seminarium, w tym naszego Karola („naszego” w znaczeniu – naszego parafianina, członka naszej Wspólnoty jak i Zespołu ewangelizacyjno-muzycznego; już bardziej NASZ chyba nie mógłby być…;)
Jak to zostało określone przez głoszącego homilię podczas tej uroczystości, Ojca Remigiusza Recława – to wielkie święto dla naszej Wspólnoty, z tego też względu w pabianickiej świątyni często spotykanym kolorem był żółty, z uwagi na dość liczną obecność członków naszej Wspólnoty.
Niebo musiało się cieszyć, gdyż pobłogosławiło wszystkim piękną pogodą.

Więcej zdjęć –> tutaj