Celebracje Wielkiego Tygodnia 2020 roku w Archidiecezji Łódzkiej

Zarządzenie

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo wiernych w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, w zgodzie z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami władz państwowych, zostają wprowadzone następujące zasady celebracji Wielkiego Tygodnia w parafiach Archidiecezji Łódzkiej:

1. W każdym zgromadzeniu może uczestniczyć 5 osób, nie licząc celebransów, zredukowanej do niezbędnego minimum służby liturgicznej i kościelnej (np. organista, zakrystianin);

2. Zgodnie z decyzją Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego celebracje Wielkiego Tygodnia powinny być sprawowane we wszystkich kościołach parafialnych i kaplicach publicznych. Ponadto Arcybiskup Metropolita Łódzki usilnie prosi, aby wszystkie wspólnoty zakonne męskie i żeńskie sprawowały liturgię Triduum w swoich kaplicach domowych;

3. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w transmisjach prowadzonych przez mass-media. Liturgie pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w archikatedrze łódzkiej transmitowane przez TVP3, Toya, radio i internet będą się odbywać w następujących godzinach:
– Msza święta Niedzieli Palmowej o godz. 9.00
– Msza świętą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 19.00
– Liturgia Wielkiego Piątku o godz. 19.30
– Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 21.00.

Przypominamy, że w dni Triduum Paschalnego udział w wieczornych celebracjach liturgicznych można zastąpić odmówieniem Liturgii Godzin: w Wielki Czwartek i Wielki Piątek – Nieszporów, w Wielką Sobotę – Godziny Czytań z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego;

4. Msze święte Niedzieli Palmowej powinny odbywać się bez procesji (III forma przewidziana przez Mszał Rzymski);

5. Msza święta Krzyżma będzie sprawowana w pierwszą sobotę po ustaniu epidemii. Jeśli zabrakłoby w parafiach Oleju Krzyżma lub Chorych, można je otrzymać w katedrze. W Mszy Wieczerzy Pańskiej zaleca się opuszczenie mandatum. Zgodnie z polską tradycją zachowujemy obrzęd przeniesienia Najświętszego Sakramentu do tzw. ciemnicy w Wielki Czwartek i do „grobu” Pańskiego w Wielki Piątek;

6. Zachęcamy wiernych do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w tzw. ciemnicy i „grobie” Pańskim, tak jednak, aby zachować główną zasadę zgromadzeń do 5 osób;

7. W liturgii Wielkiego Piątku oddajemy cześć Krzyżowi przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez pocałunku czy dotyku. Można także zastosować formę adoracji Krzyża bez podchodzenia, w milczeniu. Z adoracją Krzyża nie łączymy zbiórki ofiar na Ziemię Świętą. Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Franciszka odbędzie się ona w niedzielę 13 września. Do uroczystej modlitwy wiernych należy dodać następujące wezwanie:

8. W tym roku rezygnujmy z obrzędu błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych w formie publicznej. Obrzęd ten zastępuje błogosławieństwo posiłku dokonane w domu przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst znajduje się w załączeniu i na stronie internetowej archidiecezji. Prosimy, aby Księża Proboszczowie umieścili ją na stronach internetowych parafii oraz zadbali o dostarczenie jej do osób samotnych i starszych;

9. Podczas celebracji liturgii Wigilii Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego nie organizujmy procesji rezurekcyjnej. Należy ją zastąpić chwilą adoracji Najświętszego Sakramentu połączoną z biciem dzwonów.

9b. O USTANIE EPIDEMII
(przedostatnie wezwanie)

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa:
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na udręczoną rodzinę ludzką, szukającą w Tobie ocalenia; † zatrzymaj szerzącą się grozę choroby i śmierci,* aby wszyscy mogli na nowo w pełni radować się darami Twojej łaski.
Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

10. Należy nadal zachowywać zalecenia wydane w Zarządzeniach z dnia 14 i 24 marca br.

Biskup Ireneusz Pękalski
Wikariusz Generalny

Łódź, dnia 31 marca 2020 roku
KO-1.5.2-272/2020

Obrzędy błogosławieństw pokarmów na stół wielkanocny

Przepełnieni wielkanocną radością, zasiądziemy do świątecznego stołu i podzielimy się wzajemną życzliwością przy składaniu sobie życzeń. Nowe życie Zmartwychwstałego Pana symbolizuje poświęcone jajko, którym także dzielimy się wzajemnie.
Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

Wszyscy modlą się przez chwilę w ciszy

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek; prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy, mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.
Chlebie żywy który zstąpiłeś z nieba i w Komunii św. dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.
Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej Wieczerzy Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.
Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. W. Amen.

Nie poświęcamy pokarmów wodą święconą.

Intencje Żywej Róży na kwiecień


1. Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i były otoczone opieką.
2. Za nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
3. Za Ojczyznę.
4. O pokój na świecie i ustanie epidemii koronawirusa.

Msza św. w intencji Żywej Róży – 19.04.2020 r. o godzinie 18:00 (niedziela).

Droga Krzyżowa 27.03.2020 r.

Pieśń na rozpoczęcie


Wstęp

Stacja I: Sąd nad Panem Jezusem

Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Stacja III: Pierwszy upadek

Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Stacja VI: Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Stacja VII: Drugi upadek

Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Stacja IX: Trzeci upadek

Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony

Stacja XI: Pan Jezus przybity do krzyża

Stacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu

Stacja XIII: Zdjęcie Pana Jezusa z krzyża

Stacja XIV: Złożenie Pana Jezusa do grobu

Zakończenie

Prośba o ofiarę na potrzeby parafii


Kochani, jak wiecie nasza parafia utrzymywana jest z naszych ofiar. W związku z epidemią, wielu wiernych nie przychodzi do kościoła. Koszty utrzymania parafii jednak się nie zmieniły. Nadal musimy dbać o nasz kościół oraz o wszystkie osoby świeckie pracujące dla naszej parafii.

W związku z tym, jeśli tylko macie taką możliwość, prosimy z całego serca o wsparcie naszej parafii. Możecie to zrobić wpłacając na konto podane niżej dowolną ofiarę i wpisując w tytule wpłaty: „NA CELE KULTOWE I CHARYTATYWNE KOŚCIOŁA”.
Bóg zapłać!

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Zbawiciela
91-089 Łódź, al. Włókniarzy 187

22 1090 1304 0000 0001 1190 9275
Santander Bank Polska S.A.

Formacja na 8. miesiąc „Wybieram Miłość” – materiały do formacji

Miesiąc 8: Wybieram Miłość.

1. Łk 1,26-38 // Zwiastowanie // Czy zgadzasz się na Miłość Boga w twoim życiu? Moje „Tak”
Delikatnie, ale i dobitnie zapowiada Bóg swoją wolę, czyli miłość wypełniającą się wobec nas, nasze zwiastowania i zapowiedzi działania Bożego, łaska, wątpliwości i pytania, cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź, zgoda, tak

2. Dz 7,54-60 // Szczepan, // Komu jeszcze możesz wybaczyć? Ojcze Nasz jest na poważnie
Relacja z Bogiem ważniejsza od życia, przebaczenie dokonujące się na wzór przebaczającego Boga, warunek zbawienia i codzienna modlitwa, której najczęściej nie realizujemy

3. 1Kor 6,12-20 // Wszystko mogę // Czy rozeznajesz wolę Bożą w twoim życiu? Fundament ĆD
Istotą jest wybieranie o tyle, o ile służy to zbawieniu, i wcale nie chodzi tylko o grzeszenie ciałem a i wcale nie o grzeszenie, ale o wybory, to jest fundament, to one mają być czyste

4. 1Sm 24,4-12 // Dawid i Saul, // W jaki sposób jeszcze możesz okazywać miłosierdzie? Miłosierdzie nieprzyjaciół
Miłosierdzie wymaga odwagi, odpowiedź tego, komu je okazuję może być bardzo okrutna, ale miłość domaga się miłosierdzia, wybierając miłość wybieram przebaczenie,

5. 1Kor 12,31.13,1-13 // Hymn o miłości, // W jaki sposób możesz kochać pełniej? Moja miłość
Podstawienie imienia w miejsce miłości może zrodzić frustrację, ale właśnie o to chodzi w miłości na wzór Boży, kolejny opis miłości, aby jakoś ją zdefiniował,

6. Iz 58,1-12 // Prawdziwy post // Czy twoje wybory i działania są spójne? Serce głodne Boga i nasycone Bogiem
Post to nie umartwienie, ale ofiara, wcale nie chodzi o umartwienie ciała, ale o umartwienie serca i jego pożądań, odrzuć egoizm i służ braciom a będziesz prawdziwie pościł i żadnej zewnętrzności i pokazywania postu,

7. Ga 5,13-15 // Wolność // Czy w twojej wolności jest miejsce na służbę? Wolność „do”
Miłość zaczyna się od tego, czego chcę doświadczać i dokładnie to robię innym, wolność polega na moim braku a dawaniu innym, to jest wolność do miłości a nie od czegokolwiek

8. Mt 5,3-12 // Błogosławieństwa // to jeszcze jeden opis miłości, w którym zawiera się i miłość Boga i ludzi, błogosławieni, czyli napełnieni łaską od Boga, ukochani i odpowiadający na miłość, wybierający miłość, która uwiera i jest niewygodna, ale prowadzi do celu, jakim jest zbawienie

Co to jest miłość? I nie chodzi o jakieś ludzkie definicje, ale o to jak miłość pokazuje i definiuje Bóg, wybieram stworzenie, zbawienie i zjednoczenie z Panem, inaczej nawrócenie, oczyszczenie i zjednoczenie, stworzenie na nowo, porzucenie pożądań i zgodę na Bożą wolę w moim życiu, inną i trudniejszą niż moje pożądania, miłość to miłosierdzie, przebaczenie, wolność do, porzucenie egoizmu, wydanie siebie, ubóstwo, wzgarda, pokora, ciche serce i błogosławieństwa, Ubodzy w duchu, cierpiący udrękę, łagodni, szukający sprawiedliwości, miłosierni, zabiegający o pokój, prześladowani za sprawiedliwość, prześladowani ze względu na Jezusa

Konferencja:

Dla posiadaczy profilu na Facebooku – transmisja on line
(trochę wizja szwankuje, ale zapis głosowy jest całkiem w porządku 😉 )

Ogłoszenia parafialne na Czwartą Niedzielę Wielkiego Postu

Dla osób uczestniczących w dzisiejszej Mszy św. za pośrednictwem mediów – aby być na bieżąco z wydarzeniami w parafii podajemy ogłoszenia:

STAN EPIDEMII

1. Stosując się do przepisów sanitarnych, związanych z ogłoszeniem Stanu Epidemii, a także zaleceń kościelnych, przypominamy, że zawieszamy w naszej parafii wszelkie spotkania wspólnot i grup religijnych, Kurs Przedmałżeński, a także nabożeństwa z dużym udziałem wiernych, tj., Gorzkie Żale i Drogi Krzyżowe − aż do odwołania. Pozostają tylko planowe Msze św. z uwzględnieniem ograniczenia ilości osób do 50, jak też udzielania Komunii św. tylko na rękę.

2. Jednocześnie informujemy, że kierując się wiarą i potrzebą serca, jak też prośbą Komisji Episkopatu Polski, aby kościół był udostępniony dla adoracji Najświętszego Sakramentu, w najbliższy piątek będzie wystawiony Najświętszy Sakrament w godzinach od 8:30 do 17:00 dla indywidualnej modlitwy czy odprawienia prywatnej Drogi Krzyżowej.

3. Nie możemy również organizować grupowych spowiedzi świętych. Dlatego prosimy spowiadać się na Mszach św. w dni powszednie, pamiętając, że nie całujemy stuły ani adoracyjnego krzyża, nie podajemy sobie dłoni na znak pokoju. Prosimy również o zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy sobą.

4. W najbliższą środę nasz kościół będzie KOŚCIOŁEM STACYJNYM. Ze względów bezpieczeństwa, celebracja odbędzie się bez udziału biskupa. Podczas Mszy św. zostanie odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego. Jest to też Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Osoby, które pragną złożyć przyrzeczenia Adopcji Dziecka Poczętego proszone są o zabranie formularzy wpisowych ze stolika za ławkami. Przyrzeczenie prosimy dokonać indywidualnie, natomiast grupowo zrobimy to, kiedy pozwolą na to warunki.

5. Prosimy nadal o dary żywnościowe jako jałmużna dla potrzebujących, które możemy składać również w kancelarii parafialnej. W tym tygodniu kancelaria będzie czynna nieco inaczej: do południa od 10:00 do 11:00, zaś po południu od 15:30 do 16:30. Do kancelarii może wejść maksymalnie dwóch interesantów w jednej sprawie. Prosimy jednak o załatwianie tylko najważniejszych spraw.

6. Jak zwykle zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

Droga Krzyżowa

Pieśń na rozpoczęcie

Stacja I: Sąd nad Panem Jezusem
Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Stacja III: Pierwszy upadek
Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
Stacja VI: Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
Stacja VII: Drugi upadek
Stacja VIII: Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Stacja IX: Trzeci upadek
Stacja X: Pan Jezus z szat obnażony
Stacja XI: Pan Jezus przybity do krzyża
Stacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu
Stacja XIII: Zdjęcie Pana Jezusa z krzyża
Stacja XIV: Złożenie Pana Jezusa do grobu
Zakończenie

Nowenna do Św. Andrzeja Boboli w czasie epidemii


DZIEŃ PIERWSZY

Modlitwa wstępna: odmawiana przez wszystkie dni nowenny

Wszechmogący, wieczny Boże!
Bądź pochwalony za świat, który dla nas stworzyłeś i za ludzi, których stawiasz na drodze naszego życia. Dziękujemy za wielkiego Rodaka i orędownika w niedolach i przeciwnościach losu – świętego Andrzeja Bobolę, którego wywyższyłeś ponad innych za jego wyjątkową wiarę, oddanie i miłość. Dziękujemy za pełne trudów życie Patrona Polski, który wskazywał i nadal wskazuje nam drogę rozwoju i wzrastania w Bogu. Dziś zwracamy się do Ciebie, Boże z wołaniem, aby trudne doświadczenie epidemii pogłębiło naszą wiarę i miłość oraz wzmocniło wspólnotę rodzinną, religijną i narodową. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Amen.

Litania do św. Andrzeja Boboli: odmawiana przez wszystkie dni nowenny
Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.
Święta Maryjo, módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Święty. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,

Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.
Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Przychodzimy dziś do Ciebie, prosząc o wstawiennictwo u dobrego Boga o rychłe zakończenie epidemii w Polsce i na świecie. Sam w życiu byłeś świadkiem epidemii i chorób. Wiesz, ile wnoszą cierpienia i jak przemieniają ludzkie życie i życie narodu. Uproś nam łaskę ufności w Bożą miłość i prowadzenie. Pomóż nam zrozumieć i z zaufaniem przyjąć słowa Pana Jezusa: Nie lękajcie się. Wierzymy, że dzięki Twemu wstawiennictwu zaraza ominęła Pińsk i jego okolice podczas Wielkiej Wojny. Wierzymy, że także teraz za Twoją przyczyną wirus przestanie się szerzyć.
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ DRUGI

Modlitwa wstępna

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Prosimy, aby za Twoim wstawiennictwem Bóg dodał siły, odwagi i nadziei tym, którzy zmagają się ze swoją chorobą. Prosimy, by wszyscy chorzy i zagrożeni uzyskali odpowiednie wsparcie i pomoc.
Wierzymy w uzdrowienia, przedstawione w Twoim procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym oraz w wiele innych, które zdarzyły się za Twoją przyczyną.
Racz prosić miłosiernego Boga o uzdrowienie chorych, zainfekowanych wirusem, aby odzyskali w pełni zdrowie i siły, o ile jest to zgodne z Jego wolą.
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ TRZECI

Modlitwa wstępna

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Wstawiaj się za tymi, którzy codziennie stają do walki z chorobą innych, którzy są gotowi służyć bliźnim w potrzebie, Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i trzeźwego myślenia..(2 Tm 1,7). Oby dobry Bóg chronił ich przed wszelkim niebezpieczeństwem i docenił ich ofiarność. Rozumiesz to, bo sam posługiwałeś chorym w czasie wielkiej zarazy w Wilnie, z poświęceniem towarzysząc chorym i umierającym. Prosimy Cię o wstawiennictwo do Ojca Niebieskiego o łaski potrzebne kapłanom w sprawowaniu duchowej posługi.
Prosimy Cię, abyś wołał do Boga, by przyjął do swojego Królestwa wszystkich, którzy odeszli z tego świata oraz by przyniósł ukojenie w cierpieniu rodzinom i przyjaciołom, którzy stracili bliskich.
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ CZWARTY

Modlitwa wstępna

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Ty, który niosłeś ludziom Dobrą Nowinę – często samotnie i na odludziu, pomóż i nam, w sytuacji zagrożenia, dawać ewangeliczne świadectwo miłości nie tylko tym, z którymi dzielimy wspólnotę duchową, lecz także tym, którzy są oddaleni od Boga. Wypraszaj nam, Święty Andrzeju, łaskę miłości, która wychodzi naprzeciw wszystkim ludziom i każdemu przebacza winy. Naucz nas bezinteresownie służyć innym, wspierać ich swoją obecnością, słowem, dobrami materialnymi, tym wszystkim, co otrzymaliśmy od Boga. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! (Mt 10, 8)
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ PIĄTY

Modlitwa wstępna

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Prosimy za Twoim wstawiennictwem o dary Ducha Świętego, abyśmy potrafili wypełniać swe życie dobrą treścią i dodaj nam siły do walki z codziennymi trudnościami.
Prosimy, aby czas epidemii stał się czasem naszego nawrócenia i wznoszenia ku Bogu oraz skutecznych zmagań z wadami naszego charakteru. Wierzymy słowom Pana: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. (2 Kor 12,9)
Pomóż nam wznieść się ponad ludzkie ograniczenia, przekształcać wady naszego charakteru w cnoty i sięgać po zwycięstwo nad sobą, na wzór tego, które się stało Twoim udziałem.
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ SZÓSTY

Modlitwa wstępna

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Idąc za Panem pokonywałeś bezdroża i pustkowia Polesia. Niech Twój przykład pomaga nam przejść zwycięsko przez ten czas, pełen trosk, pytań i niepokoju. Tyle jest niewiadomych, tyle zagrożeń. Wyproś nam łaskę u Pana, abyśmy wyszli z ciemności do światła.
Wyproś nam u Boga wytrwałość i męstwo w znoszeniu niewygód, ale też uznanie z pokorą naszej bezradności i szukania pokoju w Panu, który wzywa: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. (Mt 11, 28) Prosimy, pomóż nam, by czas kwarantanny był czasem zatrzymania się w codziennej gonitwie, spojrzenia z miłością na drugiego człowieka, budowania bliskich więzi w rodzinie, wzajemnego zrozumienia.
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ SIÓDMY

Modlitwa wstępna

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Jedności!
za Twoim pośrednictwem zwracamy się do Boga Wszechmogącego o jedność w naszym narodzie, o szczerość i wielkoduszność w zakończeniu waśni i kłótni w rodzinach, miejscach pracy i polityce.
Bardzo pragnąłeś, by Polski nie rozdzierały podziały religijne, społeczne, polityczne i ekonomiczne. Oddałeś swe życie za Jezusowe pragnienie: aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. ( J 17,21) Niech Twoja ofiara i przebaczenie prześladowcom będzie dla nas nauką wznoszenia się ponad ziemskie sprawy. Niech przyniesie nam zrozumienie, że to miłość łączy życie ziemskie i wieczne, że będzie ona naszym znakiem w Niebie.
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ ÓSMY

Modlitwa wstępna

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Jedności!
Przez Twoje wstawiennictwo prosimy Boga, aby ten trudny czas prowadził do wielkiego oczyszczenia naszego narodu i odbudowywania wspólnoty opartej na przeszłości i otwartej na przyszłość. Pomóż nam pojąć, że inność nie musi oznaczać wrogości, a rozmowa jest fundamentem porozumienia. Ty rozmawiałeś ze wszystkimi: prostymi chłopami, uczonymi, prawosławnymi kapłanami, szlachcicami i dworzanami królewskimi. Niech będzie to czas trwania przy Bogu wraz ze Świętymi naszego kraju i otwarcia na ludzi w duchu ewangelicznej miłości. Oręduj za nami u Pana, abyśmy nie zmarnowali tego czasu, który może nas pokrzepić duchowo i doprowadzić do większej dojrzałości.
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami! Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Modlitwa wstępna

Litania do św. Andrzeja Boboli

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski, Patronie Jedności!
W obliczu niebezpieczeństwa zagrażającego naszej Ojczyźnie i światu zwracamy się do Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej oraz Twoje, abyśmy potrafili bezgranicznie zawierzyć się woli Bożej.
Z Twojej inspiracji w Katedrze Lwowskiej zostały złożone Śluby Króla Jana Kazimierza i Stanów Rzeczypospolitej, „dotyczące polepszenia doli ludu pracującego oraz czci Najświętszej Panny jako Królowej Korony Polskiej”. Potrzeba nam dzisiaj Twojego dojrzałego spojrzenia na wszystkie sprawy naszej Ojczyzny.
W duchu zawierzenia wraz z Maryją i Tobą prosimy Boga o potrzebne łaski dla osób sprawujących władzę, które wykonują swoje obowiązki w poczuciu odpowiedzialności. Prosimy, by Duch Święty ogarnął ich swą mocą i umacniał ich wiarę.
Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…