Forum Charyzmatyczne „Wielkie rzeczy mi uczynił Wszechmocny” 9-10.02.2019 r.

„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny!” – to hasło Forum Charyzmatycznego, które w dniach 9-10 lutego 2019 r. odbywało się w łódzkiej Hali Sportowej przy ul. Skorupki.

– Gościem formacyjno-ewangelizacyjnego spotkania była Mary Healy – światowej sławy biblistką, międzynarodowy mówca i doktor teologii katolickiej. Od wielu lat jest związana z Katolicką Odnową Charyzmatyczną jako przewodnicząca Komisji Doktrynalnej w ramach Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej działających w Watykanie. Jest również członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej oraz Papieskiej Rady ds. jedności chrześcijan.

Uczestnicy Forum wysłuchali czterech konferencji zatytułowanych: „Czekajcie na obietnicę ojca”, „Charyzmaty Ducha Świętego”, „Moja przemiana jest możliwa” oraz „Jezus uzdrawia dziś” . Wzięli także udział w wieczorze chwały oraz adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z modlitwą o uzdrowienie. Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia zebrani w łódzkiej Hali Sportowej uczestniczyli we Mszy świętej.

za stroną www.archidiecezja.lodz.pl

??????????
Więcej zdjęć
–> tutaj dzień 1.
–> tutaj dzień 2.
Filmy z Forum
Konferencja 1: „Czekajcie na obietnicę Ojca” – Mary Healy
Modlitwa uwielbienia – Marcin Zieliński i O. Remigiusz Recław SJ
Konferencja 2: „Charyzmaty Ducha Świętego” – Mary Healy + modlitwa o dary Ducha Świętego
Wieczór chwały i Eucharystia – ks. abp Grzegorz Ryś
Modlitwa wstawiennicza – warsztaty i posługa
Konferencja 3: „Moja przemiana jest możliwa” – Mary Healy
Konferencja 4: „Jezus uzdrawia dziś” – Mary Healy
Eucharystia – Paweł Sawiak SJ

Spotkanie modlitewne 31.01.2019 r.

Spotkanie 31.01, które prowadzili Ewa i Andrzej Melsonowie było zasłuchaniem się w Boże Słowo i w siebie nawzajem. Mogliśmy podzielić się w małych grupkach tym, co jest naszym chlebem powszednim – naszymi troskami i radościami, wszystkim, z czym przychodzimy na spotkanie Wspólnoty. Była też wspólna modlitwa w grupkach, za siebie nawzajem, która wynikała ze słuchania innych osób podczas dzielenia, co było potwierdzeniem aktualności zdania: „Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!” – Słowa Ewangelii z tego dnia. Było dużo modlitwy, dziękczynienia i wspólnego uwielbienia Boga w świetle Jego Słowa, które jest zawsze na dziś.
2
Więcej zdjęć –> tutaj

Forum Charyzmatyczne 9-10 lutego 2019 r.

Zapraszamy wszystkich na Forum Charyzmatyczne pt.: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny!”
Gościem będzie Mary Healy – od wielu lat związana z Odnową Charyzmatyczną, służąc jako przewodnicząca Doktrynalnej Komisji ICCRS w Rzymie. Jest również członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej oraz Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan.
Profesor w Głównym Seminarium Biblijnym w Detroit. Jest też głównym redaktorem Katolickiego Komentarza Biblijnego i autorką dwóch jego tomów – Ewangelii św. Marka oraz Listu do Hebrajczyków.
Posługuje jako międzynarodowy mówca, poruszając się w temacie ewangelizacji, uzdrowienia oraz życia duchowego, w ścisłym w odniesieniu do Pisma Świętego.

Termin spotkania: 9-10 lutego 2019 r. w Hali sportowej przy ul. Skorupki 21 w Łodzi
Koszt: 70 zł uczestnictwo lub 100 zł uczestnictwo z posiłkami (bezpłatnie tylko dzieci do lat 3)

PROGRAM FORUM
SOBOTA – 9 lutego
10.00 – Zawiązanie wspólnoty – zespół Mocni w Duchu
10.45 – Konferencja 1 „Czekajcie na obietnicę ojca” (dr Mary Healy)
11.30 – Przerwa
12.00 – Uwielbienie – zespół Mocni w Duchu
12.45 – Obiad
14.00 – Konferencja 2 „Charyzmaty Ducha Świętego” (dr Mary Healy)
14.45 – Modlitwa o dary Ducha Świętego
15.30 – Przerwa
16.15 – Wieczór chwały
17.30 – EUCHARYSTIA (ks. abp Grzegorz Ryś)
18.45 – Kolacja
19.30 – Modlitwa wstawiennicza – warsztaty i posługa
21.00 – Apel Jasnogórski

NIEDZIELA – 10 lutego
09.30 – Zawiązanie wspólnoty – zespół Mocni w Duchu
10.15 – Konferencja 3 „Moja przemiana jest możliwa” (dr Mary Healy)
11.00 – Przerwa
11.30 – Konferencja 4 „Jezus uzdrawia dziś” (dr Mary Healy)
12.15 – Adoracja i modlitwa o uzdrowienie
13.00 – Obiad
14.30 – Eucharystia
15.30 – Zakończenie

Szkoła Charyzmatów: „Rozeznawanie w życiu zawodowym” – 25.01.2019 r.

W piątek 25 stycznia 2019 r. miało miejsce czwarte spotkanie w ramach oswajania rozeznawania: rozeznawanie w życiu zawodowym. Odkryliśmy, że są trzy pory takiego rozeznawania:
1. przed podjęciem pracy, gdy zastanawiamy się co moglibyśmy w życiu robić – i właśnie dlatego przeprowadzony był warsztat ku wdzięczności Bogu za wszelkie obdarowania i zainteresowania. Przyglądaliśmy się jak Pan Bóg przygotował nas do zycia zawodowego, wyposażając w odpowiednie cechy, takie jak: otwartość, wrażliwość, konkretne zdolności lub choćby uśmiech…
2. w trakcie wykonywania swoich codziennych zawodowych obowiązków – poczuliśmy się zaproszeni, aby zabrać Jezusa do pracy, nie zostawiać Go na kartach Biblii, w ulubionym kąciku do modlitwy, ale aby być narzędziem wybranym do czynienia dobra, by być latarnią, przyczółkiem wiary i obecności Boga.
Słuchalismy zachęty by:
– praca była dobrem
– realizować Boży Zamysł
– budować relacje
– świat przekształcać po Bożej myśli, zostawiając ślad Boga tam, gdzie realizuje się nasza praca.
3. w sytuacji konieczności podjęcia decyzji o zmianie miejsca (sposobu wykonywania) pracy – i okazuje się, że gdy przychodzi czas przemiany – potrzeba dialogu z Bogiem. To najlepsza gwarancja na dobrze i w odpowiednim czasie, podjętą decyzję.

??????????
Więcej zdjęć –> tutaj

Szkoła Charyzmatów – „Rozeznawanie w życiu zawodowym”

Zapraszamy na Szkołę Charyzmatów, która będzie miała miejsce 25.01.2019 r. w piątek od godziny 17.00 w
Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60 w Sali Teatralnej, w Centrum „MOCNI W DUCHU”.
duch
Temat spotkania: „ROZEZNAWANIE W ŻYCIU ZAWODOWYM”

PROGRAM:

CZĘŚĆ I 17.00 – 18.45
→ Modlitwa do Ducha Świętego – zawiązanie wspólnoty
→ Bóg Cię przygotował do życia zawodowego – warsztaty
→ Świadectwa
→ Jestem narzędziem Boga – konferencja

Przerwa na kawę i herbatę

CZĘŚĆ II 19.15 – 21.00
→ Hierarchia czasu – warsztaty
→ Świadectwa
→ MSZA ŚWIĘTA – ks. Robert Jaśpiński

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y!