Mamy nowego Arcybiskupa!

IMG_0047-767x1024
KSBPRYŚF

Życiorys nowego Arcybiskupa
Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. W latach 1982-1988 odbył formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej oraz studia na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 1988 r. z rąk księdza kardynała Franciszka Macharskiego w Katedrze Wawelskiej. Równolegle do studiów teologicznych odbył studia na Wydziale Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej, na którym, po rocznej pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafii pw. św. Małgorzaty i Katarzyny w Kętach, został zatrudniony i podjął studia doktoranckie. W 1994 r. uzyskał doktorat, a w 2002 r. habilitację z nauk humanistycznych w zakresie historii.

Jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, cenionym historykiem, liczącym się w środowisku naukowym i kulturalnym, autorem licznych opracowań naukowych i popularnych z zakresu historii i teologii.

Był członkiem komisji historycznych w procesach beatyfikacyjnych – miedzy innymi w procesie Jana Pawła II.

Owocną pracę naukową łączy z zaangażowaniem duszpasterskim: aktywnie uczestniczy w życiu Drogi Neokatechumenalnej, głosi kazania, rekolekcje, dni skupienia. Co roku bierze też udział w pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę.

W latach 2004-2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, a od 2007 do 2011 r. rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2010-2011 r. był przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych w Polsce.

28 września 2011 otrzymał sakrę biskupią z rąk księdza kardynała Stanisława Dziwisza. W swoim herbie przyjął zawołanie: Moc w słabości.

Zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, inicjator spotkania w intencji pokoju z udziałem chrześcijan, Żydów i muzułmanów „Echo Asyżu w Krakowie” (2011); współtwórca i wykładowca kursu „ABC relacji chrześcijańsko- i polsko-żydowskich” (od 2010); członek kapituły Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała przyznawanej przez Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” za zasługi dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego; uczestnik Ekumenicznego Maratonu Biblijnego w Krakowie (od 2009). Od 2012 członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Przewodniczy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski www.nowaewangelizacja.org i Sekretariatowi ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Krakowskiej www.ne.diecezja.pl/wp.

Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r. oraz Członek Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.

Więcej informacji na stronie: http://biskup-rys.pl/

Szkoła Charyzmatów Archidiecezji Łódzkiej

Zapraszamy na spotkania w ramach Szkoły Charyzmatów Archidiecezji Łódzkiej (poprzednio Szkoły Posługi). Najbliższe spotkanie – w piątek, 15 września 2017 r. od godziny 19:00 w sali teatralnej u Jezuitów, w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60 będzie kontynuacją warsztatów (cz.3) dla wstawienników.
Program spotkania:
19.00 – Radosna rozgrzewka modlitewna, czyli przygotowanie serca
19.15 – Medytacja prowadzona + pisana refleksja + dzielenie w parach
19.50 – Przerwa na kawę i słodkie co nieco
20.05 – Konferencja: „Jezus i Jego Matka – wzory wstawiennictwa”
20.35 – Warsztat modlitwy wstawienniczej
20.50 – Warsztat: „Wstawiennik wobec różnych wyzwań” (dzielenie się doświadczeniami z posługi wstawienniczej)
– Omówienie różnych postaw i zachowań penitentów:
21.30 – Modlitwa na zakończenie spotkania

Tematyka pozostałych spotkań w ramach Szkoły Charyzmatów w roku szkolnym 2017/2018:
20.10.2017 – warsztaty dla wstawienników (cz. 4)
oraz „Charyzmaty na spotkaniach modlitewnych”:
17.11.2017 – Bóg mówi dziś, czyli Słowo Boże na spotkaniu modlitewnym
08.12.2017 – Posługa darem proroctwa i poznania
19.01.2018 – Kto i jak się modli na spotkaniu modlitewnym
23.02.2018 – Moc modlitwy uzdrowienia i uwolnienia
16.03.2018 – Warsztat przygotowania spotkania modlitewnego
13.04.2018 – Prowadzenie spotkania modlitewnego
15.06.2018 – Rozeznanie charyzmatu i drogi wspólnoty

Serdecznie zapraszamy!

Msza św. Imieninowo-Jubileuszowa Ks. Proboszcza

W sobotę, 2 września 2017 r. podczas wieczornej Mszy św. modliliśmy się w intencji naszego Proboszcza, dziękując Panu Bogu za 10 lat jego pasterzowania w naszej parafii oraz upraszając błogosławieństwa Bożego a także u Patrona – Św. Grzegorza Wielkiego oraz u Matki Bożej wstawiennictwa i wypraszania najbardziej potrzebnych łask, a zwłaszcza daru zdrowia i szybkiego powrotu do pełni sił, po przebytej chorobie.
Po błogosławieństwie kończącym Mszę św., tradycyjnie, był czas składania życzeń przez przedstawicieli grup parafialnych oraz osoby indywidualne, które chciały osobiście uściskać naszego Proboszcza ;)
??????????
Więcej zdjęć –> tutaj

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w Skoszewach – 12.08.2017 r.

W sobotni wieczór, 12 sierpnia 2017 r. o godzinie 19:00 rozpoczęła się Msza św. z modlitwą o uzdrowienie w Sanktuarium Matki Bożej Skoszewskiej, celebrowana przez naszego Księdza Tomasza i z oprawą modlitewno – muzyczną naszej Wspólnoty.
Piękny czas, pełen duchowych poruszeń…
Dziękujemy również członkom miejscowej Wspólnoty za przemiłe przyjęcie ;)
??????????
Więcej zdjęć –> tutaj

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie – 20.07.2017 r.

Wieczór 20 lipca 2017 r. był czasem, w którym Pan Bóg wielokrotnie przekonywał nas o Swojej obecności: w naszym życiu, w naszych problemach, w naszych chorobach, słabościach i w tym wszystkim, co nas przygniata i powoduje, że obciążeni i utrudzeni jesteśmy… Mówił jednocześnie: JA JESTEM! Czyli wie o tym wszystkim, więc dlaczego Mu nie ufamy, dlaczego tak często myślimy, że o nas zapomniał…??;> Upraszaliśmy zatem niezłomnej wiary, aby móc powiedzieć: Ty, Panie – tym wszystkim się zajmij…bo my chcemy trwać w uwielbianiu Ciebie…

??????????Więcej zdjęć –> tutaj

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie 20.07.2017 r.

Przypominamy, że w czwartek, 20 lipca 2017 r. o godzinie 19:00 zostanie odprawiona comiesięczna Msza św z modlitwą o uzdrowienie.
Zachęcamy do wzięcia w niej udziału. Przyjdź i bądź świadkiem cudów!
Sposób przekazywania intencji:
– wpisane na kartkach można zostawiać w pudełku na stoliku pod chórem lub w zakrystii,
– można wpisać do księgi intencji, która będzie wyłożona przed rozpoczęciem Mszy w czwartek,
– można przesłać internetowo na adres: zawierzenie@gmail.com bądź w zakładce intencje na stronie www.zawierzenie.pl
lub w tym miejscu możesz wpisać intencje na najbliższą Mszę Św. z modlitwą o uzdrowienie–>Intencje
lub świadectwo nawrócenia, uzdrowienia lub uwolnienia–>Świadectwo,

Czytania – z dnia:
1. czytanie (Wj 3, 13-20)
Czytanie z Księgi Wyjścia
Mojżesz rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Jestem, który jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was».
Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.
Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: Objawił mi się Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział: Zająłem się w pełni wami i tym, co wam uczyniono w Egipcie. Postanowiłem więc wywieść was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziemi Kananejczyka, Chittyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty, do ziemi opływającej w mleko i miód. Oni twych słów usłuchają. I pójdziesz razem ze starszymi Izraela do króla egipskiego, i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę trzech dni przez pustynię, abyśmy złożyli ofiary Panu, Bogu naszemu.
Ja zaś wiem, że król egipski nie pozwoli wam wyruszyć, chyba że zmuszony siłą. Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści was».

Psalm (Ps 105 (104), 1 i 5. 8-9. 24-25. 26-27 (R.: por. 8a))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Na wieki pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Bóg swój naród bardzo rozmnożył, *
uczynił go mocniejszym od jego wrogów.
Ich serce odmienił, by znienawidzili lud Jego *
i wobec sług Jego postępowali zdradziecko.
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Posłał wtedy sługę swego, Mojżesza, *
i Aarona, wybranego przez siebie.
Okazali wśród nich Jego znaki *
i cuda w krainie Chamitów.
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

Aklamacja (Mt 11, 28)
Alleluja, alleluja, alleluja
Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 11, 28-30)
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus przemówił tymi słowami:
«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

dobrze_ze_jestes