Słowo na niedzielę: III NIEDZIELA WIELKANOCNA 18.04.2021 r.

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
Dz 3, 13-15.17-19
1J 2, 1-5
Łk 24, 35-48

               „Wy jesteście TEGO świadkami”. Czyli CZEGO? „W Jego imię głoszone będzie NAWRÓCENIE I ODPUSZCZENIE GRZECHÓW wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem”. Być świadkiem głoszenia odpuszczenia grzechów! I tak się określają apostołowie w Dziejach: „My jesteśmy TEGO świadkami”.
               Trzy czytania tej niedzieli mówią o NAWRÓCENIU i ODPUSZCZENIU GRZECHÓW,tak w wymiarze ŚWIATA jak i INDYWIDUALNYM. „Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone” – pierwsze czytanie z Dziejów. „On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata” – drugie czytanie z I listu św. Jana. „W Jego imię głoszone będzie NAWRÓCENIE I ODPUSZCZENIE GRZECHÓW wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem” – Ewangelia.
               Podczas każdej Eucharystii słyszymy słowa: „Oto Baranek Boże, który GŁADZI GRZECHY ŚWIATA”. Tak, to jest wielka prawda i radość! Bóg jest w stanie zgładzić GRZECH ŚWIATA, CAŁE ZŁO świata. Bóg ma władzę pokonać wszelki grzech i zło, a zatem i cierpienie, które jest skutkiem działania zła. Pojawić się może więc pytanie, dlaczego Bóg TEGO nie czyni? Dlaczego nie pokona zła, cierpienia, grzechu? Dlaczego nadal na ziemi jest tyle zła? A może jednak Bóg nie ma tej władzy? Może nie jest tak silny?
               I odpowiedź wydaje się być prosta… Bóg ma władzę ZGŁADZIĆ GRZECH ŚWIATA, On ma TĘ WŁADZĘ i nie ma z tym problemu, ale Bóg ma większy problem, ZGŁADZIĆ MÓJ GRZECH! Dlaczego? Bo dopóki Mu nie oddam mojego grzechu, mojego zła, On nie ma nad nim władzy i wtedy ma problem, by to zło zgładzić. Bo dobrze wiemy, że Bóg szanuje naszą wolność i nasz wybór. Bóg zgładzi KAŻDY GRZECH, KAŻDY!!! Ale tylko wtedy, kiedy człowiek Mu go odda, kiedy człowiek się do Niego nawróci, zwróci o pomoc, poprosi Boga o rozgrzeszenie!
               Jak połączyć władzę Boga nad każdym grzechem i złem, z obecnością zła i grzechu na świecie? O tym mówią apostołowie: „Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zbójcy. Zabiliście Dawcę życia”. Człowiek ciągle ZABIJA BOGA, przybija Go do krzyża, przybija Jego ręce, nogi, tak, by nie mógł chodzić, by nie mógł działać! To nie Bóg stoi za złem! On chce nas uwalniać, bronić przed cierpieniem. To człowiek przybija Boga, swoim wyborem zła, grzechu, oszustwa, zdrady…
               Dlatego na świecie jest nadal zło! Choć BÓG JUŻ POKONAŁ SZATANA, pokonał każdy nasz grzech, to jednak CZŁOWIEK JESZCZE NIE POKONAŁ W SOBIE PRZYWIĄZANIA DO SWOJEGO GRZECHU. W jaki więc sposób Bóg może zgładzić grzechy świata? W taki sam sposób, w jaki człowiek gładzi Boga w świecie. GRZECH ŚWIATA bierze się z GRZECHU konkretnego CZŁOWIEKA. Tragedia II Wojny Światowej wzięła się z grzechu jednego człowieka, który rozkręcił machinę zła. Tak więc i ZAGŁADA GRZECHU ŚWIATA, bierze się z NAWRÓCENIA konkretnego CZŁOWIEKA. MOJEGO NAWRÓCENIA! Mojego oddania grzechu Jezusowi. Mojego wyzwolenia. Mojej przemiany.
               Kiedy ja Bogu oddam moje zło, wtedy doświadczam wyzwolenia, przemiany, nawrócenia i staję się TEGO ŚWIADKIEM dla krańców ziemi. Chrystus już pokonał zło całego świata: „Bóg wskrzesił Go z martwych”, nawet jeżeli nieraz nam się wydaje, że zło tryumfuje, jest wszędzie, już lepiej nie będzie. Jednak TERAZ pora na MOJĄ osobistą, konkretną DECYZJĘ – BOŻE NAWRÓĆ MNIE! Rezygnuję z MOJEGO ZŁA, ze dzieła zła w moim życiu, ODDAJĘ je TOBIE. Wyznaje w spowiedzi moje grzechy.
               Przecież tak powiedział Jezus: „W Jego imię głoszone będzie NAWRÓCENIE I ODPUSZCZENIE GRZECHÓW wszystkim narodom, POCZĄWSZY OD JERUZALEM”. Głoszenie nawrócenia i odpuszczenia grzechów na świecie, zacznie się od głoszenia go w Jeruzalem, a w Jeruzalem było głoszone konkretnym ludziom: Łotrowi na krzyżu, Piotrowi po Zmartwychwstaniu, a po nim innym, w ten sam sposób – konkretny, indywidualny człowiek,
który nawraca się i dostępuje odpuszczenia grzechów, a następnie słyszy: „Wy jesteście świadkami TEGO”.
Pozostaje zatem pytanie, czy JA zaświadczę swoim życiem, że Chrystus „jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata”?
               Czy chcesz TEGO?

Rozważania: Ks. Karol Kowalik

Spotkanie formacyjne z modlitwą o uzdrowienie 15.04.2021 r.


Więcej zdjęć–> tutaj
Dla posiadaczy profilu na Facebooku – Transmisja online
Dla wszystkich posiadaczy Internetu:
Film ze spotkania – cz. 1
Film ze spotkania – cz. 2
Film ze spotkania – cz. 3

Wprowadzenie do 9. Tygodnia formacji: „Maryja na drodze zbawienia”

Medytacja 1: Łk 1, 26-38 Zwiastowanie Maryi
Punkta:
1. Trwanie w oczekiwaniu przez Maryję. A czy ja potrafię trwać, cierpliwie czekać nawet jeśli do końca nie rozumiem w czym uczestniczę (a może zwłaszcza wtedy…)?
2. Ufna zgoda bez nadmiaru pytań u Maryi. A ja jak przyjmuję sytuację, która mnie przerasta? Ufam, czy jestem pełna/y lęków, przewiduję wszystko najgorsze?
3. Maryja podejmuje trud podróży, aby podzielić się swoją radością. A jak ja reaguję na niecodzienne nowiny? Trzymam je dla siebie bo nie jestem pewna/y jak się wszystko potoczy, czy chcę nimi uradować innych przy okazji służąc pomocą?
Końcem modlitwy niech będzie moja rozmowa z Maryją. Mogę zapytać co czuła będąc wybraną na Matkę Zbawiciela, czy się bała, czy przepełniało ją poczucie szczęścia z powodu wybrania do pełnienia tak wielkiej i zaszczytnej misji?
Mogę porozmawiać na koniec tej medytacji z Maryją o moim osobistym powołaniu. O tym jak je przeżywam?

Medytacja 2: Mk 3, 31-35 Prawdziwi krewni Jezusa
Punkta:
1. Jaka była reakcja Matki Bożej, a jak ja bym zareagował(a) będąc matką, ojcem, bratem, siostrą czy krewnym Jezusa? Przecież cała sytuacja dodatkowo rozegrała się „na oczach ludzkich”
2. Jak rozumiem słowa Jezusa? Czy nie są one szansą dla każdego kto próbuje pełnić wolę Bożą? Czy nie jesteśmy wtedy bliżsi Jezusowi niż nawet Jego Matka?
3. Kim jest dla mnie Maryja? Jakie miejsce w moim życiu zajmuje Matka Boża? Być może odegrała jakąś szczególną rolę w moim nawróceniu, na drodze mojego zbawienia?

Wprowadzenie do IX. tygodnia formacji:

Materiały dla Seminarzystów na VIII tydzień

Materiały na VIII tydzień „Obdarowanie w Duchu Świętym”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
Iz 11, 1-2

Dzień 2.
Łk 3, 15-22

Dzień 3.
Dz 2, 1-13

Dzień 4.
Dz 10 (cały rozdział)

Dzień 5.
J 14, 25-27 i J, 15, 12-17

Dzień 6.
1Kor 1, 1-11

Dzień 7.
1Kor 13, 1-13

Szkoła Charyzmatów „Żyjący Kościół Jezusa, czyli Dzieje Apostolskie w XXI w.”

Zapraszamy do obejrzenia transmisji ze Szkoły Charyzmatów w dniu 16.04.2021 w piątek o godz. 19.15

„Żyjący Kościół Jezusa, czyli Dzieje Apostolskie w XXI w”.

Program spotkania:

19.15 Śpiew i modlitwa – zawiązanie Wspólnoty
19.30 Świadectwa – Moje spotkanie ze Zmartwychwstałym
19.45 Konferencja – Głoszenie Zmartwychwstałego
20.15 Warsztat – Spotkałem Zmartwychwstałego
20.30 Modlitwa – Ponowne wylanie darów Ducha Świętego

ZAPRASZAMY!!!

Słowo na niedzielę: NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 11.04.2021 r.

Niedziela Miłosierdzia Bożego
J 20, 19-31
„Oto wyryłem cię na obu dłoniach…” (Iz 49, 16).
               W Ewangelii przypisanej przez Kościół na II Niedzielę Wielkanocną, czytamy opis spotkania Zmartwychwstałego Jezusa z zalęknionymi uczniami, w wersji Jana. Akcja tego fragmentu jest skoncentrowana na RANACH JEZUSA. „A to powiedziawszy, pokazał im RĘCE i BOK”. „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę ŚLADU GWOŹDZI i nie włożę palca mego w MIEJSCE GWOŹDZI, i ręki mojej nie włożę w BOK Jego, nie uwierzę”. ”Podnieś tutaj swój palec i ZOBACZ MOJE RĘCE. Podnieś rękę i włóż w mój BOK”.
               Dlaczego Jezus zostawił sobie te PIĘĆ RAN? Inne przecież zniknęły, innych, po biczowaniu, po koronie cierniowej, po upadkach pod krzyżem… tych nie było, zostały tylko te na rękach, nogach i sercu. DLACZEGO? W Księdze Proroka Izajasza czytamy: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. OTO WYRYŁEM CIĘ NA OBU DŁONIACH” (Iz 49, 15-16).
               Pamiętam jak dziś, podczas rekolekcji wielkopostnych na pierwszym roku seminarium, które prowadził dla nas bp Ryś, jeszcze wtedy biskup pomocniczy krakowski, kiedy interpretował ten tekst i mówił, powołując się na św. Antoniego z Padwy: „Żeby coś zapisać – mówi Antoni – potrzebujecie karty, atramentu i pióra. By nie zapomnieć o człowieku, BÓG ZAPISUJE IMIĘ KAŻDEGO Z NAS NA DŁONIACH CHRYSTUSA; jako atramentu używa Jego krwi; jako pióra – używa gwoździ”.
               Tak, czy może być piękniejsza Dobra Nowina na Niedzielę Bożego Miłosierdzia?! Czy może być piękniejszy tekst, piękniejsza katecheza ukazująca istotę BOŻEGO MIŁOSIERDZIA? Bóg w swojej dobroci do mnie i do CIEBIE, na swoich dłoniach, gwoździem, wypisał IMIĘ KAŻDEJ i KAŻDEGO z nas! Znaczy to, że O NAS NIE ZAPOMNI, że z nas nigdy nie zrezygnuje, że zostawił TE PIĘĆ RAN na swoim ciele właśnie dlatego, żeby mi powiedzieć: TWOJE IMIĘ, twoje życie, twoja historia jest wypisana na MOICH DŁONIACH! Nie zapomnę o Tobie! Jesteś dla mnie tak ważny.
               Może dlatego św. Tomasz powiedział: „Pan mój i Bóg mój”, bo wtedy w Jezusowych ranach zobaczył siebie? Zobaczył każdą swoją ranę, każdy swój grzech, każdą swoją słabość, całe swoje życie WYPISANE, WPISANE w ciało Jezusa. Zobaczył tam SWOJE IMIĘ!
               Dla mnie ten tekst z Księgi Izajasza stał się bardzo ważny osobiście. Zobaczyłem w nim siebie, zobaczyłem moją Parafię Najświętszego Zbawiciela, mój kościół, w którym jest OBRAZ Jezusa, który po swym Zmartwychwstaniu ukazuje się człowiekowi i wyciąga ku niemu swoje dłonie. To wtedy odczytałem TEN OBRAZ Jezusa Zbawiciela na nowo, zobaczyłem, że od początku mojego życia, Jezus to mówi do mnie: Karol, na moich dłoniach jest wypisane twoje IMIĘ!
               Zobaczyłem jak jestem dla NIEGO ważny, że od chrztu, bo w tym Kościele byłem wprowadzony w wiarę, Bóg mi pokazuje, że jestem na Jego dłoniach, że żadnym grzechem tego nie zmienię, żadna sytuacja tego nie zmieni. TO JEST MIŁOSIERDZIE!!! Ten fragment Pisma: „Oto wyryłem cię na moich dłoniach” wybrałem na motto mojego obrazka prymicyjnego. Dlaczego? Bo gdybym miał wybrać JEDNO słowo, by opisać nim swoje życie, wybrałbym MIŁOSIERDZIE!
               A Ty…?
               Chciałbym, abyś także i TY, DZISIAJ, zobaczył na Jezusowych dłoniach SWOJE IMIĘ, swoje życie, i doświadczył, że JESTEŚ DLA NIEGO WAŻNY! Bo dlatego Jezus dziś pokazuje nam swoje RANY…

Rozważania: Ks. Karol Kowalik

Spotkanie modlitewne online. Formacja wspólnotowa – wprowadzenie do VIII. tygodnia – 8.04.2021 r.


Więcej zdjęć–> tutaj
Dla posiadaczy profilu na Facebooku – Transmisja online
Dla wszystkich posiadaczy Internetu:
Film ze spotkania – cz. 1
Film ze spotkania – cz. 2
Film ze spotkania – cz. 3

Wprowadzenie do 8. Tygodnia: „Zmartwychwstanie – Jezus żyje, Jezus posyła Ducha prawdy i wolności, radość i pokój, wiara.”
Modlitwa I: J 20, 1-18
Modlitwa II: Dz 2, 1-13
Lectio Divina
Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa i moje

4 etapy modlitwy

 • Lectio
 • Meditatio
 • Oratio
 • Contemplatio

Każdy z etapów poprzedzony krótką modlitwą do Pana Jezusa z prośbą o łaskę Ducha Świętego i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny – Maryja jest Oblubienicą Ducha Świętego.

  LECTIO – „Co Bóg mówi?” czas 45-60 min.

 • Znak krzyża, prośba do Pana Jezusa o łaskę spotkania z Jego Słowem, poproś o prowadzenie Ducha Świętego – Ducha Prawdy, którego obiecał nam Zbawiciel (swoimi słowami). Następnie poproś o wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, o łaskę skupienia w lekturze Słowa i wyjednanie wszystkich potrzebnych łask, które Pan przygotował dla nas. Poproś Maryję o to czego najbardziej potrzebujemy dla naszego wzrostu duchowego – Maryja rozważała wszystko w swoim sercu.
 • W dogodnej chwili poświęć swój czasu na modlitwę Słowem (w zależności od możliwości jakie posiadasz) – czyń to z wiarą i miłością, nawet jeśli Go nie rozumiesz, nie skracaj modlitwy. Znajdź słowo klucz/e, które szczególnie Ciebie dotyka w chwili obecnej gdy je czytasz. Postaraj się odnaleźć taki fragment, który dotyka Ciebie i odnosi się do Twojej sytuacji życiowej. Słowo możesz przeczytać na głos lub w ciszy. Powróć do fragmentu Słowa, nie zatrzymuj się na jednym czytaniu, Słowo czytaj wolniej lub szybciej – rozsmakuj się w Nim. Zapamiętaj Słowo w swoim sercu. Weź kartkę i przepisz tekst Pisma Świętego – możesz zapisać jedno słowo lub kilka zdań , ważne abyś wynotował/a to co Ciebie dotyka, porusza . „Czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj Słowo Boże!”. Przeczytaj dany fragment kilka razy, im więcej czasu poświęcisz na spotkanie ze Słowem tym lepiej. Notuj to co Ciebie porusza, to w czym się rozsmakowałeś/aś. Podziękuj Panu Jezusowi za spotkanie z Nim w Jego Słowie i Jego łaskę – nikt z nas nie odejdzie z pustymi rękami.

  MEDITATIO – „Co Bóg mówi do mnie i o mnie?”. 45-60 min.
 • Moment w którym muszę odnaleźć to jak czyta mnie Bóg. Jak dany fragment Pisma Świętego odnosi się do mnie i co Bóg mówi o mnie? Weź kartkę z przepisanym fragmentem Pisma Świętego być może, tam jest/powinna być odpowiedź. Spróbuj przeczytać Pismo Święte z odniesieniem się do innych fragmentów Pisma Świętego do którego ono się odwołuje – odnośniki na marginesach lub w przypisach. Czytanie Pisma Świętego z wykorzystaniem komentarza do Pisma Świętego. Pamiętaj, że spotykasz się z Panem w Jego Słowie. Nie śpiesz się. Co Słowo Boże wydobywa na zewnątrz o mnie? Co Słowo mówi o mnie.

  ORATIO – jaka jest moja odpowiedź?
 • Ja mówię do Pana prosto i spontanicznie. Jaka jest moja odpowiedź?

  CONTEMPLATIO – Czy utożsamiam się z Jego wolą, z jego planami na moje życie?
 • Mam odnaleźć Boga we wszystkich swoich sprawach. W codzienności, w dniu codziennym.
 • Notuj refleksje, poruszenia. Odpowiedź na modlitwę może przyjść w ciągu dnia. Podczas wykonywania czynności zawodowych.
 • Postaraj się uczestniczyć w Eucharystii podczas tego tygodnia formacji


Katechizm o modlitwie lectio divina

 • KKK 1177 Hymny i modlitwy wstawiennicze Liturgii Godzin wpisują modlitwę psalmów w czas Kościoła, wyrażając symbolikę pory dnia, okresu liturgicznego czy celebrowanego święta. Ponadto czytanie słowa Bożego w każdej Godzinie (z responsoriami czy troparionami, które po nim następują), a w niektórych Godzinach czytania Ojców Kościoła czy mistrzów życia duchowego, objawiają głębiej sens celebrowanego misterium, pomagają lepiej zrozumieć psalmy i przygotowują do modlitwy wewnętrznej. W ten sposób lectio divina, podczas której słowo Boże jest czytane i rozważane, by stało się modlitwą, jest zakorzeniona w celebracji liturgicznej
 • KKK 2708 Rozmyślanie pobudza myśl, wyobraźnię, uczucie, pragnienie. Takie uaktywnienie jest konieczne do pogłębienia pewności wiary, pobudzenia nawrócenia serca i umocnienia woli, by iść za Chrystusem. Modlitwa chrześcijańska chętnie podejmuje rozmyślanie o „misteriach Chrystusa”. (…) Ta forma refleksji modlitewnej ma ogromną wartość, jednak modlitwa chrześcijańska powinna zdążać jeszcze dalej: do poznania miłości Pana Jezusa, do zjednoczenia z Nim.

Wprowadzenie do VIII. tygodnia:

Materiały dla Seminarzystów na VII tydzień

Materiały na VII tydzień „Kościół jako wspólnota”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
Dz 2, 42

Dzień 2.
Dz 2, 36 i Dz 3, 15

Dzień 3.
Ga 2, 20

Dzień 4.
Ga 3, 26-29

Dzień 5.
Ga 5, 16-23

Dzień 6.
Rz 12, 4-5

Dzień 7.
Rz 5, 5

Wprowadzenie do 7. tygodnia formacji

7. tydzień formacji: „Śmierć starego człowieka – śmierć Jezusa mnie ożywia, moje stare słabości, grzechy i niewola”

Medytacja I.
Ewangelia według św. Łukasza 23, 32-34, 39-43
1/ z krzyża własnego życia popatrzeć na Jezusa, Jezus jest blisko mnie, czy jest to bliskość przemieniająca?
2/ czy mój krzyż prowadzi mnie do dialogu z Bogiem i wyznania wiary?
3/ Krzyże ożywiające – spojrzę wstecz w historię mojego życia by dostrzec krzyże, które sprawiły, że umarł we mnie stary człowiek i narodziłem się do wiary i relacji z Bogiem

Medytacja II.
Ewangelia według św. Jana 13, 21-33, 36-38
1/ jak uczniowie Chrystusa jestem darem i pragnieniem Boga; pewnego dnia, Pan spojrzał na mnie miłującym wzrokiem i powiedział: „Pójdź za Mną”, zapraszając do wędrówki wiary – co mnie odgradza?
2/ gdy zawodzę, miłość Jezusa mnie nie odrzuca, Jego serce jest nadal szeroko otwarte. Moja gotowość do poznawania prawdy o sobie i przemiany serca by porzucać starego człowieka i stawać się nowym
3/ śmierć Jezusa podnosi, przywraca ku życiu, przynosi dar pojednania z Ojcem, przybija moje słabości, grzechy, niewole do krzyża, powołuje – jak przyjmuję ten dar Jezusa?

Wprowadzenie do 7. tygodnia

Materiały dla Seminarzystów na VI tydzień

Materiały na VI tydzień „Zawierzyć Jezusowi”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
J 1, 32-34

Dzień 2.
Ef 2, 8

Dzień 3.
Dz 13, 38

Dzień 4.
Ef 3, 17-19

Dzień 5.
Ap 3, 20

Dzień 6.
Dz 26, 15-18

Dzień 7.
Mt 6, 33

Intencje Żywej Róży na kwiecień 2021 r.

1. Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.
2. Za nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
3. Za Ojczyznę.
4. O pokój na świecie i ustanie epidemii koronawirusa.

Msza św. z intencji Żywej Róży 18.04.2020 r. godzina 18:00. Przed Mszą św. Różaniec o 17:30.