Szkoła Charyzmatów i Ekumeniczna Droga Światła

Szkoła Charyzmatów
W dniu 13 kwietnia 2018 r. z uwagi na zaplanowany od godziny 19:00 udział w Drodze Światła, która tego dnia miała przejść ulicami Łodzi, w tym mocno „okrojonym” czasie zostały zaplanowane trzy elementy spotkania w ramach Szkoły:
– Msza Św. w kaplicy pw. Św. Krzysztofa, którą celebrował Ojciec Józef Łągwa SJ
– warsztatowe dzielenie: co udało się przenieść z tego, co było omawiane i realizowane w ramach tegorocznej Szkoły Charyzmatów, do swoich wspólnot na spotkania modlitewne?
– jaki jest mój drogowskaz? – co mnie najbardziej pociąga w spotkaniu modlitewnym, który z elementów wybrany spośród zaproponowanych: Słowo Boże, śpiew, wspólnota, bliskość drugiego człowieka, krzyż, świeca – jako znak obecności samego Jezusa na spotkaniu, bo „gdzie dwaj, albo trzej…” – umotywowanie swojego wyboru.
DSCN8326
Więcej zdjęć –> tutaj

oraz Ekumeniczna Droga Światła
Pierwsza w historii Łodzi Ekumeniczna Droga Światła przeszła w piątek 13 kwietnia br. ulicami miasta i zgromadziła na wspólnej modlitwie duchownych i wiernych Kościoła katolickiego i Kościołów zrzeszonych w łódzkim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej (katolików i luteranów, prawosławnych i baptystów, mariawitów i kalwinów oraz metodystów), której przewodniczy ks. Semko Koroza z Kościoła Ewangelicko – Reformowanego.Droga Światła znana jest w Kościele od 1988 roku, a za inicjatorów tego nabożeństwa uważa się zgromadzenie księży salezjanów. To oni wzorując się na 14 stacjach Drogi Krzyżowej wyznaczyli 14 stacji paschalnych, które miały miejsce po Zmartwychwstaniu Chrystusa, a o których opowiadają Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Nabożeństwo to rozpoczyna się od stacji powstania z martwych Chrystusa i kończy się wydarzeniem Zielonych Świąt, kiedy Zmartwychwstały posyła uczniom zapowiedzianego Ducha Świętego.
Pod koniec pierwszej, historycznej Drogi Światła, podziękowanie wszystkim uczestnikom złożył arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś, a końcowego błogosławieństwa udzielił arcybiskup senior Władysław Ziółek, który od katedry łódzkiej uczestniczył we wspólnej modlitwie. Następnie duchowni i przedstawiciele Kościoła katolickiego i bratnich Kościołów chrześcijańskich podpisali wspólnie list, który odczytany będzie we wszystkich świątyniach chrześcijańskich miasta Łodzi oraz okręgu łódzkiego.
tekst za stroną: www.archidiecezja.lodz.pl
DSCN8361
Więcej zdjęć –> tutaj

Szkoła Charyzmatów oraz Ekumeniczna Droga Światła

Zapraszamy na najbliższą Szkołę Charyzmatów 13.04.2018 – w piątek o godzinie 17.00 w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60 (w Sali Teatralnej) w „Centrum Mocni w Duchu”, pt. Prowadzenie spotkania modlitewnego.
duch

Podczas najbliższej Szkoły Charyzmatów zjednoczymy naszą formację z wyjściem na Ekumeniczną Drogę Światła.
Pomysł taki zrodził się z zaproszenia abp. Grzegorza Rysia do przeżycia wyjątkowego doświadczenia duchowego czasu paschalnego. Rozumiemy to jako zaproszenie nas do wyjścia szerzej we wspólnocie Kościoła. Mamy nadzieję, iż jest to inspiracja Boża i serdecznie wszystkich zapraszamy.
W czasie Szkoły o godzinie 17:00 zostanie odprawiona Eucharystia, po której będzie miał miejsce kilkuetapowy warsztat, a następnie wyjdziemy na Drogę Światła.
Gdyby Was coś zniechęciło to przypomnę słowa: „A myśmy się spodziewali, że …” to zapraszamy do poddania się pracy Ducha Świętego w Was.

Program spotkania
• 17.00 – Msza Święta (Sala Teatralna)
• Dlaczego mamy iść…? – wprowadzenie do Ekumenicznej Drogi Światła
• Stoję w miejscu czy ruszyłem w stronę spotkania modlitewnego ? – obdarowywanie doświadczeniem
• Drogowskazy – ku czemu idę ?
• 18.30 – Exodus – wyjście na Drogę Światła ( prosimy zabierzcie ze sobą świece)

Dzień Świętości Życia – Zwiastowanie NMP 9.04.2018 r.

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w Święto Zwiastowania NMP, kiedy to przypada również Dzień Świętości Życia, można było również, jak co roku – podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Cieszy fakt, że z roku na rok, coraz więcej osób przyłącza się do tej akcji, polegającej na modlitwie przez 9 miesięcy w intencji nieznanego sobie dziecka, a zagrożonego możliwością pozbawienia go życia. W tym dniu, na Mszy św. o godzinie 18:00 do uroczystego ślubowania wystąpiło w naszej parafii ok. 40 osób.
DSCN8282
Więcej zdjęć –> tutaj

Dzień Animatora i Czuwanie Odnowy na Jasnej Górze 18-19 maja 2018 r.

W tym roku miejscem spotkania liderów i animatorów będzie Hala Sportowa Arena, przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie.
1. Koszt uczestnictwa wynosi 50zł.
2. Zgłoszenie uczestnictwa dokonują wyłącznie Koordynatorzy Diecezjalni lub wyznaczone osoby przez koordynatora. Zgłoszenia należy dokonać do 30.04.2018 r. wraz z zbiorową wpłatą od wszystkich uczestników z danej diecezji, na wskazane poniżej konto Fundacji KZK.
3. Grupy, które dokonają zgłoszenia do 31.03.2018 r. wpłacają na cele organizacyjne tylko 40 zł od osoby. (Na zgłoszenie składa się wypełniony formularz + wpłata.).
4. Zgłoszenia dokonywane są na załączonym formularzu. Uwaga w zgłoszeniu należy obowiązkowo podać numer Panelu w którym osoba będzie uczestniczyć gdyż na identyfikatorze będzie zaznaczony Panel. Nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia od poszczególnych wspólnot. Do zgłoszenia należy też dołączyć kopię dokonanej wpłaty.
5. Po otrzymaniu zgłoszenia Sekretariat wysyła do koordynatora diecezjalnego potwierdzenie z imiennymi kartami do identyfikatora (należy przywieźć własną plastikową oprawę). Wejście do Hali „Arena” będzie możliwe tylko z oryginalnym identyfikatorem. Sekretariat nie wydaje duplikatów identyfikatorów.
6. Można skorzystać z posiłków w Hali Arena – cathering:
obiad – 15 zł., kolacja – 10 zł. W tym celu należy zaznaczyć taką opcje przy zgłoszeniu koordynatorowi diecezjalnemu i wraz z opłatą organizacyjną przekazać opłatę za wybrane posiłki. Wraz z potwierdzeniem Sekretariat prześle stosowne bony na posiłki. Zamówienie posiłków możliwe jest wyłącznie do 30.04.2018 r.
7. W rozwiązywaniu wszelkich niejasności czy wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem KZK.

Każdy z uczestników spotkania na hali Arena wskazuje numer panelu i otrzymuje identyfikator z zaznaczonym panelem, na który będzie mógł wejść. Później nie będzie możliwości zmiany wybranego panelu.
Prowadzący poszczególne tematy napisali kilka słów na temat spotkania, które będą prowadzić. Można zapoznać się z tym opisem.
Posiłki będą wydawane na Hali Arena tam gdzie będzie spotkanie.

PROGRAM
„Aby byli jedno…” – dla ewangelizacji!

Piątek (18 maja)
9.30 Powitanie, zawiązanie wspólnoty, modlitwa uwielbienia (zespół prorocki)
10.15 Konferencja I: Podstawy jedności w Kościele – Ulf Ekman
11.15 Adoracja – aby, byli jedno jak ja w Nich, a Ty we mnie (por. J 17, 22-23)
12.00 Anioł Pański
12.15 Konferencja II: O jedności między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi – abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki
13.15 Ogłoszenia
13.30 Obiad
15.00 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia i wprowadzenie do Eucharystii jako godziny jedności
15.15 Msza św. – abp Józef Górzyński, metropolita warmiński
17.00 Konferencja III: Relacje pokoleniowe w Odnowie – Inga Pozorska (Mocni w Duchu)
18.15 Kolacja
19.15 Panele/spotkania tematyczne:

PANELE:
1. Młodość – lubię to! (Młodzi z Łodzi)
Ratunku!!!
Młodzi w kościele!!
Jezu, co robić? Właściwie dlaczego i po co? Ile to kosztuje?
Zapraszamy każdego, komu zależy na młodych. Każdego, kto ma płonące i wiecznie młode serce.

2. Przymierze wspólnoty – droga do głębszej jedności (Mariusz Mycielski)
Odnowie, a szerzej Kościołowi, potrzebne są dojrzałe wspólnoty, które mają wpływ na otaczające je środowisko. Poruszymy temat drogi od grupy modlitewnej do wspólnoty. Przedstawimy obszary, wokół których możemy bardziej się zjednoczyć, takie jak wspólne powołanie, historia, tożsamość, wartości i wizja. Przypieczętowaniem tej drogi może być przymierze wspólnoty, czyli potwierdzenie chęci wejścia w głębsze zobowiązania dla realizacji wspólnych celów. Mariusz Mycielski

3. Jak zamienić nieprzyjaciela w przyjaciela? Czy to możliwe? (ks. A. Grefkowicz)
W życiu spotykasz się z ludźmi, którzy nie są do Ciebie przyjaźnie usposobieni. We wspólnocie także funkcjonujesz obok tych, którzy nie są dla Ciebie łatwi.
Jezus mówi: „Jeśli… wspomnisz, że brat Twój ma coś przeciw tobie… idź i pojednaj się z bratem twoim…. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze…” To Cię przerasta, nie wiesz co możesz z tym zrobić? Zapraszam na wspólne spotkanie. Ks. Andrzej

4. Podstawy posługi prorockiej (Genia Telszewska, ks. W. Nowacki)
Charyzmat proroctwa, to jeden z tych, który na nowo zaczął funkcjonować w Kościele dzięki łasce Odnowy. Jest on cennym darem przy modlitwach wstawienniczych, na spotkaniach modlitewnych, na ambonie i w konfesjonale (oczywiście dla spowiednika)… Jeśli stawiasz sobie pytania: Co zrobić, żeby ten dar funkcjonował u nas? Albo. Czy my dobrze nim posługujemy, bo wzbudza wiele wątpliwości? Jeśli… to zapraszamy na spotkanie z nami – ks. Wojciech Nowacki, Gienia Teleszewska.

5. Jak pomagać małżeństwu w budowaniu jedności ? – nie tylko dla małżeństw (Asia i Norbert Dawidczykowie)
W dzisiejszych czasach walka o trwałość małżeństwa staje się pierwszą linią duchowego frontu! Potrzebujemy do tej walki jak najwięcej chętnych, bo odnowa świata przychodzi przez rodzinę. Zapraszamy więc każdego, nie tylko małżeństwa, do udziału w panelu, który poprowadzi diakonia „Odnowa Rodzinom”. Będziemy mówili, jak praktycznie i skutecznie pomagać małżonkom rozbudowywać, odświeżać bądź przywracać jedność. Czekamy na każdego z Was! Jesteście potrzebni współczesnym małżonkom!
Kochani Koordynatorzy! Prosimy, wytypujcie przynajmniej dwie pary małżeńskie z diecezji, które wezmą udział w tym panelu, a jeśli działa w Waszej diecezji diakonia małżeńska, to zapraszamy wszystkich jej członków do wspólnej refleksji podczas panelu.
W imieniu diakonii „Odnowa Rodzinom” Asia i Norbert Dawidczykowie

6. Kochać Chrystusa to pokochać Kościół – Ulf Ekman
Nasza miłość do Chrystusa pogłębia się, jeśli pozwalamy Duchowi Świętemu namalować piękny obraz Kościoła na naszym sercu. Ponieważ kochamy Jezusa, chcemy połączyć się z Nim i z Jego Kościołem. Chcemy również służyć Chrystusowi w Kościele – Jego Ciele bez względu na to, w jakim stanie ten Kościół jest, bo przez Niego jesteśmy umocnieni łaską Bożą we wszystkich sprawach.

21.00 Apel jasnogórski

Sobota (19 maja)
9.30 Powitanie, zawiązanie wspólnoty – modlitwa (zespół prorocki)
10.15 Konferencja I: – Od słuchania do jedności – ks. Sławomir Płusa
11.00 Modlitwa o uzdrowienie „uszu serca”, uwolnienie od blokad w słuchaniu Innego – ks. Andrzej Grefkowicz
11.30 Konferencja II: Ekumenizm a Odnowa Charyzmatyczna – Ulf i Birgitt Ekman
12.30 Ogłoszenia
12.45 Przerwa obiadowa
13.30 Sakrament pokuty i pojednania
14.45 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia – Młodzi Młodym
15.15 Świadectwa: jedność w małżeństwie, we wspólnocie, świeckich z hierarchią
15.45 Modlitwa: prośba o jedność – Ulf i Birgitt Ekman
16.15 Eucharystia – Wigilia Zesłania Ducha Świętego – abp Wacław Depo, metropolita częstochowski
ok. 17.45 Rozesłanie

19-22 Wigilia Zesłania Ducha Świętego przed jasnogórskim szczytem – Festiwal Ruah

Droga Krzyżowa z abpem. Rysiem ulicami Łodzi

Już po raz kolejny w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową, ulicami miasta przeszła Łódzka Droga Krzyżowa.
Łódzkie nabożeństwo Via Crucis nawiązujące do ostatnich chwil życia Chrystusa na ziemi i ubogacane jest rozważaniami, które przygotowywane są przez wyznaczone osoby. Tegoroczne rozważania przygotował i poprowadził metropolita łódzki ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś. „Podczas dzisiejszego nabożeństwa będziemy modlić się psalmem 22. To jest ten psalm, którym Pan Jezus modlił się na krzyżu. Dzisiaj tę Jego modlitwę spróbujemy uczynić swoją własną” – mówił abp Ryś rozpoczynając modlitwę.

W czasie wspólnej modlitwy, tak jak od samego początku praktykowania tego nabożeństwa na ulicach Łodzi, krzyż nieśli przedstawiciele grup społecznych i zawodowych: lekarze, studenci, harcerze, strażacy, strażnicy miejscy, policjanci, niepełnosprawni.

W tym roku we wspólnej łódzkiej modlitwie wzięło udział blisko 1,5 tys. wiernych z całego miasta. Kończąc spotkanie modlitewne metropolita łódzki zaprosił wszystkich obecnych na Ekumeniczną Drogę Światła, która odbędzie się w piątek 13 kwietnia br.

za stroną www.archidiezezja.lodz.pl
11
Zdjęcia wykonała Agata Chudzia. Dziękujemy za ich użyczenie ;)
Więcej zdjęć –> tutaj

Droga Krzyżowa prowadzona przez członków Wspólnoty „Zawierzenie”

W piątek, 23 marca 2018 r. po Mszy św. wieczornej przeżyliśmy wspólnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej, animowanej przez członków Wspólnoty Zawierzenie.
Duchowo przygotowani przez konferencję Witka głęboko przeżywaliśmy pięknie przygotowane rozważania każdej Stacji. Dopełnieniem refleksji i modlitwy były poruszające pieśni, treścią nawiązujące do przeżywanego misterium.
??????????
Więcej zdjęć –> tutaj

Spotkanie 22 marca 2018 r.

W trakcie cotygodniowego spotkania, po chwili modlitewnych wezwań oraz zatrzymania się nad Ewangelią z dnia, została wygłoszona, przez zaproszonego specjalnie na tę okoliczność, Witka P. bardzo ciekawa i mocna w fakty konferencja dotycząca męki krzyżowej w świecie starożytnym. Opis drastycznych scen będzie zapewne pomocny w głębszym przeżyciu Drogi Krzyżowej, którą na następny dzień – 23 marca 2018 r. przygotowują członkowie naszej wspólnoty, opracowując samodzielnie rozważania poszczególnych Stacji, jak również poprzez oprawę muzyczną wykonaną przez Zespół.
??????????
Więcej zdjęć –> tutaj