Msza św. z modlitwą o uzdrowienie – 20.07.2017 r.

Wieczór 20 lipca 2017 r. był czasem, w którym Pan Bóg wielokrotnie przekonywał nas o Swojej obecności: w naszym życiu, w naszych problemach, w naszych chorobach, słabościach i w tym wszystkim, co nas przygniata i powoduje, że obciążeni i utrudzeni jesteśmy… Mówił jednocześnie: JA JESTEM! Czyli wie o tym wszystkim, więc dlaczego Mu nie ufamy, dlaczego tak często myślimy, że o nas zapomniał…??;> Upraszaliśmy zatem niezłomnej wiary, aby móc powiedzieć: Ty, Panie – tym wszystkim się zajmij…bo my chcemy trwać w uwielbianiu Ciebie…

??????????Więcej zdjęć –> tutaj

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie 20.07.2017 r.

Przypominamy, że w czwartek, 20 lipca 2017 r. o godzinie 19:00 zostanie odprawiona comiesięczna Msza św z modlitwą o uzdrowienie.
Zachęcamy do wzięcia w niej udziału. Przyjdź i bądź świadkiem cudów!
Sposób przekazywania intencji:
– wpisane na kartkach można zostawiać w pudełku na stoliku pod chórem lub w zakrystii,
– można wpisać do księgi intencji, która będzie wyłożona przed rozpoczęciem Mszy w czwartek,
– można przesłać internetowo na adres: zawierzenie@gmail.com bądź w zakładce intencje na stronie www.zawierzenie.pl
lub w tym miejscu możesz wpisać intencje na najbliższą Mszę Św. z modlitwą o uzdrowienie–>Intencje
lub świadectwo nawrócenia, uzdrowienia lub uwolnienia–>Świadectwo,

Czytania – z dnia:
1. czytanie (Wj 3, 13-20)
Czytanie z Księgi Wyjścia
Mojżesz rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «Jestem, który jestem». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do was».
Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.
Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: Objawił mi się Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział: Zająłem się w pełni wami i tym, co wam uczyniono w Egipcie. Postanowiłem więc wywieść was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziemi Kananejczyka, Chittyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty, do ziemi opływającej w mleko i miód. Oni twych słów usłuchają. I pójdziesz razem ze starszymi Izraela do króla egipskiego, i powiecie mu: Pan, Bóg Hebrajczyków, nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę trzech dni przez pustynię, abyśmy złożyli ofiary Panu, Bogu naszemu.
Ja zaś wiem, że król egipski nie pozwoli wam wyruszyć, chyba że zmuszony siłą. Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści was».

Psalm (Ps 105 (104), 1 i 5. 8-9. 24-25. 26-27 (R.: por. 8a))
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Na wieki pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Bóg swój naród bardzo rozmnożył, *
uczynił go mocniejszym od jego wrogów.
Ich serce odmienił, by znienawidzili lud Jego *
i wobec sług Jego postępowali zdradziecko.
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
Posłał wtedy sługę swego, Mojżesza, *
i Aarona, wybranego przez siebie.
Okazali wśród nich Jego znaki *
i cuda w krainie Chamitów.
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

Aklamacja (Mt 11, 28)
Alleluja, alleluja, alleluja
Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 11, 28-30)
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jezus przemówił tymi słowami:
«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

dobrze_ze_jestes

Dzień kubański w parafii Najświętszego Zbawiciela

W niedzielę, 9 lipca 2017 r. w naszej parafii mieliśmy dwóch Gości z Kuby: rodowitego Kubaczyka Carlosa, oraz księdza Adama, Polaka, który od dwóch lat przebywa na misjach na Kubie. Wcześniejszy artykuł w gazetce parafialnej „Salwator” oraz informacje podawane podczas homilii przez Księdza otwierały nam oczy na sytuację zarówno materialną, jak i duchową, jaka ma miejsce na Kubie. Brak wszystkiego, brak znajomości Boga (zaledwie ok. 5% ludności Kuby jest ochrzczone) i wielka otwartość i serdeczność tych ludzi…
Będziemy przeprowadzali zbiórkę odzieży i kosmetyków oraz wszystkiego, co będzie można później przekazać potrzebującym na Kubie.
Podczas Mszy św. o godzinie 10:00 byliśmy również uczestnikami włączenia do społeczności Chrześcijan małej Laury Rity. Niech zdrowo się chowa, dając radość swoim Rodzicom i przynosząc chwałę Bogu.

PS. Carlos rok temu, wraz z grupą innych osób, gościł również w naszej parafii jako uczestnik Światowych Dni Młodzieży.
??????????

Więcej zdjęć --> tutaj

Spotkania modlitewne 29.06 i 6.07.2017 r.

Podczas spotkania zamykającego rok szkolny 2016/2017, jakie odbyło się w dniu 29 czerwca oraz pierwszego spotkania wakacyjnego 6 lipca, mogliśmy doświadczać Bożej miłości oraz przekonania, że niezależnie od tego w jakim wieku (różnica pomiędzy najmłodszym i najstarszym uczestnikiem spotkania była na pewno grubo ponad 80 lat ;) ) jak również z jakiej szerokości czy długości geograficznej jesteśmy – wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga!
??????????
Więcej zdjęć –> tutaj

Mikorzyn

Na zaproszenie Diakonii Modlitwy oraz Diakonii Muzycznej działających w ramach Ruchu Światło – Życie, organizujących raz w miesiącu Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie w Mikorzynie, pojechalismy tam, aby dzielić się własnym doświadczeniem rozeznawania, prowadzenia modlitwy i śpiewu podczas takiej mszy oraz dzieleniem poruszeniami duchowymi, jakie mogą się w nas rodzić podczas takiej posługi.
Wszyscy spędziliśmy bardzo owocny czas, ubogacając się nawzajem.
Trafiliśmy do wspaniałych, Bożych ludzi, przepięknego miejsca z cudownym Proboszczem ;)

??????????
Więcej zdjęć –> tutaj

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie

Przypominamy, że w najbliższy czwartek, 15 czerwca 2017 r. (w Boże Ciało) w godzinach 19:00-21:00 zostanie odprawiona comiesięczna Msza św z modlitwą o uzdrowienie.
mou2

Zachęcamy do wzięcia w niej udziału. Przyjdź i bądź świadkiem cudów!

Sposób przekazywania intencji:
– wpisane na kartkach można zostawiać w pudełku na stoliku pod chórem lub w zakrystii,
– można wpisać do księgi intencji, która będzie wyłożona przed Mszą w czwartek,
– można przesłać internetowo na adres: zawierzenie@gmail.com,
– wpisując na stronie www.zawierzenie.pl w zakładce: o Zawierzeniu–> Msza św. z modlitwą o uzdrowienie–> intencje