Szkoła Charyzmatów – „Rozeznawanie w życiu zawodowym”

Zapraszamy na Szkołę Charyzmatów, która będzie miała miejsce 25.01.2019 r. w piątek od godziny 17.00 w
Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60 w Sali Teatralnej, w Centrum „MOCNI W DUCHU”.
duch
Temat spotkania: „ROZEZNAWANIE W ŻYCIU ZAWODOWYM”

PROGRAM:

CZĘŚĆ I 17.00 – 18.45
→ Modlitwa do Ducha Świętego – zawiązanie wspólnoty
→ Bóg Cię przygotował do życia zawodowego – warsztaty
→ Świadectwa
→ Jestem narzędziem Boga – konferencja

Przerwa na kawę i herbatę

CZĘŚĆ II 19.15 – 21.00
→ Hierarchia czasu – warsztaty
→ Świadectwa
→ MSZA ŚWIĘTA – ks. Robert Jaśpiński

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y!

Możliwość komentowania jest wyłączona.