Forum Charyzmatyczne 9-10 lutego 2019 r.

Zapraszamy wszystkich na Forum Charyzmatyczne pt.: „Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny!”
Gościem będzie Mary Healy – od wielu lat związana z Odnową Charyzmatyczną, służąc jako przewodnicząca Doktrynalnej Komisji ICCRS w Rzymie. Jest również członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej oraz Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan.
Profesor w Głównym Seminarium Biblijnym w Detroit. Jest też głównym redaktorem Katolickiego Komentarza Biblijnego i autorką dwóch jego tomów – Ewangelii św. Marka oraz Listu do Hebrajczyków.
Posługuje jako międzynarodowy mówca, poruszając się w temacie ewangelizacji, uzdrowienia oraz życia duchowego, w ścisłym w odniesieniu do Pisma Świętego.

Termin spotkania: 9-10 lutego 2019 r. w Hali sportowej przy ul. Skorupki 21 w Łodzi
Koszt: 70 zł uczestnictwo lub 100 zł uczestnictwo z posiłkami (bezpłatnie tylko dzieci do lat 3)

PROGRAM FORUM
SOBOTA – 9 lutego
10.00 – Zawiązanie wspólnoty – zespół Mocni w Duchu
10.45 – Konferencja 1 „Czekajcie na obietnicę ojca” (dr Mary Healy)
11.30 – Przerwa
12.00 – Uwielbienie – zespół Mocni w Duchu
12.45 – Obiad
14.00 – Konferencja 2 „Charyzmaty Ducha Świętego” (dr Mary Healy)
14.45 – Modlitwa o dary Ducha Świętego
15.30 – Przerwa
16.15 – Wieczór chwały
17.30 – EUCHARYSTIA (ks. abp Grzegorz Ryś)
18.45 – Kolacja
19.30 – Modlitwa wstawiennicza – warsztaty i posługa
21.00 – Apel Jasnogórski

NIEDZIELA – 10 lutego
09.30 – Zawiązanie wspólnoty – zespół Mocni w Duchu
10.15 – Konferencja 3 „Moja przemiana jest możliwa” (dr Mary Healy)
11.00 – Przerwa
11.30 – Konferencja 4 „Jezus uzdrawia dziś” (dr Mary Healy)
12.15 – Adoracja i modlitwa o uzdrowienie
13.00 – Obiad
14.30 – Eucharystia
15.30 – Zakończenie

Możliwość komentowania jest wyłączona.