5. spotkanie formacyjne – 9.01.2020 r.

Miesiąc V: Grzech osobisty i moje serce wobec grzechu

Do rozważania na kolejny etap formacji zostało podane następujące Słowo:
1. Dn 4, 26–31; Pycha
2. Dz 5, 1–11; Chciwość
3. Sdz 19, 22–30; Nieczystość
4. Rdz 4, 3–10; Zazdrość
5. Łk 16, 19–26; Łakomstwo
6. Dz 9, 1–2; Gniew
7. Mt 25, 14–30; Lenistwo
8. Łk 15, 25–32; Nieprzebaczenie

Konferencja:

Więcej zdjęć –> tutaj

Orszak Trzech Króli – 6.01.2020 r.

Po raz drugi ulicą Piotrkowską od kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego przy Pl. Wolności – aż do katedry, przeszedł Orszak Trzech Króli.
Bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy naszego miasta stanowili barwny korowód, podążający do szopki zlokalizowanej na placu katedralnym, aby oddać pokłon Bożemu Dzieciątku.
Więcej zdjęć –> tutaj

Koncert kolęd 5.01.2020 r.


5 stycznia 2020 r. po Mszy św. wieczornej odbył się koncert kolęd i pastorałek, połączonych sił „Nutek Zbawiciela” i Zespołu Zawierzenie, przeplatanych poezją w wykonaniu Włodzimierza Galickiego oraz modlitewnymi wezwaniami.
Zapraszaliśmy Boże Dzieciątko do naszych rodzin, serc, miejsc pracy i nauki, dziękowaliśmy za niezliczone łaski oraz uwielbialiśmy Boga w Jego po ludzku – niepojętym planie zbawienia każdego człowieka.
Więcej zdjęć –> tutaj