VIII Kongres Katolickiej Odnowy 16-18 maja 2019 r. Częstochowa

Zapraszamy na VIII Kongres Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i Środowisk Ewangelizacyjnych:
„Charis, czyli strumień łaski”, który odbędzie się
16-18 maja 2019 – w Częstochowie, w Hali „Arena” oraz ostatniego dnia na Wałach pod Jasną Górą.

PROGRAM

Czwartek 16.05.19 r.
15.00 Zawiązanie wspólnoty, rozpoczęcie Kongresu, modlitwa
15.30 Pierwsze kroki Odnowy na świecie i w Polsce – Darek Jeziorny, Marek Nowicki
16.30 Przerwa
17.00 Charyzmatyczna tożsamość Kościoła – Dr J. Hartl
18.00 Modlitwa
18.30 Kolacja
19.30 Eucharystia – bp A. Przybylski
21.00 Apel

Piątek 17.05.19 r.
9.30 Uwielbienie
10.00 Pięćdziesiątnica paschalna – charyzmaty epifanijne w codzienności – Dr J. Hartl
11.00 Przerwa
11.30 Nasze dziś ku jedności (perspektywa globalna) – M. Moran
12.30 Nasze dziś ku jedności (perspektywa polska) – A. Sionek, ks. J. Dubel, ks. S. Płusa
13.15 Obiad
15.00 Eucharystia
Przewodniczenie – abp Józef Górzyński,
Homilia – abp Grzegorz Ryś
16.30 Nasze dziś ku jedności – abp Grzegorz Ryś
17.15 Mapa wspólnot w Polsce – drogi do jedności – bp Andrzej Siemieniewski 18.00 kolacja
18.50 Wizja dla współczesnej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – M. Moran
19.40 Panel: Ewangelizacja jako owoc doświadczenia charyzmatycznego
20.40 Komisja Teologiczna Odnowy w Duchu Świętym w Polsce
21.00 Apel

Sobota 18 maja – Czuwanie na Szczycie Jasnej Góry
9.30 Zawiązanie wspólnoty, uwielbienie
10.15 Wprowadzenie tematu „Charis” – ks. Sławomir Płusa
10.30 Strumień łaski – początek i dziś – ks. Andrzej Grefkowicz
11.30 Różne oblicza Odnowy. Co może być dla nas inspiracją? – Michel Moran
Modlitwa przed Najświętszym Sakramencie
13.00 Ogłoszenia
13.15 Obiad
14.00 spowiedź
14.45 Uwielbienie Bożego Miłosierdzia
15.15 Pięćdziesiątnica Paschalna a posługa charyzmatyczna dziś – ks. Tomasz Szałanda
16.00 Modlitwa o wylanie Ducha Świętego i o jedność w ruchach
16.45 Przygotowanie do Eucharystii
17.00 Eucharystia

Organizatorzy: Krajowy Zespół Koordynatorów Odnowy, Zespół ds. Nowej Ewangelizacji

Koszty cateringu są takie jak w zeszłym roku tzn. 10 zł kolacja i 15 zł obiad

W trakcie Kongresu będzie też spotkanie dla młodych. Będzie się ono odbywało równolegle do spotkania na dużej hali. W załączeniu przekazuje dwa plakaty z programem i do wykorzystania dla zaproszenia młodych.

Młodych zgłaszamy na oddzielnym formularzu podając wiek. Osoby do 18 roku życia nie płacą kosztów organizacyjnych, ponoszą jedynie koszt posiłków jeśli takie zamawiają.

UWAGA: Wejściówki do końca marca w cenie 60 zł, później 70 zł

Zapisy pod numerami:

Grażyna Kunat – tel. 600 303 196 (od godz. 9.00 do 13.00)
(Od poniedziałku do piątku)

Beata Rudzka – tel. 694 970 684
(Od poniedziałku do piątku)

indeks
indeks2

Szkoła Charyzmatów 26.04.2019 r.

Zapraszamy do Szkoły Charyzmatów, która odbędzie się 26.04.2019 r. w piątek o godzinie 17.00, w CENTRUM MOCNI W DUCHU, w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 60 (w Sali Teatralnej).
Temat spotkania: MOJE OSOBISTE ROZEZNAWANIE, BŁĘDY W ROZEZNAWANIU.

duch
Program:
CZĘŚĆ I 17.00 – 18.50
→ Modlitwa do Ducha Świętego – zawiązanie wspólnoty
→ Serce i rozum w rozeznawaniu – konferencja cz.I
→ Słuchaj… – warsztat
→ Ślepe uliczki w rozeznawaniu – konferencja cz II + warsztat

Przerwa na kawę i herbatę

CZĘŚĆ II 19.20 – 21.00
→ Magis w przyjaźni – warsztat
→ MSZA ŚWIĘTA – ks. Robert Jaśpiński

                S E R D E C Z N I E     Z A P R A S Z A M Y !!!
 

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie – 25.04.2019 r.

Z uwagi na to, że trzeci czwartek kwietnia wypada w Wielki Czwartek, Msza św. z modlitwą o uzdrowienie zostanie odprawiona w tym miesiącu wyjątkowo w czwarty czwartek, czyli 25 kwietnia br. o godzinie 19:00.
Tu możesz wpisać intencje na najbliższą Mszę Św. z modlitwą o uzdrowienie–>Intencje lub świadectwo nawrócenia, uzdrowienia lub uwolnienia–>Świadectwo,

Serdecznie wszystkich zapraszamy. Przyjdź i bądź świadkiem cudów!

Sposób przekazywania intencji:
– wpisane na kartkach można zostawiać w pudełku na stoliku pod chórem lub w zakrystii,
– można wpisać do księgi intencji, która będzie wyłożona przed rozpoczęciem Mszy w czwartek,
– można przesłać internetowo na adres: zawierzenie@gmail.com bądź w zakładce intencje na stronie www.zawierzenie.pl
Jezus

Błogosławiony Jakub Strzemię – patron archidiecezji lwowskiej

JakubStrzemie2
ok.1340 – Jakub Strzemię urodził się na terenie diecezji krakowskiej, jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Franciszkańskiego, został wysłany na studia do Rzymu.
ok. 1378 – przełożony klasztoru w Krakowie.
1385-1388 – przełożony klasztoru Świętego Krzyża we Lwowie. Jako gwardian łagodził poważne spory między mieszkańcami miasta a ich biskupem Bernardem. Zasłynął jako gorliwy misjonarz ziem wschodnich. Należał do stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa. Prowadził wędrowny tryb życia. Szerzył prawdziwą wiarę, nawracał pogan i schizmatyków, a katolikom głosił słowo Boże i udzielał sakramentów św. Był wikariuszem generalnym Rusi, któremu podporządkowywały się wszystkie franciszkańskie placówki na Rusi, Podolu, Ukrainie i w Mołdawii.
przed 1392 – inkwizytor w sprawach wiary Rusi Czerwonej, Wołynia, Pokucia i Wołoszczyzny, odznaczał się roztropnością i wielkim miłosierdziem.
27.06.1391 – po śmierci arcybiskupa Bernarda papież Bonifacy IX mianował Jakuba arcybiskupem Halicza. W bulli nominacyjnej papież wylicza jego następujące przymioty: gorliwość apostolska, wielkie wykształcenie, czystość życia, szlachetność obyczajów, wytrawność w sądzie i zarządzie sprawami duchowymi i świeckimi. Wiele razy bł. Jakub służył swoimi radami świętej królowej Jadwidze i jej mężowi Władysławowi Jagiełło i właśnie dzięki protekcji pary królewskiej został arcybiskupem halickim.
7.07.1391 – papież Bonifacy IX pozwala na konsekrację biskupią w kraju wybranego przez Jakuba biskupa.
28.01.1392 – otrzymuje sakrę biskupią z rąk biskupa przemyskiego Macieja Janina w Tarnowie. Jako biskup odznaczał się gorliwością, organizował i umacniał struktury diecezji, tworzył nowe parafie, a juz istniejące uposażał w paramenty liturgiczne. Troszczył się o rozwój Kościoła katolickiego, często wizytował parafie Archidiecezji, nawet bardzo odległe, sam nauczał wiernych prawd wiary i katechizował, szczególną pasterską troską otaczał dzieci. Starał się o powiększenie liczby kapłanów oraz dbał, aby oni sumiennie spełniali swoje obowiązki duszpasterskie, przez co w społeczeństwie wzrósł autorytet duchowieństwa.
14.11.1394 – arcybiskup Jakub udziela przywileju odpustowego wiernym adorującym Najświętszy Sakrament w kościele dominikanów we Lwowie, który stał się ośrodkiem kultu eucharystycznego. Odpusty przez niego nadane świadczą o wielkiej czci do Najświętszego Sakramentu. Bł. Jakub był jednym z prekursorów publicznej adoracji i procesji eucharystycznych.
8.03.1401 – ustanawia odpust za modlitwy przed alabastrową figurką Matki Bożej „Jackowej” w lwowskim dominikańskim kościele, którą według tradycji otrzymał w darze od św. królowej Jadwigi.
15.02.1402 – wprowadza uroczyste nabożeństwo ku czci Matki Bożej w parafialnym kościele Lwowa oraz nadaje odpusty za udział w specjalnych wieczornych nabożeństwach, w czasie których śpiewano antyfony Recordare i Salve Regina, a kończono modlitwą o pokój. Kroniki przekazują fakt objawienia się bł. Jakubowi Matki Bożej z Dzieciątkiem. Przeżywając ciężkie chwile błagał: „Okaż mi się Matką”, a w odpowiedzi usłyszał słowa: „Masz Matkę i Syna” – i zobaczył te święte postacie. Scenę tego objawienia umieścił na pieczęci arcybiskupiej zamiast swego herbu oraz polecił opiece Maryi swoją Archidiecezję. Pragnął przenieść stolicę arcybiskupią z Halicza do Lwowa, dlatego rozpoczął budowę kościoła katedralnego ku czci Matki Najświętszej.
1404 – konsekracja Katedry lwowskiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
28.04.1404 – nadaje przywilej odpustowy wiernym, którzy przybędą do kościoła franciszkańskiego we Lwowie i odbywszy spowiedź wezmą udział w porannym nabożeństwie albo wieczorem na znak dzwonu odmówią na klęcząco Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, lub złożą ofiarę na kościół. Świadczy to o wspieraniu działalności zakonów misyjnych, szczególnie franciszkanów i dominikanów, w których widział wielką pomoc w rozwoju Kościoła oraz szerzeniu wiary na swoich terenach.
19.06.1406 – składa w darze klasztorowi franciszkańskiemu srebrny kielich mszalny. Zachęcał również wiernych ofiarowywać klasztorom księgi, naczynia, odzież liturgiczną, światło. W życiu codziennym odznaczał się prostotą i ubóstwem franciszkańskim – król Władysław Jagiełło ofiarował mu majątek w centrum Lwowa, on jednak zamieszkał w skromnym drewnianym domu, nie wyrzekł się również habitu franciszkańskiego. Był wrażliwy na potrzebny biednych i chorych, dlatego swoje dochody przekazywał na potrzeby szpitala Świętego Ducha oraz na schronisko dla chorych, ubogich i pielgrzymów. W testamencie mitrę, srebrny pastorał, habit franciszkański, naczynia, księgi oraz całą swoją spuściznę prosił obrócić na urządzenie pogrzebu, na modły i Msze św. za jego duszę, na pokrycie zasług służby oraz na jałmużny dla ubogich i na cele chrześcijańskiego miłosierdzia.
15.11.1408 – zostaje zaproszony na sobór schizmatycki w Pizie, w którym odmawia udziału.
20.10.1409 – umiera we Lwowie, gdzie został pochowany zgodnie z jego ostatnią wolą „u braci w domie św. Krzyża” – w chórze franciszkańskiego klasztoru Świętego Krzyża we Lwowie w stroju arcybiskupim i habicie franciszkańskim.
29.11.1619 – przypadkowo odnaleziono trumienkę z ciałem Arcybiskupa.
1626 – w obecności lwowskiego arcybiskupa Andrzeja Próchnickiego ciało zostało przełożone do nowej srebrnej trumny, którą umieścili w alabastrowym pomniku w ścianie kościoła franciszkańskiego. Przy jego grobie modlił się również król Jan III Sobieski.
10.07.1777 – pod wpływem coraz większego kultu oraz łask otrzymanych za wstawiennictwem zmarłego arcybiskupa Jakuba, arcybiskup Wacław Sierakowski zwołuje komisję, która bada jego życie, cuda oraz heroiczność cnót.
Bolesław Kędzierski wydaje drukiem pierwszą oficjalną biografię arcybiskupa Jakuba.
20.10.1786 – lwowski arcybiskup Ferdynand Kicki poleca przenieść relikwie Błogosławionego z kościoła franciszkańskiego, który uległ kasacie przez rząd austriacki, do Katedry lwowskiej i umieścić w ołtarzu Chrystusa Ukrzyżowanego.
11.09.1790 – papież Pius VI wydaje bullę beatyfikacyjną oraz pozwala obchodzić wspomnienie Jakuba Strzemię 1 czerwca lub w 3 niedzielę po Zielonych Świętach. Po reformie kalendarza liturgicznego w 1974 r. wspomnienie zostało przeniesione na 21 października.
6-8.09.1890 – 100-lecie beatyfikacji bł. Jakuba. We Lwowie zorganizowane wielkie uroczystości w połączeniu z specjalnymi odpustami ustanowionymi przez papieża Leona XIII.
1908 – wybitny historyk Władysław Abraham napisał krytyczny życiorys bł. Jakuba z inicjatywy św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego.
16-27.06.1909 – św. arcybiskup Józef Bilczewski zorganizował we Lwowie uroczystości z okazji 500-lecia śmierci bł. Jakuba. Liczne wota umieszczone obok nowej srebrnej trumny, zrobionej staraniami Arcybiskupa, były dowodem otrzymanych łask. Na prośbę św. Józefa Bilczewskiego św. papież Pius X ogłosił bł. Jakuba patronem Archidiecezji obok Matki Bożej.
16.03.1910 – św. Pius X ogłosił bł. Jakuba Strzemię wraz ze św. Antonim z Padwy współpatronem krakowskiej prowincji franciszkanów konwentualnych.
1945 – po II wojnie światowej relikwie Błogosławionego zostały przeniesione do Katedry w Tarnowie.
1966 – relikwie przeniesiono do Lubaczowa.
1986-2009 – jako depozyt Katedry lwowskiej znajdowały się w skarbcu Katedry na Wawelu w Krakowie.
2009 – z okazji 600-lecia śmierci peregrynacja po klasztorach franciszkanów prowincji krakowskiej w Polsce.
5.12.2009 – relikwie wracają na Ukrainę, umieszczone w głównym ołtarzu Katedry lwowskiej.
2010 – peregrynacja po klasztorach franciszkańskich dekanatu lwowskiego, a później po wszystkich parafiach archidiecezji lwowskiej.

Kościół Stacyjny i Intronizacja relikwii bł. Jakuba Strzemię 3.04.2019 r.

W naszym kościele parafialnym, który w środę 3 kwietnia był kolejnym łódzkim Wielkopostnym Kościołem Stacyjnym, odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii bł. Jakuba Strzemię. Uroczystościom intronizacyjnym przewodniczył biskup Edward Kawa z Ukrainy.

Na początku liturgii ksiądz biskup przekazał naszemu Księdzu proboszczowi relikwie błogosławionego, umieszczone w wyjątkowym relikwiarzu w kształcie mitry biskupiej. Kształt relikwiarza nawiązuje do posługi jaką pełnił błogosławiony w Kościele.

Po ogólnym błogosławieństwie relikwiarzem miało miejsce indywidualne błogosławieństwo mitry nad każdym obecnym na uroczystości, podczas czego były wręczane pamiątkowe obrazki.

Po zakończeniu liturgii miało miejsce uczczenie relikwii, a następnie mitra z relikwiami błogosławionego Jakuba została umieszczona w bocznym ołtarzu, w specjalnie przygotowanej oszklonej gablocie.

Uroczystość była uświetniona oprawą muzyczną chóru z Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej – kontynuatorki Salezjańskiej Szkoły Organistowskiej.

??????????
Więcej zdjęć –> tutaj

Szkoła Charyzmatów 29.03.2019 r.

duch
Zapraszamy na Szkołę Charyzmatów, która będzie miała miejsce w piątek 29.03.2019 r. o godz. 17.00 w Sali Teatralnej, w CENTRUM MOCNI W DUCHU w Łódzi przy ul. Sienkiewicza 60.

Temat spotkania: ROZEZNAWANIE W RODZINIE

CZĘŚĆ I 17.00 – 18.45
→ Modlitwa do Ducha Świętego – zawiązanie wspólnoty
→ Dobra decyzja – warsztaty
→ Jak budować jedność w rodzinie – konferencja
→ Magis w rodzinie – warsztaty

Przerwa na kawę i herbatę

CZĘŚĆ II 19.15 – 21.00
→ Droga Krzyżowa
→ MSZA ŚWIĘTA – ks. Robert Jaśpiński

Z A P R A S Z A M Y