Znalezione w Internecie

Ja: Hej, Boże.
Bóg: Cześć …..
Ja: Rozpadam się. Czy możesz mnie znów poskładać?
Bóg: Wolałbym nie.
Ja: Dlaczego?
Bóg: Ponieważ nie jesteś puzzlem.
Ja: A co ze wszystkimi kawałkami mojego życia, które spadają i roztrzaskują się o ziemię?
Bóg: Pozwól im tam zostać przez chwilę. Spadły z jakiegoś powodu. Poświęć trochę czasu i zdecyduj, czy potrzebujesz któregoś z tych elementów z powrotem.
Ja: Nie rozumiesz! Jestem rozbity!
Bóg: Nie – to ty nie rozumiesz. Wyłaniasz się. To, co czujesz, to tylko ból. Pozbywasz się rzeczy i ludzi, którzy cię powstrzymują. Nie rozpadasz się. Raczej STAJESZ SIĘ. Uspokój się. Weź głęboki oddech i pozwól, aby rzeczy, których już nie potrzebujesz, spadły z ciebie. Przestań trzymać się elementów, które już do ciebie nie pasują. Niech spadają. Pozwól im odejść.
Ja: Kiedy zacznę tak robić, co mi pozostanie?
Bóg: Tylko najlepsze kawałki Ciebie.
Ja: Boję się zmiany.
Bóg: Mówię ci ciągle – NIE ZMIENIASZ SIĘ, NIE NAPRAWIASZ, ALE – ODKRYWASZ SIĘ!
Ja: Stając się kim?
Bóg: Stając się tym, kim cię stworzyłem! Osobą pełną światła, miłości, dobroci, nadziei, odwagi, radości, miłosierdzia, łaski i współczucia. Uczyniłem cię czymś więcej niż tylko tymi zwykłymi kawałkami, w które postanowiłeś się przyozdobić, do których przylgnąłeś z taką chciwością i strachem. Niech te rzeczy z ciebie spadną. Kocham Cię! Nic nie zmieniaj! Nie naprawiaj siebie – ODKRYWAJ SIEBIE!! STAN SIĘ SOBĄ! ! Stań się tym, kim cię stworzyłem. Będę ci to powtarzać, dopóki tego nie zapamiętasz.
Ja: Upada kolejny kawałek.
Bóg: Tak. Niech tak się stanie..
Ja: Więc … Nie jestem zepsuty?
Bóg: Oczywiście, że nie! Odradzasz się świtem! Nastaje nowy dzień. STAŃ SIĘ!! ZACZNIJ BYĆ!

~ Autor nieznany

Materiały dla Seminarzystów

Materiały na III tydzień „Z grzechu do wolności”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
1J 1, 8-10

Dzień 2.
2Sm 11, 1-16

Dzień 3.
Rdz 3, 1-13

Dzień 4.
Mt 9, 1-8

Dzień 5.
J 8, 1-11

Dzień 6.
Łk 7, 36-50

Dzień 7.
Łk 15, 11-32

Materiały dla Seminarzystów

Materiały na II tydzień „Mój obraz Boga”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
J 14, 8-11

Dzień 2.
J 15, 1-10

Dzień 3.
J 15, 11-17

Dzień 4.
J 17, 20-26

Dzień 5.
Mt 11, 25-30

Dzień 6.
Łk 11, 1-13

Dzień 7.
Mk 10, 13-16

Msza św. w intencji członków Wspólnoty

Przypominamy, że najbliższa Msza św. w intencji członków naszej Wspólnoty zostanie odprawiona w poniedziałek 11 maja 2020 r. wyjątkowo o godzinie 17:00.
Wszystkich członków, animatorów oraz sympatyków naszej Wspólnoty serdecznie zapraszamy. Przypominamy, że w naszym kościele mogą uczestniczyć w liturgii jednocześnie 43 osoby.

Priest during a wedding ceremony/nuptial mass (shallow DOF; color toned image)

Materiały dla seminarzystów

Od dziś zaczynamy Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym online. Materiały będą osadzane tu na stronie w czwartki po południu. Spotkania on line z animatorem będą po indywidualnym ustaleniu formy i terminu.
Osadzany materiał będzie zawierał wprowadzenie do całego tygodnia oraz wprowadzenia do codziennej modlitwy (na pierwszy tydzień wyjątkowo będzie ich 6, później będzie tyle ile dni w tygodniu, czyli 7).

Materiały na I tydzień „Sens życia”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
Iz 55, 1-9

Dzień 2.
1Sm 3, 1-10

Dzień 3.
Łk 10, 38-42

Dzień 4.
Mt 7, 24-27

Dzień 5.
Mk 4, 14-20

Dzień 6.
Ps 139, 1-18

Intencje Żywej Róży na miesiąc maj 2020


INTENCJE MAJ

1. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

2. Za nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

3. Za Ojczyznę.

4. O pokój na świecie i ustanie epidemii koronawirusa.

Msza w intencji Żywej Róży 17.05.20 godz 18 ta niedziela

Formacja na 9. miesiąc „Kościół Wspólnotą wiary” – materiały do formacji


Tydzień IX – Kościół Wspólnotą wiary
1. J 10, 27–30; 37–38Bóg Ojciec – Czy wierzę, że Bóg Ojciec może wszystko i to On sam tworzy wspólnotę?
Poznanie Ojca jest tożsame z poznaniem Jezusa i doświadczeniem Ducha Św. Bóg jest jeden a Jego działanie jest różne w zależności od mojej kondycji, jedni bardziej potrzebują Ojca, inni Przyjaciela a jeszcze inni poruszeń Ducha w sercu, najbardziej w miłości, nawrócenia zmieniające świat, Ojciec sam buduje wspólnotę owiec oddając je Pasterzowi, ale nigdy moje doświadczenie wiary nie jest oddzielone od wspólnoty
2. Łk 8, 43–48Jezus Chrystus – Jak silna jest moja wiara, czy odrzucam naciski społeczne wiarą?
Wiara rodzi nadzieję, nadzieja prowadzi do doświadczenie a doświadczenie do miłości, uczucia wcale nie są najważniejsze, bo są jedynie znakami obecności duchów i wezwaniem do rozeznawania, lęk i chęć ukrycia a przecież wiara i miłość, zjednoczenie serca i woli jest najlepszą drogą do miłości, wspólnota może stać się trudem
3. Dz 2, 1–4 Duch Święty – Jak wygląda moja relacja z Duchem Świętym i czy dokonuje się razem z innymi?
Niewidzialny Bóg a objawiający widzialne dzieła, uobecniający sakramenty, Poruszyciel serca obecny w uczuciach i rozeznawaniu, na ile obecny na tyle jestem z Bogiem, otwartość i gotowość do słuchania i działania według tego, co usłyszę, razem byli i razem dostali, przyjęcie Ducha jest we wspólnocie i dla wspólnoty
4. 1 Kor 12, 12–20Kościół powszechny – Jakie jest moje spojrzenie na różnorodność w Kościele?
Co mnie jednoczy z innymi w kościele a co dzieli, działanie członków w ciele jest zawsze dla dobra ciała poza rakiem, który niszczy żywiciela, nowotwory w kościele i zgoda na grzech kancerują kościół, immunologia kościoła to moja wiara i przyjmowanie z miłością każdego, szczepionka to wspólnota a leczenie to ci, którzy wspólnotę stanowią i budują?
5. Dz 2, 42–44; 46–47Wspólnota kościoła – Jak przyczyniam się do budowania wspólnoty świętych?
To jest kościół pierwotny, ale idea do dzisiaj jest taka sama abyśmy kochali się wzajemnie i potrafili jedni drugich ocalać, ratować i dawać im to, czego potrzebują,
6. Ap 7, 9-17obcowanie świętych – jak doświadczam obecności świętych pośród nas?
Chodzi o tych wszystkich zjednoczonych z Bogiem w wieczności, że są razem z nami, widzimy niebo otaczające Boga tak samo jak pierwotny kościół, rzeczywistość duchowa to Bóg, aniołowie, święci i nasz duch z nimi razem, nie ma wspólnoty kościoła bez tych, którzy już stoją przed Panem i wstawiają się za nami, i jeszcze czyściec potrzebujący nas i naszej modlitwy
7. Łk 7, 36–50Grzechów odpuszczenie – Moja wiara w to, że Bóg rzeczywiście odpuszcza mi moje grzechy
Miłosierdzie Boże nie jest fikcją, ale dokonuję się dla każdego, kto tego pragnie i kocha, w Bogu jest zawsze, ale w moim sercu musi się stać przez moja decyzję, kobieta podjęła decyzję i dostąpiła miłosierdzia, zaproszenie dla mnie abym szukał miłosierdzia a nie postawy Szymona, który nie potrzebuje miłosierdzia, bo prawa przestrzega przebaczenie to też sprawa wspólnoty, bo mamy odpuszczać tak samo naszym winowajcom
8. 1 Tes 4, 13–18Zmartwychwstanie (życie wieczne) – Jak pielęgnuję moją nadzieję na życie wieczne?
Bez zmartwychwstania i wiecznego życia nasza wiara jest na próżno, perspektywą i horyzontem jest życie wieczne i celem zbawienie i wszystko winno być dla zbawienia, bo to jest trwałe a nie życie na ziemi, które przemija,

Wspólnota jest pomysłem Bożym i tylko we wspólnocie możemy weryfikować naszą wiarę i miłość, Wyznanie wiary opisuje wiarę kościoła, to jest i tradycja i nauczanie i zaproszenie abym kształtował osobistą wiarę na wzór tej ogólnej, wierzę, zatem w Ojca, Syna i Ducha Świętego, kościół powszechny, czyli katolicki, obcowanie świętych, zmartwychwstanie ciała i żywot wieczny, wyznanie wiary opisuje Boga i wspomina tylko to, co ludzkie i ziemskie. Kieruje nas ku Bogu i Jemu oddaje i zawierza, ono dokonuje się we wspólnocie i do wspólnoty prowadzi i naprawdę nie jest sprawą jedynie osobistą, wiara dokonuje się we wspólnocie

Dla posiadaczy profilu na Facebooku – transmisja on line cz.1, transmisja on line cz.2
(wizja szwankuje dużo bardziej niż trochę, ale zapis głosowy nadal jest całkiem w porządku 😉 )

Film z formacji dla wszystkich posiadaczy Internetu
ciąg dalszy filmu z formacji

Wspomnienie o „Mocnym w Duchu” ŚP. Ojcu Józefie Kozłowskim

Wielu z nas znało go osobiście, wielu o nim słyszało, wielu, przeżywając Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym nadal czyta jego książki. Trwają modlitwy o to, aby mógł zostać dołączony do grona Błogosławionych i Świętych.

Zapraszamy do obejrzenia pięknego i wzruszającego filmu, przypominającego postać Ojca i jego działalność.
FILM O OJCU JÓZEFIE KOZŁOWSKIM SJ