Msza św. z modlitwą o wylanie Darów Ducha Świętego w Seminarium

2 lipca 2020 r. odbyła się Msza św. z modlitwą o wylanie Darów Ducha Świętego w Seminarium.
Tradycyjnie, po homilii Ks. Tomasza, w bezpośredniej bliskości paschału – symbolizującego obecność Jezusa, odbyło osobiste wyznanie wiary przez każdego Seminarzystę.
W trakcie modlitwy nad uczestnikami rekolekcji, która miała miejsce po Komunii Św., były wypowiedziane słowa dotyczące konkretnego obdarowania oraz tych darów i charyzmatów, z którymi już współpracują.
Podane dla omadlanych osób Słowo z Pisma Świętego było z 1 Listu Św. Pawła do Koryntian, z rozdziału 15, werset 54 i 55 (1 Kor 15, 54-55).

Więcej zdjęć –> tutaj

Spotkanie modlitewne 25.06.2020 r.

Podczas spotkania 25 czerwca 2020 r. na początku dziękowaliśmy Panu Bogu za wszelkie łaski, jakich nam udzielił w kończącym się roku szkolnym. Następnie po odczytaniu dzisiejszej Ewangelii kilka osób złożyło krótkie świadectwa – co w ich życiu jest fundamentem, na którym budują. W końcowej częśći – przygotowując się do wrześniowych wyborów nowego lidera naszej Wspólnoty – swoim doświadczeniem wybrania do pełnienia tej funkcji dzielili sie kolejno Marek, Ewa i na koniec Andrzej.

Więcej zdjęć –> tutaj

Modlitwa o uzdrowienie – 16.04.2020 r.


Wstęp

1. Rozpoznajmy Jezusa – modlitwa o łaskę poznawania Pana tu i teraz w tak trudnym czasie odosobnienia, o doświadczenie Jego mocy i łaski, o osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym o serce gotowe przyjąć Jego obecność i moc, daj mi usłyszeć Twój głos, daj mi Ducha, który pokaże Jezusa – modlitwa Ewy M.

2. Jezus daje pokój serca – pokój serca jest znakiem przyjęcia łaski, nawrócenie i trwanie w Panu powinno dawać pełnię radości w pokoju serca, prośmy o pokój serca i o naszą gotowość, aby przyjmować łaskę od Pana, w każdej sytuacji i każdej niedogodności, jakiej doznajemy – modlitwa Asi W.


3. Jezus zaprasza do bliskości – prośmy o łaskę takiego otwarcia abyśmy nie bali się podchodzić do Jezusa, o doświadczenie bliskości z Panem szczególnie teraz w fizycznym oddaleniu od Niego, o oddalenie lęków – modlitwa Andrzeja M.

4. Uwielbiajmy Pana – w bliskości, we wspólnocie, w doświadczeniu Jego obecności, w uzdrowieniach, w słowach poznania, które opisują Jego działanie tu i teraz – modlitwa Marka W.


Modlitwa ze słowami poznania – Agata K. i Marek W.

Zakończenie

Dla osób posiadających profil na Facebook’u
Transmisja

Spotkanie brewiarzowe 5.03.2020 r.

Na cotygodniowym spotkaniu, 5 marca 2020 r. na początku modliliśmy się Liturgią Godzin – modlitwą nieszporów przypisaną na ten dzień, a następnie mieliśmy możliwość wysłuchania konferencji przygotowanej przez Księdza Tomasza o rekolekcjach. W końcowej części oprócz ogłoszeń była jeszcze przestrzeń na podsumowanie niedzieli ewangelizacyjnej.


Więcej zdjęć –> tutaj