5. spotkanie formacyjne – 9.01.2020 r.

Miesiąc V: Grzech osobisty i moje serce wobec grzechu

Do rozważania na kolejny etap formacji zostało podane następujące Słowo:
1. Dn 4, 26–31; Pycha
2. Dz 5, 1–11; Chciwość
3. Sdz 19, 22–30; Nieczystość
4. Rdz 4, 3–10; Zazdrość
5. Łk 16, 19–26; Łakomstwo
6. Dz 9, 1–2; Gniew
7. Mt 25, 14–30; Lenistwo
8. Łk 15, 25–32; Nieprzebaczenie

Konferencja:

Więcej zdjęć –> tutaj

IV. Spotkanie formacyjne – 12.12.2019 r.


Miesiąc IV
Temat: Rzeczywistość grzechu
1. Mk 7,18-23 Nieczystość serca. Czy znasz swoje serce?
Nieczystość serca to niewola, serce wolne jest czyste, poznanie serca to pierwszy krok do wolności, nie chodzi o walkę a poznanie i zrozumienie, że zło pochodzi z mojego serca
2. 1J 2,15-17 Przywiązanie do doczesności. Twoje pożądliwości, czego chce i domaga się twoje ciało, gdzie masz skierowane oczy, świat przemija a Bóg trwa, cel mojego życia i wszystko jemu podporządkowane czy raczej nieuporządkowane i odwrócone od Boga,
3. Iz 66,3-4 Nieczystość intencji. Czy słuchasz głosu Boga? Jesteś spójny czy podzielony? Dlaczego wierzę?
Czy jestem przejrzysty czy też inny w kościele a inny w życiu, spójny czy rozdwojony, ukrywam grzech czy staję w prawdzie? Bóg zaprasza do prawdy i spójności serca
4. Ha 2,5-8 Biada. Czy jesteś człowiekiem sprawiedliwym? Posiadanie
Bogactwo i pycha związują i niszczą serce, poranieni, oszukani, wyzyskani, obrażeni, pobici wołają o pomstę do nieba i zamykają relacje z Bogiem, sprawiedliwość to miłość,
5. Wj 22,17-26 Prawo moralne. Jak traktujesz drugiego człowieka? Znaczenie i władza
Wszystko, co uczynisz człowiekowi czynisz Bogu, każde zło zabija twoje serce, to miłość ocala, bo to miłość uwalnia i daje życie,
6. Syr 10,12-13 Pycha. Jaki jest twój największy grzech? Mogę wszystko
Odejście od Boga rodzi samowystarczalność, a więc uczynienie siebie Bogiem, to jest pycha, gdy staję się jak Bóg i przypisuje sobie Jego moc i dzieła
7. Mk 9,42-48 Zgorszenie. Co sobie wyłupiesz? Jak mnie widzą inni?
Mam być świadkiem Jezusa, a więc miłości a grzech często powoduje, że inni też zaczynają grzeszyć, zgorszenie zabija miłość, rani i odwraca od Boga, walka z grzechem to odcinanie się od pokus i tylko taka postawa bywa skuteczna,
8. Mt 27,3-5 Judasz. Co robię z moim grzechem?
Grzech zabija o ile nie rozpoznam miłosierdzia, nie da się po ludzku naprawić skutków grzechu on może być pokonany tylko w Bożym miłosierdziu

Grzech to śmierć i oderwanie od miłości, mam reflektować nad grzechem, aby jak najwięcej żyć i kochać a nie umierać, poznać się i poznać taktykę złego, posiadam, znaczę, mogę wszystko, grzech jest pokonany krzyżem i miłosierdziem Bożym a więc łaską i miłością w praktyce, ubóstwo, zgoda na wzgardę i pokora

Konferencja:

Więcej zdjęć –> tutaj

III. spotkanie formacyjne


14 listopada 2019 r. podczas spotkania modlitewnego miała miejsce trzecia część formacji. Najpierw była chwila dzielenia refleksjami z minionego miesiąca a później Marek wprowadził nas do kolejnego etapu.

Fragmenty Pisma Świętego do rozważenia przez następny miesiąc:
1. Mk 7, 25-30 – Syrofenicjanka, nikogo Bóg nie odrzuca, chociaż czasami wydaje się nam, że tak może być, zaproszenie do wytrwałości i trwania w Bogu, bo naprawdę kocha
2. Dn 3,15-24 – 3 wrzuconych do pieca, miłość ocala, kiedy jest odwzajemniona, trzeba abym poznając miłość podejmował miłość one nawzajem się umacniają i przenikają,
3. Łk 10, 30-37 – Miłosierny Samarytanin, Bóg okazuje miłosierdzie i wcale nie zważa na prawo i przepisy, On je po prostu przekracza, gdy nie pasują do miłości,
4. Łk 18, 9-14 – faryzeusz i celnik, w utrapieniu nie zmieniaj swoich decyzji, trwaj w Bogu, bo On błogosławi ci w każdej sytuacji i oczekuje, że będziemy poszukiwać Go i Jego woli. Prawda jest wyzwoleniem, zgoda na miłosierdzie otwiera serce,
5. Mk 10, 13-16 – Błogosławienie dzieci, Bóg wydaje się śmiertelnie poważny a tak nie jest, trzeba być wobec Boga dzieckiem, aby odczuć prawdziwą miłość,
6. Łk 9, 37-43 – Duch niemy, brak wiary jest problemem, ale nie tylko to, jeszcze trzeba poznać wolę Bożą i podejmować to, co jest Jego wolą, bo tam jest błogosławieństwo, buduj na Bogu a nie na sobie i bądź cierpliwy
7. Jr 18, 1-6 – Garncarz, jestem w ręku u Boga i nic nie może tego zmienić, wszystko jest w ręku Boga a ja mogę się czuć bezpiecznie mimo trudów i zmian, jakich Bóg dokonuje
8. Rdz 22, 15-18 – Abraham i syn, błogosławieństwo dla wiernych, miłość wymaga oddania wszystkiego, ale wszystko zwraca zwielokrotniając

Konferencja:

Więcej zdjęć –> tutaj