Msza św. z modlitwą o wylanie Darów Ducha Świętego w Seminarium

2 lipca 2020 r. odbyła się Msza św. z modlitwą o wylanie Darów Ducha Świętego w Seminarium.
Tradycyjnie, po homilii Ks. Tomasza, w bezpośredniej bliskości paschału – symbolizującego obecność Jezusa, odbyło osobiste wyznanie wiary przez każdego Seminarzystę.
W trakcie modlitwy nad uczestnikami rekolekcji, która miała miejsce po Komunii Św., były wypowiedziane słowa dotyczące konkretnego obdarowania oraz tych darów i charyzmatów, z którymi już współpracują.
Podane dla omadlanych osób Słowo z Pisma Świętego było z 1 Listu Św. Pawła do Koryntian, z rozdziału 15, werset 54 i 55 (1 Kor 15, 54-55).

Więcej zdjęć –> tutaj

Materiały dla Seminarzystów

Materiały na X tydzień „Z Maryją w Duchu Świętym.”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
Łk 1, 26-38

Dzień 2.
Łk 2, 41-50

Dzień 3.
Łk 2, 51-52

Dzień 4.
J 2, 1-12

Dzień 5.
Mk 3, 31-35

Dzień 6.
J 19, 26-27

Dzień 7.
Dz 1, 14 i Dz 2, 1-4

Konferencja zamykająca Seminarium

Materiały dla Seminarzystów

Materiały na IX tydzień „Chodzić za Jezusem w Duchu Świętym. Rozeznawanie.”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
J 12,26

Dzień 2.
Dz 15, 7-11

Dzień 3.
Dz 16, 6-10

Dzień 4.
Dz 17, 22-34

Dzień 5.
Dz 19, 1-7

Dzień 6.
Dz 20, 7-12

Dzień 7.
Dz 20, 27-38

Materiały dla Seminarzystów

Materiały na VIII tydzień „Obdarowanie w Duchu Świętym”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
Iz 11, 1-2

Dzień 2.
Łk 3, 15-22

Dzień 3.
Dz 2, 1-13

Dzień 4.
Dz 10 (cały rozdział)

Dzień 5.
J 14, 25-27 i J, 15, 12-17

Dzień 6.
1Kor 1, 1-11

Dzień 7.
1Kor 13, 1-13

Materiały dla Seminarzystów

Materiały na VII tydzień „Kościół jako wspólnota”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
Dz 2, 42

Dzień 2.
Dz 2, 36 i Dz 3, 15

Dzień 3.
Ga 2, 20

Dzień 4.
Ga 3, 26-29

Dzień 5.
Ga 5, 16-23

Dzień 6.
Rz 12, 4-5

Dzień 7.
Rz 5, 5

Formacja na 10. miesiąc „Uzdrowienie, nowe stworzenie, do czego i dlaczego?” – materiały do formacji


Tydzień X – Uzdrowienie, nowe stworzenie, do czego i dlaczego?

1. J 14,12-14 / Większe rzeczy / Wymień 10 rzeczy, które chcesz zobaczyć większe niż te, które czynił Jezus
Moja wiara w żyjącego Boga, moja modlitwa do dobrego Boga, moja zgoda na Jego działanie według Jego woli proszenie w Imię Jezusa to nie tylko słowa, ale i serce gotowe na jego wolę i miłość do braci, służyć, w imię Jezusa to znaczy według Jego zaproszeń i poruszeń Ducha Świętego, uzdrowienie do służby

2. Ps 51 / Grzech mój jest przede mną, / O co prosisz Boga?
Mądrość po szkodzie i zaproszenie do mądrości przed grzechem, prośba o czystość serca jest najważniejsza, budowanie więzi z Bogiem w każdej chwili, nie chodzi o rozwiązanie problemów, ale o miłość w nich, wolność, zawsze gotowość do powracania do Ojca i Jego woli, uzdrowienie do wolności od zła i jego pokus,

3. Mk 5,24 -34 / Twoja wiara cię ocaliła, / Z czego chcesz, aby Jezus cię uzdrowił? Twoje nieustanne krwotoki
Nasze krwotoki wieloletnie albo krótkotrwałe, mam rozeznać, co jest dla mojego dobra i ćwiczenia pokory a co do uzdrowienia abym był lepszym narzędziem Bożym, moja wiara i moje ukrywanie się w tłumie, o tyle o ile działa Bóg i ja sam mam tak działać, święta obojętność wobec napotykanych trudów, uzdrowienie fizyczne i duchowe

4. Ps 103,2-5 / Błogosław Pana / Gdzie widzisz działanie Mocy Bożej? Ojcowska dobroć Boga
Wszystko jest łaską, poznawanie łaski to nasze zadanie, z którego rodzi się uwielbienie i błogosławieństwo, nasze serca mogą to uczynić o ile umiem rozpoznać łaskę w moim życiu, czcić, uzdrowienie do poznawania Boga i Jego dobroci i miłości, uzdrowienie do wolności do dobra, większego dobra

5. 1 Tes 5,12-22 / Ducha nie gaście / Czy postępujesz roztropnie?
Radość serca, duch ludzki a Duch Boży, modlitwa uwielbienia, dziękczynienia i jej nieustanność, rozeznawanie pokazujące i odkrywające Boga i Jego działanie i moc, wierność i trwałość, wielbić, wzajemnie siebie umacniać i darzyć miłością, budować wspólnotę miłości wzajemnej, uzdrowienie do relacji, miłości

6. Ps 91,14-16 / Przylgnął do Mnie, / Na jakim etapie relacji z Bogiem jesteś?
Przylgnąć do Boga i słuchać Boga to znaczy? Chodzi o miłość miłosierną i zapieranie się siebie dla większej chwały Bożej, wtedy działa łaska a nie ja i wtedy staję się czysty dzięki miłosierdziu Boga, magis, zawierzenie Bogu i Jego łasce, która ocala nawet wbrew temu, co widzę i doświadczam, uzdrowienie do zawierzenia Bogu

7. 2Tm 1,6-10 / Powołanie chrześcijanina / Gdzie i jak mnie prowadzi Bóg?
Nie jest łatwo trwać w Bogu i Jego powołaniu, trzeba codziennie rozpalać łaskę chrztu i uwolnienia od skłonności do grzechu, dawanie świadectwa i wierność mojemu sercu oddanemu Bogu, uzdrowienie wymaga współpracy każdego dnia i w każdej sytuacji, uzdrowienie do współpracy z Panem

8. Mk 16,15-18 / Głoście wszelkiemu stworzeniu / Wierzysz… i co dalej?
Mamy misję i co ja z nią robię, stawanie przeciwko złemu, gotowość do ogłaszania ewangelii, gotowość do miłości i służby, jestem w ręku Boga o ile idę po Jego drogach, stając na fundamencie i podejmując rozeznawanie duchowe prowadzące do większego dobra i miłości, uzdrowienie do działania i misji, realizacji powołania

Po co jest uzdrowienie? Uzdrowione serce należy do Boga i przestaje być przywiązane do ziemi i spraw doczesnych, jest pełne pokoju, uzyskuje wolność od zła i wolność do pełnienia woli Bożej i moc Bożą do działania, jest radosne i cierpliwe w każdym położeniu i zawsze gotowe do służby, odkrywa fundament i zaczyna nim żyć, zaczyna działać według zasady o tyle o ile, jest święcie obojętne i zawsze gotowe do magis, jest gotowe przyjmować Ducha Świętego i kochać według Jego poruszeń i światła, wielbić, czcić i Jemu służyć

Więcej zdjęć –> tutaj
(Ścieżki dźwiękowe zostaną osadzone w późniejszym terminie)

Materiały dla Seminarzystów

Materiały na VI tydzień „Zawierzyć Jezusowi”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
J 1,32-34

Dzień 2.
Ef 2,8

Dzień 3.
Dz 13,38

Dzień 4.
Ef 3, 17-19

Dzień 5.
Ap 3, 20

Dzień 6.
Dz 26, 15-18

Dzień 7.
Mt 6, 33

Materiały dla Seminarzystów

Materiały na V tydzień „Jak rozeznawać w wierze?”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
J 14, 16-17

Dzień 2.
Kol 2, 13-14

Dzień 3.
Jer 31, 34

Dzień 4.
2 Kor 6, 17 oraz Ga 5,1

Dzień 5.
J 8, 3-11

Dzień 6.
Łk 19, 1-10

Dzień 7.
Łk 23, 39-43

Materiały dla semimarzystów

Materiały na IV tydzień „Uzdrowienie w mocy Jezusa – Jezus żyje!”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
Łk 4, 14-21

Dzień 2.
Łk 4, 38-42

Dzień 3.
Łk 10, 25-37

Dzień 4.
Łk 18, 35-43

Dzień 5.
Mt 9, 9-13

Dzień 6.
J 12, 1-8

Dzień 7.
J 21, 15-19