Dla wspólnoty

Rozeznanie mszy o uzdrowienie w sierpniu 2019 r.

Maryja przychodzi i każdemu z obecnych przynosi Jezusa. Prośba, aby Matka pomogła nam godnie Go przyjąć, bo On ożywi to, co w nas umarłe. Pokrzepi to, co omdlałe, umocni, co słabe i biedne.
Pan żyje na wieki i my z Nim też żyć będziemy.
Królowanie* i zwycięstwo Chrystusa, aby stało się udziałem naszym, uwielbienie Boga w każdym dziele
Uwielbienie** i serce Maryi otwarte na łaskę Bożą, aby Bóg był Panem naszego życia, mieszkając w moim sercu
Dziękczynienie za dar życia,
Bóg działa i czyni wszystko, zaprasza i nas do Swojego dzieła, przez Maryję
W Chrystusie jest moja nadzieja, wszystko przez Niego i dla Niego, Maryja wstawia się i prowadzi do Syna
Maryja dana przez Boga, jako wspomożenie do walki z Nieprzyjacielem, dziękczynienie za Maryje i jej wstawiennictwo, wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

1. Jezus staje się przez Maryję – Ona przynosi nam Boga, Jego stawanie się w nas jest przez Nią, przez Jej serce przychodzi do nas Pan, naśladujmy Maryję przyjmując Boga przez uwielbienie – Asia W.
2. Jezus daje życie – daje Słowo, które przemienia, daje umocnienie, daje Ducha dla ożywienia, moje życie jest w Bogu – Magda W.
3. Jezus Bóg króluje – wyznajmy Boga, jako Króla i Pana naszego życia, oddajmy władzę w życiu Jezusowi, bo On prowadzi do zmartwychwstania – Marek W.
4. Uwielbiajmy Boga – w życiu, w królowaniu, w łasce Syna danego nam przez Maryję, w uzdrowieniach, uwolnieniach – Weronika F.


Posługi i spotkania Zespołu muzycznego:
wtorki ok. 18:40 – próby do płyty


Śluby
07.09.2019 r. godzina 15:00 – u nas – Tomek M. i Ewelina
19.10.2019 r. godzina 16:30 – u nas – córka Mirka K.


Termin pobytu w Rogowie w 2020 r.: 19 – 21 czerwca 2020r.


3 lipca, środa godzina 7:00 – Msza św. Imieninowa Ks. Tomasza,
8 lipca, poniedziałek godzina 18:00 poniedziałek – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie,
12 sierpnia, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie,
3 września, wtorek godzina 18:00 – Msza św. Imieninowa Ks. Proboszcza,
9 września, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie,
29 września, niedziela godzina 18:00 – Msza św. Imieninowa Ks. Rafała oraz w 60. Rocznicę Urodzin Ks. Tomasza,
14 października, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie,
11 listopada, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie,
9 grudnia, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie.
Różaniec Wspólnotowy
Modlitwa wstawiennicza w intencji wszystkich zniewolonych nałogami, alkoholem, papierosami, narkotykami, hazardem, seksem, sektami, telewizją, komputerem, internetem itp. oraz za tych, którzy cierpią na brak przebaczenia sobie i innym, za wszystkich chorych, za tych, co targnęli się na własne życie lub mają taki zamiar i za inne ciężkie sprawy polecone w ich intencjach oraz we wszystkich intencjach powierzanych Wspólnocie Zawierzenie

VII’2019 – IV’2020


LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
1
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
2
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
3
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
4
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
5
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
1
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
2
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
3
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
4
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
5
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
1
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
2
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
3
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
4
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
5
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
1
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
2
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
3
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
4
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
5
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.