VI spotkanie formacyjne – święta obojętność 26.03.2024 r.

Formacja – święta obojętność czyli wolność serca
Dlatego trzeba nas się stać ludźmi obojętnymi (nie robiącymi żadnej różnicy) w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim, co podlega wolności naszej woli, a nie jest zakazane lub nakazane tak byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowia niż choroby, bogactwa więcej niż ubóstwa, zaszczytów więcej niż wzgardy, życia długiego więcej niż krótkiego i podobnie we wszystkich innych rzeczach.
1. Przyjmować to czego chce Bóg, zasada nie jest negatywna ale pozytywna w kierunku miłości, całym sercem, całym umysłem, całą wolą całym umysłem i ze wszystkich sił
2. Dotyczy zatem uczuć, potrzeb i postaw życiowych, inaczej duszy wyrażającej się w psychice i duchowości, woli wyrażanej w postawach i decyzjach, myśli a więc całego naszego umysłu, sądów, przekonań i wszelkich związków miedzy nimi zachodzących w umyśle,
3. Rzeczy stworzone to; zabawa a służba, wypoczynek a wydawanie siebie, egoizm a miłość, moje prawa a ogołocenie z nich,
4. Duch Święty wyposaża nas do wolności serca i wybierania Bożej woli zawsze
5. Przeszkody przeciw wolności, przywiązania, władza emocji, pożądania, rany kierujące ku brakom, niewiara, szukanie doczesności nie Boga i zbawienia,
6. Łk 9,57-62 (Różne propozycje pójścia za Jezusem, moje wybory, propozycje Pana i opory, przywiązania)

Nowy miesiąc formacji poświęcony zasadzie świętej obojętności stawia przed nami trudne zadanie refleksji nad wolnością. Św. Ignacy stawia tę sprawę dość mocno kierując nasze myśli ku naszym codziennym wyborom a szczególnie ku intencjom z jakimi tych wyborów dokonujemy. Na pierwszy rzut oka zasada świętej obojętności wydaje się dość dziwna, kiedy nie mam robić różnicy między zdrowiem a chorobą, bogactwem a ubóstwem, życiem długim a krótkim, ale tak naprawdę chodzi o wolność serca oraz przyjmowanie i wybieranie tego, czego dla mnie chce Bóg, a nic lepszego nie może mnie przecież spotkać! Zasada dotyczy całych nas i porządkuje nasze intencje, emocje i pragnienia kierując wszystko w nas ku Bogu i celowi ostatecznemu jakim jest zbawienie. Dotyczą uczuć i całej emocjonalności, potrzeb i postaw życiowych, woli wyrażanej w naszych wyborach i decyzjach i umysłu czyli naszych sądów, przekonań i myśli oraz zachodzących między nimi związków. Wolność serca, woli i myśli pozwala wybierać wolę Bożą czyli to czego dla mnie pragnie Bóg. Słowo na ten miesiąc Łk 9,57-62 pokazuje różne postawy wobec Jezusa, który porusza nas do towarzyszenia Sobie albo bezpośrednio albo przez nasze własne wybory. Brak wolności powoduje, że nikt z zaproszonych do Jezusa nie idzie za Nim pozostając w swoich oporach, przywiązaniach, emocjach czy pożądaniach. Przypatrzmy się przez to Słowo sobie i szukajmy wolności od nas samych, naszych ograniczeń i przywiązań oraz do wybierania Jezusa i miłości naśladującej Go!

Intencje Żywej Róży na kwiecień 2024 r.

1. O szacunek dla kobiet
Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, które przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.
2. Za nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
3. Za Ojczyznę.
4. O pokój w Ukrainie i na całym świecie.
5. O Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin, współmałżonków, dzieci.

Msza św. w intencji Żywej Róży: 21.04.2024 r. godzina 18:00.
Spotkanie Róży: 30.04.2024 godzina 17:15 (ostatni wtorek miesiąca)

ZAPROSZENIE DO MODLITWY NOWENNOWEJ W INTENCJI OJCZYZNY

„W związku z rodzącą wiele pytań i niepokojów sytuacją społeczną w naszej Ojczyźnie, proszę wszystkich o wspólną modlitwę w ważnych dla naszego kraju intencjach.

Zapraszam do włączenia się w modlitwę nowennową „Akcja 21:20” w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. Nowenna będzie mieć miejsce w dniach od 16 do 24 marca 2024 roku, czyli przed Dniem Świętości Życia, przypadającym dnia 25 marca.

W łączności z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze wznośmy nasze modlitwy do Boga, odmawiając Apel Jasnogórski, po nim, o godz. 21:20 modlitwy nowennowe, także po każdej Mszy św. Jeśli nie będzie to możliwe, nowennę można odmówić indywidualnie w dowolnym momencie dnia.

Układ Nowenny jest bardzo prosty. Wystarczy odczytać intencję na dany dzień i odmówić „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz modlitwę w intencji Ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi. Zachęcam gorąco, aby odmawiać modlitwę w kościołach, kaplicach, parafiach i wspólnotach duszpasterskich.

Pragniemy modlić się za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki – wielkich orędowników Polski”.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Kalendarz Dni Nowenny

Dzień 1
16 marca (sobota)

Postępujcie nadal mężnie, ale z tą odwagą chrześcijańską, która idzie w parze z roztropnością i z tą mądrością, która umie bystro patrzeć i przewidywać. (Pius XII, Encyklika o Świętym Andrzeju Boboli)

Intencja:
O odnowienie wiary każdego z nas, by prowadziła do umocnienia ducha naszego narodu.

Dzień 2
17 marca (niedziela)

Modlimy się o nadzieję na lepsze jutro, o pojednanie narodu w duchu miłości… Zło dobrem zwyciężaj. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną.

Dzień 3
18 marca (poniedziałek)

Warunkiem pokoju w sumieniu, pokoju w rodzinie, pokoju w Ojczyźnie i świecie jest sprawiedliwość oparta na miłości. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski.

Dzień 4
19 marca (wtorek)

Miłość i Prawdę można ukrzyżować, ale nie można zabić. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz trwałość rodzin.

Dzień 5
20 marca (środa)

Wiara niech będzie przepasaniem bioder waszych; niech ona głoszona będzie po całym świecie, niech dla was i dla wszystkich będzie tym zwycięstwem, które zwycięża świat. (Pius XII, Encyklika o Świętym Andrzeju Boboli)

Intencja:
Módlmy się o siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania.

Dzień 6
21 marca (czwartek)

Dzisiaj potrzeba nam odważnego upominania się dla Narodu o prawo do Boga, do miłości, do wolności sumień, do kultury i dziedzictwa rodzimego. Nie można tworzyć dziejów bez dziejów. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o światło dla nas jako narodu, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny.

Dzień 7
22 marca (piątek)

Postawmy prawdę na pierwszym miejscu, jeśli nie chcemy, by nasze sumienie porosło pleśnią. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych.

Dzień 8
23 marca (sobota)

Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej.

Dzień 9
24 marca (niedziela)

Zadaniem Kościoła jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia nienarodzonych, lecz także praktyczna obrona tego prawa. Istnieje pilna potrzeba podejmowania konkretnych inicjatyw mających na celu udzielanie pomocy samotnym matkom, dziewczętom w ciąży, które wahają się, czy urodzić dziecko (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)

Intencja:
Módlmy się o pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.

Układ nowenny – Jak się modlić

Znak krzyża

Odczytanie intencji na dany dzień

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Dowolna Modlitwa w intencji Ojczyzny (sugerowana Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi SJ)

Modlitwa za Ojczyznę
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przyniosła Imieniu Twemu,
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

nowenna2120.pl

Intencje Żywej Róży na marzec 2024 r.

1. Za współczesnych męczenników
Módlmy się za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.
2. Za nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
3. Za Ojczyznę.
4. O pokój w Ukrainie i na całym świecie.
5. O Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin, współmałżonków, dzieci.

Msza św. w intencji Żywej Róży: 17.03.2024 r. godzina 18:00.
Spotkanie Róży: 26.03.2024 godzina 17:15