5. spotkanie formacyjne – 9.01.2020 r.

Miesiąc V: Grzech osobisty i moje serce wobec grzechu

Do rozważania na kolejny etap formacji zostało podane następujące Słowo:
1. Dn 4, 26–31; Pycha
2. Dz 5, 1–11; Chciwość
3. Sdz 19, 22–30; Nieczystość
4. Rdz 4, 3–10; Zazdrość
5. Łk 16, 19–26; Łakomstwo
6. Dz 9, 1–2; Gniew
7. Mt 25, 14–30; Lenistwo
8. Łk 15, 25–32; Nieprzebaczenie

Konferencja:

Więcej zdjęć –> tutaj