6. Spotkanie formacyjne 13.02.2020 r.


ZBAWICIEL, Jezus zbawia, Jezus ocala, Jezus daje życie

1) OBLICZE Iz 53, 2b-10a Czy wierzysz, że Jezus przyjmuje na siebie twoje oblicze zniekształcone grzechem? Zbawiciel z Twoim grzechem, jaki jest?
Zbawienie to konkret śmierci za nas, śmierć nie jest ani piękna, ani pociągająca a Bóg zgodził się na nią dla nas, to jest obraz mojego grzechu i Jezus go przyjmuje na siebie
2) WSTYD J 19, 1-3.5 Czy jesteś gotowy złożyć na Jezusa twój wstyd i poniżenie? Co i jak oddaję Jezusowi?
Wolność to zgoda na wzgardę, Jezus pokazuje, jak to zrobić, król ma wyszydzoną koronę i widać poniżenie, każdy może to zobaczyć, jestem godzien poniżenia a Jezus czyni to za mnie
3) PRETENSJE Łk 22,33-34a Czy wierzysz, że Jezus nie ma do ciebie pretensji o twoje grzechy? Bóg coś wyrzuca i jak to czyni?
Każdy ma w sobie jakąś niechęć do grzesznika, ale nie Jezus, który dalej wydaje się za Piotra i Judasza mimo ich grzechów
4) ZASŁONA Łk 23, 44-46 Czy wierzysz, że przez śmierć Jezusa, została zniszczona blokada oddzielająca cię od Boga? Jakie zasłony zniszczyła śmierć Jezusa u Ciebie?
Sama śmierć tylko wypełnia obowiązek odbycia kary, ale ze zmartwychwstaniem stanowi nowe otwarcie raju, Jezus czyni wszystko nowe,
5) OBROŃCA Iz 53, 10b-12 Czy ufasz, że Jezus jest twoim obrońcą, a nie oskarżycielem? Jak Jezus staje na sądzie?
Jezus przez Swoje wydanie staje po naszej stronie, On broni obrazu Boga, który nosimy, sam odbiera kare za nas i daje nam wolność w miejsce zniewolenia,
6) WOLNOŚĆ Łk 24, 1-7 Czy wierzysz, że Jezus zniszczył każdy twój grzech? Jakiej wolności pragniesz od Pana?
Zmartwychwstanie to znak pokonania grzechu i śmierci, grzech rodzi obowiązek śmierci, czyli kary, Jezus to zmazuje i w każdym przypadku znika nasz zapis dłużny, zostajemy uwolnieni,
7) DROGA Mk 8,34-38 Czy chcesz iść drogą Jezusa i zawierzyć Jego zaproszeniu? Jak wygląda droga, którą proponuje Jezus w twoim życiu?
Zaproszenie do chodzenia drogami Bożymi to zaproszenie do krzyża miłości. Droga miłości to nie jest droga świata i trzeba mieć świadomość, że nie da się ich pogodzić.
8) ŻYCIE J 10,10b-14 Czy wierzysz, że Bóg daje ci pełnię życia i czy umiesz ją przyjąć? Moje życie z Panem i moje zaufanie, jakie są?
Praca w owczarni to brud smród i ubóstwo a życie owiec jest wynikiem oddania życia przez Pasterza, bez pasterza owce są bardzo narażone na śmierć, Jezus nie ucieka i jest z owcami zawsze.

Jakiego Zbawiciela poznaję, kto to jest mój Zbawiciel? Postać Jego jest zniekształcona moim grzechem, przyjmuje nasz wstyd i pychę a zmartwychwstając niszczy grzech i wszelki zapis dłużny, zrywając wszelkie zasłony i każdą przeszkodę rozwalając abyśmy mogli na nowo trwać w relacji z Nim samym, Obrońca a nie prokurator i wyzwoliciel dający życie a nie policjant czyhający na błąd, prawdziwy obraz Boga, który jest inny i wciąż świeży.

Konferencja

Więcej zdjęć –> tutaj

Możliwość komentowania jest wyłączona.