Formacja na 9. miesiąc „Kościół Wspólnotą wiary” – materiały do formacji


Tydzień IX – Kościół Wspólnotą wiary
1. J 10, 27–30; 37–38Bóg Ojciec – Czy wierzę, że Bóg Ojciec może wszystko i to On sam tworzy wspólnotę?
Poznanie Ojca jest tożsame z poznaniem Jezusa i doświadczeniem Ducha Św. Bóg jest jeden a Jego działanie jest różne w zależności od mojej kondycji, jedni bardziej potrzebują Ojca, inni Przyjaciela a jeszcze inni poruszeń Ducha w sercu, najbardziej w miłości, nawrócenia zmieniające świat, Ojciec sam buduje wspólnotę owiec oddając je Pasterzowi, ale nigdy moje doświadczenie wiary nie jest oddzielone od wspólnoty
2. Łk 8, 43–48Jezus Chrystus – Jak silna jest moja wiara, czy odrzucam naciski społeczne wiarą?
Wiara rodzi nadzieję, nadzieja prowadzi do doświadczenie a doświadczenie do miłości, uczucia wcale nie są najważniejsze, bo są jedynie znakami obecności duchów i wezwaniem do rozeznawania, lęk i chęć ukrycia a przecież wiara i miłość, zjednoczenie serca i woli jest najlepszą drogą do miłości, wspólnota może stać się trudem
3. Dz 2, 1–4 Duch Święty – Jak wygląda moja relacja z Duchem Świętym i czy dokonuje się razem z innymi?
Niewidzialny Bóg a objawiający widzialne dzieła, uobecniający sakramenty, Poruszyciel serca obecny w uczuciach i rozeznawaniu, na ile obecny na tyle jestem z Bogiem, otwartość i gotowość do słuchania i działania według tego, co usłyszę, razem byli i razem dostali, przyjęcie Ducha jest we wspólnocie i dla wspólnoty
4. 1 Kor 12, 12–20Kościół powszechny – Jakie jest moje spojrzenie na różnorodność w Kościele?
Co mnie jednoczy z innymi w kościele a co dzieli, działanie członków w ciele jest zawsze dla dobra ciała poza rakiem, który niszczy żywiciela, nowotwory w kościele i zgoda na grzech kancerują kościół, immunologia kościoła to moja wiara i przyjmowanie z miłością każdego, szczepionka to wspólnota a leczenie to ci, którzy wspólnotę stanowią i budują?
5. Dz 2, 42–44; 46–47Wspólnota kościoła – Jak przyczyniam się do budowania wspólnoty świętych?
To jest kościół pierwotny, ale idea do dzisiaj jest taka sama abyśmy kochali się wzajemnie i potrafili jedni drugich ocalać, ratować i dawać im to, czego potrzebują,
6. Ap 7, 9-17obcowanie świętych – jak doświadczam obecności świętych pośród nas?
Chodzi o tych wszystkich zjednoczonych z Bogiem w wieczności, że są razem z nami, widzimy niebo otaczające Boga tak samo jak pierwotny kościół, rzeczywistość duchowa to Bóg, aniołowie, święci i nasz duch z nimi razem, nie ma wspólnoty kościoła bez tych, którzy już stoją przed Panem i wstawiają się za nami, i jeszcze czyściec potrzebujący nas i naszej modlitwy
7. Łk 7, 36–50Grzechów odpuszczenie – Moja wiara w to, że Bóg rzeczywiście odpuszcza mi moje grzechy
Miłosierdzie Boże nie jest fikcją, ale dokonuję się dla każdego, kto tego pragnie i kocha, w Bogu jest zawsze, ale w moim sercu musi się stać przez moja decyzję, kobieta podjęła decyzję i dostąpiła miłosierdzia, zaproszenie dla mnie abym szukał miłosierdzia a nie postawy Szymona, który nie potrzebuje miłosierdzia, bo prawa przestrzega przebaczenie to też sprawa wspólnoty, bo mamy odpuszczać tak samo naszym winowajcom
8. 1 Tes 4, 13–18Zmartwychwstanie (życie wieczne) – Jak pielęgnuję moją nadzieję na życie wieczne?
Bez zmartwychwstania i wiecznego życia nasza wiara jest na próżno, perspektywą i horyzontem jest życie wieczne i celem zbawienie i wszystko winno być dla zbawienia, bo to jest trwałe a nie życie na ziemi, które przemija,

Wspólnota jest pomysłem Bożym i tylko we wspólnocie możemy weryfikować naszą wiarę i miłość, Wyznanie wiary opisuje wiarę kościoła, to jest i tradycja i nauczanie i zaproszenie abym kształtował osobistą wiarę na wzór tej ogólnej, wierzę, zatem w Ojca, Syna i Ducha Świętego, kościół powszechny, czyli katolicki, obcowanie świętych, zmartwychwstanie ciała i żywot wieczny, wyznanie wiary opisuje Boga i wspomina tylko to, co ludzkie i ziemskie. Kieruje nas ku Bogu i Jemu oddaje i zawierza, ono dokonuje się we wspólnocie i do wspólnoty prowadzi i naprawdę nie jest sprawą jedynie osobistą, wiara dokonuje się we wspólnocie

Dla posiadaczy profilu na Facebooku – transmisja on line cz.1, transmisja on line cz.2
(wizja szwankuje dużo bardziej niż trochę, ale zapis głosowy nadal jest całkiem w porządku 😉 )

Film z formacji dla wszystkich posiadaczy Internetu
ciąg dalszy filmu z formacji

Wspomnienie o „Mocnym w Duchu” ŚP. Ojcu Józefie Kozłowskim

Wielu z nas znało go osobiście, wielu o nim słyszało, wielu, przeżywając Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym nadal czyta jego książki. Trwają modlitwy o to, aby mógł zostać dołączony do grona Błogosławionych i Świętych.

Zapraszamy do obejrzenia pięknego i wzruszającego filmu, przypominającego postać Ojca i jego działalność.
FILM O OJCU JÓZEFIE KOZŁOWSKIM SJ

Spotkanie modlitewne – online 23.04.2020 r.

Zapraszamy na spotkanie modlitewne online, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 23 kwietnia 2020 r. o godzinie 19:00. Możemy uczestniczyć w transmisji na żywo na Facebook’u lub pisząc na grupie Zawierzenie na Messengerze.
Każdy, kto w trakcie spotkania odczuje potrzebę podzielenia się swoim świadectwem – może zadzwonić na Marka numer i w ten sposób włączyć się do modlitwy.
Dzielenie będzie dotyczyło Słowa z dnia (J 12,24-26), czyli umierania starego i rodzenia się do nowego.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Niedzielę Miłosierdzia – 19.04.2020 r.


W Niedzielę Miłosierdzia, 19 kwietnia 2020 r. pomiędzy ostatnią dopołudniową i wieczorną Mszą Świętą była możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z indywidualnym odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia.
To ostatni dzień, kiedy ze względów bezpieczeństwa, jednocześnie w kościele mogło przebywać zaledwie 5 osób (od 20.04.2020 r. będzie mogło w naszym kościele przebywać jednocześnie 35 osób 😉 )

Począwszy od najbliższego piątku, będzie możliwość adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w godzinach od 14:30 do 17:00. Te piątkowe adoracje zostają wprowadzone na czas trwania pandemii koronawirusa.

Modlitwa o uzdrowienie – 16.04.2020 r.


Wstęp

1. Rozpoznajmy Jezusa – modlitwa o łaskę poznawania Pana tu i teraz w tak trudnym czasie odosobnienia, o doświadczenie Jego mocy i łaski, o osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym o serce gotowe przyjąć Jego obecność i moc, daj mi usłyszeć Twój głos, daj mi Ducha, który pokaże Jezusa – modlitwa Ewy M.

2. Jezus daje pokój serca – pokój serca jest znakiem przyjęcia łaski, nawrócenie i trwanie w Panu powinno dawać pełnię radości w pokoju serca, prośmy o pokój serca i o naszą gotowość, aby przyjmować łaskę od Pana, w każdej sytuacji i każdej niedogodności, jakiej doznajemy – modlitwa Asi W.


3. Jezus zaprasza do bliskości – prośmy o łaskę takiego otwarcia abyśmy nie bali się podchodzić do Jezusa, o doświadczenie bliskości z Panem szczególnie teraz w fizycznym oddaleniu od Niego, o oddalenie lęków – modlitwa Andrzeja M.

4. Uwielbiajmy Pana – w bliskości, we wspólnocie, w doświadczeniu Jego obecności, w uzdrowieniach, w słowach poznania, które opisują Jego działanie tu i teraz – modlitwa Marka W.


Modlitwa ze słowami poznania – Agata K. i Marek W.

Zakończenie

Dla osób posiadających profil na Facebook’u
Transmisja

Niedziela Miłosierdzia z możliwością adoracji Najświętszego Sakramentu

W najbliższą niedzielę 19 kwietnia 2020 r., kiedy to przypada akurat Niedziela Miłosierdzia będzie możliwość skorzystania z indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu i prywatnego odmówienia Koronki do Bożego Miłosierdzia w godzinach – po Mszy św. o godziny 13:00, czyli od ok. 13:40 do godziny 18:00. Serdecznie zapraszamy!

Modlitwa o uzdrowienie – online

Z uwagi na obecną sytuację nie będzie w tym miesiącu Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie, zostanie jednak przeprowadzona transmisja z modlitwy o uzdrowienie za pośrednictwem aplikacji Facebook.
Intencje można przesyłać na adres: zawierzenie@gmail.com
Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy poprzez uczestnictwo w transmisji w najbliższy czwartek, 16.04.2020 r. od godziny 19:00.

Życzenia Wielkanocne

Niech Zmartwychwstały Jezus umocni w nas pragnienie świętości, miłością i nadzieją napełni nasze serca.
Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.
Oby w naszych sercach zawsze był widoczny blask nadziei Zmartwychwstania.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Ojciec: Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.