Materiały dla seminarzystów

Od dziś zaczynamy Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym online. Materiały będą osadzane tu na stronie w czwartki po południu. Spotkania on line z animatorem będą po indywidualnym ustaleniu formy i terminu.
Osadzany materiał będzie zawierał wprowadzenie do całego tygodnia oraz wprowadzenia do codziennej modlitwy (na pierwszy tydzień wyjątkowo będzie ich 6, później będzie tyle ile dni w tygodniu, czyli 7).

Materiały na I tydzień „Sens życia”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
Iz 55, 1-9

Dzień 2.
1Sm 3, 1-10

Dzień 3.
Łk 10, 38-42

Dzień 4.
Mt 7, 24-27

Dzień 5.
Mk 4, 14-20

Dzień 6.
Ps 139, 1-18

Intencje Żywej Róży na miesiąc maj 2020


INTENCJE MAJ

1. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.

2. Za nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

3. Za Ojczyznę.

4. O pokój na świecie i ustanie epidemii koronawirusa.

Msza w intencji Żywej Róży 17.05.20 godz 18 ta niedziela