Msza św. z modlitwą o wylanie Darów Ducha Świętego w Seminarium

2 lipca 2020 r. odbyła się Msza św. z modlitwą o wylanie Darów Ducha Świętego w Seminarium.
Tradycyjnie, po homilii Ks. Tomasza, w bezpośredniej bliskości paschału – symbolizującego obecność Jezusa, odbyło osobiste wyznanie wiary przez każdego Seminarzystę.
W trakcie modlitwy nad uczestnikami rekolekcji, która miała miejsce po Komunii Św., były wypowiedziane słowa dotyczące konkretnego obdarowania oraz tych darów i charyzmatów, z którymi już współpracują.
Podane dla omadlanych osób Słowo z Pisma Świętego było z 1 Listu Św. Pawła do Koryntian, z rozdziału 15, werset 54 i 55 (1 Kor 15, 54-55).

Więcej zdjęć –> tutaj

Możliwość komentowania jest wyłączona.