Materiały dla Seminarzystów na VIII tydzień

Materiały na VIII tydzień „Obdarowanie w Duchu Świętym”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
Iz 11, 1-2

Dzień 2.
Łk 3, 15-22

Dzień 3.
Dz 2, 1-13

Dzień 4.
Dz 10 (cały rozdział)

Dzień 5.
J 14, 25-27 i J, 15, 12-17

Dzień 6.
1Kor 1, 1-11

Dzień 7.
1Kor 13, 1-13