Materiały dla Seminarzystów na IX tydzień

Materiały na IX tydzień „Chodzić za Jezusem w Duchu Świętym. Rozeznawanie.”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
J 12,26

Dzień 2.
Dz 15, 7-11

Dzień 3.
Dz 16, 6-10

Dzień 4.
Dz 17, 22-34

Dzień 5.
Dz 19, 1-7

Dzień 6.
Dz 20, 7-12

Dzień 7.
Dz 20, 27-38