Spotkanie formacyjne 17.10.2023 r.

W tym roku szkolnym na spotkaniach wtorkowych przed Mszami św. z modlitwą o uzdrowienie będziemy się formować, aby odświeżyć nasze zawierzenie Duchowi Świętemu i przypomnieć sobie fundament ćwiczeń duchowych wg. Św. Ignacego. Zaproszenie skierowane jest nie tylko do animatorów, ale do całej Wspólnoty.
Zasadniczo będą nas prowadzić 3 fragmenty mówiące o Duchu Świętym:
1. Iz 11, 2-9;
2. Ga 5, 16-25;
3. 1 Kor 12, 13 i 14 rozdział
oraz 4 zdania fundamentu:
– Człowiek jest stworzony po to, aby Pana Boga wielbić, czcić i Jemu służyć, a przez to zbawić swoją duszę
– inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka, aby mu pomagały osiągnięcie celu, dla którego jest on stworzony, wynika z tego, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu (TANTUM QUATUM)
– dlatego trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi (nie robiącymi różnicy) w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim co podlega wolności naszej wolnej woli a nie jest zakazane lub nakazane tak, byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowi niż choroby, bogactwa więcej niż ubóstwa, zaszczytów więcej niż wzgardy, życia długiego więcej niż krótkiego i podobnie we wszystkich innych rzeczach (ŚWIĘTA OBOJĘTNOŚĆ)
– natomiast należy pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni (MAGIS)
W najbliższym miesiącu do rozważenia jest fragment Pisma z 1 Księgi Królewskiej 19, 1-16
Sytuacja Eliasza jest podobna do naszej Wspólnoty:
1. Jesteśmy po doświadczeniach mocy Bożej, jesteśmy świadkami uwolnień, uzdrowień, nawróceń (Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, modlitwa wstawiennicza). Eliasz jest po pojedynku z 300 prorokami baalów, gdzie Bóg okazał swoją moc: jest po wskrzeszeniu i po innych cudach
2. We Wspólnocie przeżywamy marazm, wycofywanie się ludzi, zmniejszanie się ilości członków, trud posługi. Eliasz postraszony przez królową, uciekł na pustynię
3. Bóg nie zostawił Eliasza i nie zostawił Wspólnoty. Eliasz nakarmiony przez Pana poszedł do bożej góry Horeb, Wspólnota nadal działa
4. Tak samo jak Pan skierował do Eliasza pytanie „Co tutaj robisz?” tak do każdego z nas kieruje to samo pytanie i jak Eliasza zaprosił do powrotu, tak Wspólnotę zaprasza do aktywności…

Możliwość komentowania jest wyłączona.