IV spotkanie formacyjne – 30.01.2024 r.

1. Inne zaś rzeczy są stworzone dla człowieka aby mu pomagały do celu dlatego mamy z nich korzystać w całej tej mierze w jakiej nam pomagają i uwalniać się od nich w całej tej mierze w jakiej są przeszkodą – aby tak się stało trzeba najpierw złapać kontakt z emocjami i zacząć nimi władać wolą i rozumem, stworzenia budzą nasze uczucia i tylko władając uczuciami możemy wybierać wg zasady „tantum quantum”, stworzenie samo w sobie jest dobre ale nie wszystko jest dla mnie, zły wykorzystuje je do budzenia naszych emocji, tutaj rodzi się wolność odrzucająca ale i wybierająca, negatywna i pozytywna
2. Duch Święty daje nam dary prowadzące do władzy nad emocjami – mądrość i rozum pozwalają rozpoznać co służy a co nie, bez oddawania władzy emocjom, umiejętność i rada prowadzą do konkretnych działań uwalniających serce od pożądliwości, dar męstwa daje wytrwałość i wierność woli Bożej, dar pobożności i bojaźni Bożej dają uważność na Boga i odpowiadania na Jego miłość
3. Słowo 1Kor 6,12-20 – wszystko mi wolno ale nie wszystko przynosi korzyść, wiele emocji i pożądań pociąga nas, świat wciąż próbuje przekonać o tym, że należy folgować emocjom i korzystać z życia, droga o zbawienia to droga władania emocjami i gotowość do wybierania tego co służy zbawieniu a nie skakania po emocjach i krótkotrwałej przyjemności, którą należy wciąż karmić i podsycać,

Wybieranie „o tyle o ile” wymaga od nas uporządkowania uczuć a taki porządek zaczyna się od złapania kontaktu z emocjami i nazwaniu co się we mnie dzieje. Kolejny krok do wejście „pod” uczucia i zdanie sobie sprawy, co one oznaczają i co mówią o mnie, moich pragnieniach, zranieniach, potrzebach i brakach. Wtedy zaczyna się wybieranie za czym iść a za czym nie i do tego trzeba już użyć rozumu i woli. Jeśli są nawrócone to stosujemy zasadę tantum quantum wybierając to co służy zbawieniu i odrzucając to co nas od zbawienia odsuwa. Tutaj trzeba nam Ducha Świętego i Jego darów pozwalających rozpoznać Bożą miłość i to, do czego nas zaprasza, bo to miłość Boża zaprasza do życia, które prowadzi do zbawienia. Słowo na ten miesiąc jest z listu św. Pawła 1Kor 6,12-20 które mówi o wybieraniu tego co przynosi korzyść na drodze do Pana.

Możliwość komentowania jest wyłączona.