V. spotkanie formacyjne 27.02.2024 r.

1. Pogłębienie zasady tatum quantum to wejście w korzystanie ze stworzeń na tyle na ile prowadzi to do zbawienia – nie odrzucam całego Internetu ale wybieram z niego to co służy zbawieniu, nie odrzucam telewizji, nie odrzucam relacji z ludźmi ale i tutaj szukam miłości, paczka ciastek może leżeć na stole ale jem tylko wtedy kiedy to konieczne dla utrzymania poziomu cukru we krwi, łatwiej jest odrzucać wszystko, ale wtedy rezygnuję z dobra i miłość do siebie i braci, a wciąż podstawowe kryterium naszego działania i decydowania to miłość bo to z miłości będę rozliczany
2. Duch Święty daje miłość i do niej uzdalnia – miłość jako sposób decydowania, a nie uczucie, miłość jako akt woli nie poryw serca, miłość jako wytrwałość, cierpliwość, łagodność, wierność, dobroć, życzliwość, opanowanie, radość i pokój
3. Słowo Flp 4,4-8 trwanie w radości chrześcijańskiej to szukanie Boga we wszystkim i uwielbianie Go całym życiem, radość nie polega na ciągłym śmiechu, ale bardziej na pokoju serca, w którym mam pewność obecności i pomocy Bożej w każdej chwili życia, myślenie po Bożemu uwalnia serce od trosk i skupienia na sobie i brakach

Rozpoczęliśmy kolejny miesiąc naszej formacji. Ten miesiąc ma nam dać pogłębienie doświadczenia stosowania w życiu zasady „tantum quantum” przez wybieranie ze stworzeń tych ich części, które służą zbawieniu i odrzucaniu tych co zbawieniu nie służą. Oczywiście łatwiej jest odrzucić coś w całości, ale wtedy tracimy szansę na okrycie i karmienie serca Bożym dobrem, które w każdym stworzeniu jest. Paczka ciastek może leżeć na stole, ale sięgnę po ciastko tylko wtedy, gdy spadnie poziom cukru we krwi poniżej zdrowego poziomu. Nie odrzucam ciastek w ogóle, ale odrzucam napychanie się nimi. To samo dotyczy np. Internetu, czy innych mediów elektronicznych, a nade wszystko ludzi. Mamy kochać naszych nieprzyjaciół, a tych najchętniej odrzucilibyśmy w całości! Kryterium wybierania powinno być przykazanie miłości Boga, siebie i bliźnich bo to z miłości będziemy rozliczani. Słowo na ten miesiąc to Flp 4,4-8 i ma nas zaprowadzić do pełni radości i pokoju w Panu ze względu na pewność obecności i pomocy Bożej w każdym czasie. Pokój i radość w zawierzeniu się Bogu uwalniają serce od skupienia na sobie, emocji, pożądań i egoizmu pozwalając owocować Duchem Świętym, Jego owocami, których część pokazuje nam św. Paweł w liście do Galatów 5,22-23.

Możliwość komentowania jest wyłączona.