Spotkanie formacyjne 14.11.2023 r.

II spotkanie formacyjne
1. Co to znaczy uwielbiać – droga ludzka, ubóstwiana kobieta, różne fazy miłości, zakochanie pełne emocji i niewiedzy, kryzysy, faza dojrzałej miłości z pełnym poznaniem i przyjęciem tego co mnie pociesza i co powoduje strapienie
– uwielbiać można pieśnią i modlitwą ale to za mało, zakochanie
– uwielbiać można życiem, dobrymi i złymi chwilami życia, powszednie życie
– uwielbiać można śmiercią z nadzieją zmartwychwstania, kryzysy, dla świętych
2. Bez Ducha Świętego nie ma dojrzałości i uwielbienia – dary ducha prowadzące do dojrzałości

Kolejny miesiąc mamy spotykać się z Siewcą (Mt 13, 1-9), który sieje w obfitości nie zważając na pozorne marnowanie ziarna. Gdziekolwiek ziarno padnie ma w sobie dość mocy aby kiełkować, wzrastać, zielenić się i wreszcie owocować. Pytanie; czy jestem gotowy przyjąć ziarno Ducha Świętego aby Jego darami kiełkować, wzrastać, zielenić się i wydawać owoce karmiące innych? Jeśli nie to mam do wykonania pracę nad glebą mojego serca w którą wpadają ziarenka Ducha… może trzeba ją spulchnić a może nakarmić nawozem, sakramentami kościoła, a na pewno potrzebuje światła Słowa Bożego i nauczania kościoła, wody mojej modlitwy i ćwiczeń duchowych i powietrza czyli ciągłego oddychania Duchem Świętym, Jego darami, owocami i charyzmatami…

Spotkanie formacyjne 17.10.2023 r.

W tym roku szkolnym na spotkaniach wtorkowych przed Mszami św. z modlitwą o uzdrowienie będziemy się formować, aby odświeżyć nasze zawierzenie Duchowi Świętemu i przypomnieć sobie fundament ćwiczeń duchowych wg. Św. Ignacego. Zaproszenie skierowane jest nie tylko do animatorów, ale do całej Wspólnoty.
Zasadniczo będą nas prowadzić 3 fragmenty mówiące o Duchu Świętym:
1. Iz 11, 2-9;
2. Ga 5, 16-25;
3. 1 Kor 12, 13 i 14 rozdział
oraz 4 zdania fundamentu:
– Człowiek jest stworzony po to, aby Pana Boga wielbić, czcić i Jemu służyć, a przez to zbawić swoją duszę
– inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka, aby mu pomagały osiągnięcie celu, dla którego jest on stworzony, wynika z tego, że człowiek ma korzystać z nich w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu a znów w całej tej mierze winien się od nich uwalniać w jakiej mu są przeszkodą do tegoż celu (TANTUM QUATUM)
– dlatego trzeba nam stać się ludźmi obojętnymi (nie robiącymi różnicy) w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych, w tym wszystkim co podlega wolności naszej wolnej woli a nie jest zakazane lub nakazane tak, byśmy z naszej strony nie pragnęli więcej zdrowi niż choroby, bogactwa więcej niż ubóstwa, zaszczytów więcej niż wzgardy, życia długiego więcej niż krótkiego i podobnie we wszystkich innych rzeczach (ŚWIĘTA OBOJĘTNOŚĆ)
– natomiast należy pragnąć i wybierać jedynie to, co nam więcej pomaga do celu, dla którego jesteśmy stworzeni (MAGIS)
W najbliższym miesiącu do rozważenia jest fragment Pisma z 1 Księgi Królewskiej 19, 1-16
Sytuacja Eliasza jest podobna do naszej Wspólnoty:
1. Jesteśmy po doświadczeniach mocy Bożej, jesteśmy świadkami uwolnień, uzdrowień, nawróceń (Msza św. z modlitwą o uzdrowienie, modlitwa wstawiennicza). Eliasz jest po pojedynku z 300 prorokami baalów, gdzie Bóg okazał swoją moc: jest po wskrzeszeniu i po innych cudach
2. We Wspólnocie przeżywamy marazm, wycofywanie się ludzi, zmniejszanie się ilości członków, trud posługi. Eliasz postraszony przez królową, uciekł na pustynię
3. Bóg nie zostawił Eliasza i nie zostawił Wspólnoty. Eliasz nakarmiony przez Pana poszedł do bożej góry Horeb, Wspólnota nadal działa
4. Tak samo jak Pan skierował do Eliasza pytanie „Co tutaj robisz?” tak do każdego z nas kieruje to samo pytanie i jak Eliasza zaprosił do powrotu, tak Wspólnotę zaprasza do aktywności…

Posługa modlitewno-muzyczna podczas Archidiecezjalnego Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym 19.11.2022 r.

W sobotę 19 listopada 2022 r. w parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Łodzi odbyło się spotkanie członków grup Odnowy Archidiecezji Łódzkiej, przeżywających Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym. W trakcie spotkania została przeprowadzona modlitwa o uzdrowienie, jak również modlitwa o odnowienie Darów Ducha Świętego.
Przy pierwszej z modlitw były trzy tury, dla których rozeznano następujące Słowo:
1. Jk 1, 21-22
2. Jk 2, 14-18
3. 1J 4, 7-12
W modlitwie o Dary Ducha Św. były dwie tury:
1. Rz 8, 14-17
2. Mk 16, 15-18
Wszyscy zebrani uświadomili sobie głęboką potrzebę powrotu do takich spotkań, przerwanych ze względu na pandemię.

Więcej zdjęć –> tutaj

Rekolekcje wspólnotowe w Porszewicach 11.06.2022

Pobyt w Porszewicach na wspólnotowych rekolekcjach 11 czerwca 2022 r. przebiegał zgodnie z planem:
9:00 – zawiązanie Wspólnoty
9:20 – I Konferencja „Idźcie i głoście”. Jak głoszę w obrębie Wspólnoty? – Agnieszka M.
10:00 – przerwa (kawa, herbata)
10:20 – refleksja z dzieleniem (na początku przypomnienie zasad dzielenia)
11:30 – Msza św. z kazaniem Ks. Tomasza
13:00 – obiad
14:00 – warsztat Marka o komunikacji
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:15 – Konferencja II „Eucharystia tworzy wspólnotę” (świadectwa) – Witek P.
15:45 – przerwa
16:15 – warsztat o szczęściu – Agatka K.
17:15 – Modlitwa dziękczynna Wspólnoty, uwielbienie Pana. Podsumowanie, wnioski do dalszej działalności Wspólnoty
Z powodu niemożności zorganizowania grilla w Porszewicach, przejechaliśmy na integracyjną część wieczoru do Kazimierza.
Cały dzień przebiegł we wspaniałej atmosferze jedności i radości ze wspólnego przebywania. Formacja zawarta w czterech konferencjo-warsztatach na pewno będzie przynosić obfite owoce w przyszłości.

PORSZEWICE


Więcej zdjęć –> tutaj
KONFERENCJA AGNIESZKI M. „IDŹCIE I GŁOŚCIE”


KAZIMIERZ


Więcej zdjęć –> tutaj

Wprowadzenie do 10. tygodnia Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym

X tydzień rekolekcji – „Duch Święty i podstawy rozeznawania”

Duch Święty Ożywiciel Pocieszyciel i Dawca wszelkiej łaski, Miłość

Dzień 1.
Rdz 1, 1-2
1. Stworzenie w Duchu – wszystko jest w Duchu, wszystko przeniknięte, napełnione a Duch jest też poza stworzeniem
2. Duch unosi się nad bezładem – bez Ducha wszystko jest bez kształtu i celu, bez życia i porządku
3. Duch we mnie – jak Go odczuwam, jak mnie przenika i napełnia, jak działa i stwarza

Dzień 2.
Iz 11, 1-3
1. Dary Ducha Świętego – całość dostajemy na chrzcie po to abyśmy żyli fundamentem ĆD, chwalił, czcił i Jemu służył, mój cel w życiu
2. Moje dary Ducha – mądrość, rozum, rada, męstwo, wiedza, bojaźń Boża i pobożność jak z nimi współpracuję
3. Przeciwko Duchowi – osądy, oceny, pouczania, pozory i brak wiedzy, działanie i osądzanie po ludzku bez miłości

Dzień 3.
Dz 16, 16-34
1. Duch daje dary charyzmatyczne – posługa charyzmatami, rozeznawanie duchowe i w nas i na zewnątrz, uwolnienia, uzdrowienia, moja posługa charyzmatami,
2. Rodzące się przeciwności – ataki złego ducha i sprzeciw świata, posiadanie, zaszczyty i pycha mogę wszystko, wycofam się i przestraszę czy wytrwam?
3. Trwanie w uwielbieniu – mimo wszystko, uwielbienie prowadzące do wolności serca i wolności zewnętrznej, uwielbienie objawiające Boga i mające moc nawrócenia, uwielbienie nie rozpacz, moje uwielbienie, moja modlitwa w Duchu

Dzień 4.
Gal 5, 13-26
1. Moja wolność – wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść, wolność do miłości a nie od zła, skupienie na Bogu, jak wygląda moja wolność do miłości!
2. Propozycje świata – egoizm, pożądania, emocje i oddanie im władzy w życiu, moje błędy w rozeznawaniu, skupienie na sobie a nie na Chrystusie
3. Duch prowadzi do miłości – różne imiona miłości, owoce Ducha uwalniające serce, moja troska o owocowanie Duchem, jak wygląda naprawdę moje rozeznawanie, ubóstwo, wzgarda i pokora

Dzień 5.
Dz 4, 23-31
1. Modlitwa w Duchu – odważna, nowa, stawiająca Boga na pierwszym miejscu, uwalniająca serce
2. Uwielbienie – najlepsza modlitwa pełna Ducha
3. Moja modlitwa – w Duchu czy raczej w tradycji, gdzie w niej ma miejsce Bóg a gdzie ja

Dzień 6.
1 Kor 12, 27-31
1. Jedno jest Ciało – jesteśmy w jednym Kościele i każdy w nim ma swoje miejsce i posługę jak poznaję Kościół i Ducha w nim
2. Moje oczekiwania – zazdroszczę czy cieszę się posługą innych, czego pragnę aby lepiej służyć Bogu, czego żałuję, że nie wziąłem
3. Duch Święty we mnie– jakie dary rozpoznaję, jak korzystam z darów Ducha czego mi brakuje

Dzień 7.
1 Kor 13, 1-13
1. Miłość – co jest atrakcyjnego w miłości, jak ja daję czy jak otrzymuję, z próżnego i Salomon nie naleje
2. Jezus – Bóg jest miłością a więc to On sam taki właśnie jest, Eucharystia, Przebaczenie,
3. Ja – co się dzieje kiedy wstawiam siebie w miejsce miłości? Pasuję czy nie pasuję?
4. Co jest trwałe – gdzie dążę i czy szukam tego co naprawdę trwałe czy buduję tylko na teraźniejszości