Święta Cecylia


Dokładnie nie wiadomo, kiedy żyła Cecylia. Nie znamy bowiem ani dnia jej urodzin, ani śmierci. Znamy natomiast przekazy ustne, barwne opowieści, które zanim zostały zapisane, powtarzane były jako jedyna w swoim rodzaju historia życia kobiety wyjątkowej i niepowtarzalnej.
Cecylia była olśniewająco piękna. Była też bogata – pochodziła ze znakomitej rzymskiej rodziny. Była utalentowana, czuła i współczująca. Jako młoda dziewczyna zakochała się w Jezusie Chrystusie. Modląc się, ślubowała Jezusowi wierność bez względu na wszystko.
Nieświadomi niczego rodzice przeznaczyli córkę dobrze urodzonemu rzymskiemu chłopcu Walerianowi. Cecylia była prawą dziewczyną i nie zamierzała narzeczonego okłamywać, toteż przed ślubem wyznała skrywaną przed ludźmi tajemnicę. Walerian okazał się wspaniałym człowiekiem i uszanował ślub czystości. Przekonał się również sam, a potem przekonał swojego brata do tego, co o wierze, o zbawieniu wiecznym i o Jezusie opowiadała poślubiona Cecylia. Uwierzywszy, przyjął chrzest z rąk papieża św. Urbana. Chrzest przyjął także jego brat.
Niestety, nie były to spokojne dla Rzymu lata. Krwawe prześladowania chrześcijan wybuchały co jakiś czas. Kwitło płatne donosicielstwo. Cecylię, jej męża i szwagra skazano na śmierć. Żołnierze, którzy przyszli, by ją aresztować, byli pod tak wielkim wrażeniem jej urody, że błagali ją uniżenie, iżby odstąpiła od wiary, a wówczas zostanie ocalona.
Zgodnie z relacją P. Skargi, Święta była torturowana przez namiestnika cesarskiego Amalchiusza; żołnierze, w liczbie czterystu, olśnieni urodą młodej chrześcijanki, prosili ją, by wyrzekła się wiary. Ona jednak, trwając przy swej wierze, nakazała im, by czynili swoją powinność. Wstrząśnięci bohaterstwem Cecylii żołnierze nawrócili się i przyjęli Chrzest Św. Również sędzia prosił Cecylię, by nie narażała swego życia dla wiary, lecz gdy ona odmówiła i wyznała wiarę w Chrystusa, zawieszono ją nad ogniem rozpalonym w łaźni. Nie czuła jednak żaru i duszącej pary tylko powiew morskiej bryzy. W końcu po trzech dniach zabito ją uderzeniem topora. Krew, która uszła z ciała Św. Cecylii współwyznawcy zebrali do naczynia jako relikwię.
Wszystko to działo się na przełomie II i III wieku. Historia jej męczeństwa, powtarzana z szacunkiem dla tej bohaterskiej postawy młodej, pięknej dziewczyny obrosła przez wieki pobożną legendą. Św. Cecylia stała się jedną z najbardziej czczonych rzymskich męczennic. Pochowano ją w katakumbach. W XI wieku odkryto jej ciało. Zachowało się w stanie nienaruszonym. Szczątki przeniesiono do bazyliki jej imienia wybudowanej na Zatybrzu, prawdopodobnie w miejscu, w którym mieszkała.
Św. Cecylia uważana jest za patronkę śpiewu, muzyki kościelnej, chórów i organistów.

(na podstawie informacji znalezionych w Internecie)