Diakonia modlitwy osłonowej

Jest odpowiedzialna za modlitwę osłonową w dziełach Wspólnoty