Nagrania video Zespołu Zawierzenie

  • Akatyst ku Czci Bogurodzicy (czuwanie w Wigilię przed Zesłaniem Ducha Świętego, 30 maja 2009)

cz.1.

~~~~

Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Św. 30.05.2009

posługa modlitwy śpiewem
cz1.

cz2.