teksty utworów z płyty

1.HYMN „ZAWIERZENIA”
słowa i muzyka: Joanna Witkowska

Maryjo zawierzam Ci wszystkie troski i radości me
Oddaję Ci tych, którzy prosili mnie o modlitwę
Oraz wszystkich tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają
Chcę razem z Tobą ich nieść do Twojego Syna

Weź serce me i kochaj nim wszystkich ludzi
Weź nogi me i prowadź mnie tam gdzie chcesz
Weź ręce me aby błogosławić świat
Weź usta me aby głosiły Twą chwałę

Jezu, Tobie oddaję każde moje pragnienie i wolę
Chcę być dobrym Twym uczniem i dawać miłość Twoją
Każdemu kogo postawisz na mojej drodze
Aby i oni mogli pokochać Cię

2. PRAGNĘ WIELBIĆ CIĘ
słowa i muzyka: Michał Gierycz 2007 Wspólnota Emmanuel

ref.
Pragnę wielbić cię (Pragnę wielbić cię)
Tańczyć, śpiewać z radości!
Całym sercem chcę (Całym sercem chcę)
Przyjść i oddać Ci cześć!

1.
Uwielbiony bądź, Panie i Boże mój,
Tyś lud Swój nawiedził i wyzwolił go!
W domu Twego sługi wzbudziłeś Swą moc,
Aby zbawienie nam dać!
2.
Wywiódł mnie z niewoli nasz Zbawca i Pan,
Otrzeźwił mój umysł, przywrócił mi wzrok.
Z mocy nieprzyjaciół On wyzwolił mnie,
Swą miłość okazał nam!
3.
Wierny Tobie chcę być przez wszystkie me dni
I w cieniu Twym, Boże, chcę wieść życie me.
Niechaj Twoja miłość rozświetla mój mrok,
Pomóż mi ukochać Cię!
4.
Pragnę, Panię, innym tę wiadomość nieść,
Że Ty sam rozjaśniasz ciemności i mrok,
Że uwalniasz z lęku i uzdrawiasz nas,
Wszystkim chcesz dać miłość Swą!

3. DZIĘKUJĘ PANIE
słowa i muzyka: Joanna Witkowska

ref.
Dziękuję Panie za to, że jesteś ze mną
Dziękuję Panie za Miłości Twej Żar
Dziękuję Panie za moją rodzinę
Dziękuję Panie za wszystko, co mam

1.
Dziękuję Panie w chwilach moich radości
Za jasne słońce świecące na niebie
Za śpiewy ptaków, za piękno kwiatów
Za całą przyrodę, która chwali Ciebie
2.
Dziękuję Panie w chwilach moich smutków
Gdy życie mi ciąży, idzie jak po grudzie
Dziękuję Panie za te doświadczenia
W których wychwalam Cię w codziennym trudzie
3.
Dziękuję Panie za wszystkie cierpienia
Które przyjmuję jednocząc się z Tobą
Bo w nich znajduję mą bramę do nieba
Gdyż jesteś mą Prawdą, Życiem oraz Drogą

4. JEZU, OBIECAŁEŚ NAM
słowa i muzyka: Chants de l’Emmanuel (M. Deboeuf), 2003
Editions de l’Emmanuel, 37, rue de l’Abbé Grégoiré, 75006 Paris

Jezu, obiecałeś nam
Ducha Swego dar
By prowadził nas, Boże mój!
Aby świat rozpalić ogniem Twym
Składam w ofierze życie me! (Jezu!)

5. TOBIE CHWAŁA
słowa i muzyka: Chants de l’Emmanuel (M. Deboeuf), 2003
Editions de l’Emmanuel
ref.
Tobie chwała Panie, o radości ma
Święty Boże, chwała Ci
Jesteś Królem Królów, pragnę wielbić Cię
Amen! Alleluja

1.
Pan jest moim światłem i zbawieniem mym
Pan obrońcą mego życia jest
Będę mieszkał w domu Twoim Panie
teraz i na zawsze już
2.
Niech me serce i ma dusza wielbią Cię
Ty ochraniasz mnie od śmierci i od zła
Drogi życia Ty nauczysz mnie
i pełni radości Twej
3.
Wszystkie ludy Ziemi wychwalajcie Boga
Głoście Jego Imię wśród narodów świata
Szczęściem dla nas jest zaufać Panu
Bo Bóg nasz miłością jest

6. TY JESTEŚ TU
słowa i muzyka: Joanna Witkowska

Ty jesteś tu
Panie mój
Moje WSZYSTKO /x2

Więc moje myśli niech wrócą od trosk
I niech wraz ze mną adorują Ciebie

Ty jesteś tu…
Więc niech pragnienia nasycą się Tobą
I niech wraz ze mną adorują Ciebie

Ty jesteś tu…
Więc niech ma miłość zanurzy się w Tobie
Abym wciąż mógł adorować Ciebie
Więc niech ma miłość zanurzy się w Tobie
Abym wciąż mógł chwalić Ciebie
Więc niech ma miłość zanurzy się w Tobie
Abym wciąż mógł uwielbiać Ciebie

Ty jesteś tu
Panie mój
Moje WSZYSTKO /x2

7. ME ŻYCIE…
z repertuaru zespołu VOX EREMI
słowa: Teresa od Dzieciątka Jezus, muzyka: autor nieznany

1.
Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką
co ciągle ucieka i ginie,
by kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko,
ten dzień dzisiejszy jedynie.
2.
O jutro się modlić nie jestem ja wstanie
choć nie wiem jak życie popłynie
Dziś strzeż mnie, dziś broń mnie, dziś tylko o Panie,
przez dzień ten dzisiejszy jedynie.
3.
Gdy myślę o jutrze przejmuje mnie trwoga
tak smutno na łez tej dolinie
lecz próby ja pragnę i cierpieć dla Boga
przez dzień ten dzisiejszy jedynie.
4.
Przy Sercu Twym blisko nie smucę się znojem,
ni walką, ni trudem – to minie,
ach, weź mnie o Jezu i w Sercu skryj Twoim
na dzień ten dzisiejszy jedynie.
5.
Ach, skończy się wkrótce to moje wygnanie,
wiecznego blask zalśni mi słońca,
i śpiewać Ci będę na wieki, o Panie,
to dzisiaj bez kresu i końca.

8. O PANIE WEJDŹ DO MEGO ŻYCIA
słowa i muzyka: Joanna Witkowska

O Panie wejdź do mego życia
Przyjdź i zamieszkaj w sercu mym
Chcę z Tobą kroczyć już od dzisiaj
Być wiernym i niezawodnym uczniem Twym

A gdy mnie spotka jakiś smutek
Choroba, strach lub serca ból
Ty mi posyłaj Swego Ducha
Aby mnie uświęcał w cierpieniu mym

Nie daj mi zwątpić w Twą obecność
Umacniaj ciągle wiarę mą
Ucz mnie pokory i modlitwy
I wciąż przemieniaj mnie Miłością Swą

9. ZRANIONY PASTERZ
z repertuaru zespołu VOX EREMI
słowa i muzyka: Br. Piotr Stanikowski OSPPE

Zraniony Pasterz ukochał mnie
Swą świętą ręką z grzechu podniósł mnie
Pokonał więzy grzechu złe
Do nieba dziś prowadzi mnie

Jak odszukać mam Cię Boże wśród codziennych spraw?
Jak odnaleźć mam sens życia, kiedy sił już brak?
Jak odnaleźć mam nadzieję, gdy z oczu tracę Cię?
Jak szukać mam?/x2
Jak szukać Ciebie mam?

Dziś Twoja Krew obmywa mnie
Niczego już nie muszę lękać się
Na drzewie krzyża zbawiłeś mnie
Mój Jezu kocham Cię

10. MÓJ KOŚCIÓŁ
słowa i muzyka: Joanna Witkowska

1.
Mój kościół, najpiękniejszy na świecie
Tu czas płynie jakby wolniej
Drewniany, skryty w wysokich drzewach
Jak skarb odkrywany co dzień
ref:
Tu przychodzę podziękować Panu
Gdy radość rozpiera me serce
Tu biegnę, aby Pan mnie przytulił
Gdy smutek zalewa me wnętrze

2.
Gdy wchodzę Jezus na mnie spogląda
On nigdy nie traci mnie z oczu
Jak dobrze przyjść tu uklęknąć w ciszy
I zgiełk pozostawić gdzieś z boku
3.
Zbawiciel ciągle tu na mnie czeka
On pragnie bym z Nim spotkał się w niebie
Gdy klęczę adorując Go w ciszy
To jestem najbardziej „ u siebie”

11. GDY UCZNIÓW SWYCH POSYŁAŁ PAN
z repertuaru zespołu „Fioretti”
autor słów i muzyki: nieznany

1. Gdy uczniów swych posyłał Pan, by nieśli wieść radosną.
Żegnając ich dał swoją moc i mówił tak z miłością.
Ref.
Ooo
Nie warto na drogę tę sandałów i płaszcza zabierać.
Nie, nie, nie
Nie trzeba nam srebra brać, o dach nad głową zabiegać.

2. Nowinę tę głosili więc po czterech stronach świata.
Bogaci tak, nie mając nic, bo miłość jest tak bogata.

3. Gdy ukończyli żniwo swe w ostatnią drogę ruszyli.
Patrzyli w niebo na Ojca dom i tak z ufnością wołali

12.UKORONOWANA GWIAZDAMI
muzyka: M. Dannaud, słowa: Chants de l’Emmanuel (A. Dumont), 2000
Editions de l’Emmanuel, 37, rue de l’Abbé Grégoiré, 75006 Paris

Pozdrawiamy Cię, Maryjo Pani nasza.
Panna Przenajświętsza, koronę nosisz z gwiazd.
W słońce obleczona, masz księżyc u Twych stóp.
Nadziei Tyś Jutrzenką przez Boga daną nam.

Nową Ewą zostałaś, dając Panu Swe „tak”.
Ten, co zbawił nasz świat, był najpierw w łonie Twym.
Dzięki Tobie otwarte bramy raju znów są,
Drogę do nich nam wskaż, o Najjaśniejsza z gwiazd.

Pozostałaś Mu wierną, Matko u krzyża stóp,
Daj nadziei nam moc i wiary naszej strzeż.
Z rany Syna Swojego, Ty czerpałaś tę krew,
Która przez Jego śmierć obmyła z grzechu nas.

Wyżej niż aniołowie, ponad biały dach chmur,
Gdzie króluje Twój Syn, Maryjo wzniosłaś się.
Jakże cieszy się Ewa, jakaż radość jest w nas,
Że na ziemi dał Pan przyszłego życia znak.

Panno Niepokalana, nie dotknięta przez grzech,
Dusza i ciało Twe do nieba wzięte są.
Święta Nieba Królowo, w chwale stoi Twój tron,
Kiedyś przyjmiesz nas tam, gdzie Boga Ojca dom.

13. OJCZE JA KOCHAM CIĘ, WYWYŻSZAM CIEBIE
słowa i muzyka: Joanna Witkowska

1.Ach, jak dobrze być Twym dzieckiem
Czule wtulasz w Swe ramiona
Zawsze kiedy potrzebuję Ty dajesz mi rękę Swą
W każdej chwili mego życia
Twoja Twarz ku mnie zwrócona
Czujnym wzrokiem wypatrujesz
czy już mi masz Swą pomoc dać
ref.
Ojcze ja kocham Cię, wywyższam Ciebie
Tyś hojnym Dawcą jest wszelakich łask
Przychylasz nieba mi dając mi Siebie
Uwielbiać Ciebie chcę przez cały czas

2.Gdy podjąłeś się cierpienia
By obdarzyć nas zbawieniem
Nie patrzyłeś na me grzechy Ty dobrze znasz słabość mą
Wziąłeś krzyż na Swe ramiona
Bo to było Twym marzeniem
Dać zbawienie wszystkim ludziom
by mogli żyć w Królestwie Twym

3.Dałeś Marię nam za Matkę
Która kruszy moc szatana
Swą pokorą i cichością wskazuje nam najlepszą broń
Do obrony przed pokusą
By bezpiecznie dojść do Pana
Ona jedna gwarantuje,
że będzie mieć nas w pieczy Swej.