Modlitewna Straż Wspólnoty „Zawierzenie”

GWARDIA ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA – MODLITEWNA STRAŻ WSPÓLNOTY „ZAWIERZENIE” – Pełni codzienną modlitewną posługę modląc się w różnych intencjach, których wspólnym celem jest obrona przed złymi duchami za wstawiennictwem KRÓLOWEJ ANIOŁÓW, ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA I CHÓRÓW ANIELSKICH. Straż modlitewna organizuje także nowenny 9 dniowe lub 9 tygodniowe w różnych intencjach. Nasza broń to dwa różańce – MARYJNY I ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA.
GWARDIA ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA zachęca do używania w walce duchowej z szatanem i złymi duchami skutecznej broni jaką jest RÓŻANIEC MARYJNY I RÓŻANIEC ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA. Moc modlitwy różańcowej w walce przeciw Demonowi nie jest niczym innym jak potwierdzeniem roli, jaką Bóg wyznacza Maryi w walce ze Złym „WPROWADZAM NIEPRZYJAŹŃ MIĘDZY CIEBIE A NIEWIASTĘ” (Rdz 3,15). Dlatego odmawiając Różaniec, prosimy o obecność Maryi jako Niepokalanej Dziewicy, która potrafi stanąć przy człowieku i zmiażdżyć głowę węża. Obok Maryi stoi serafin Święty Michał Archanioł, który to jest wsparciem Maryi w walce ze Złym, wzywający również do odmawiania drugiego różańca jakim jest RÓŻANIEC ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA, to właśnie Święty Michał jako pierwszy na rozkaz Pana Boga wyrzucił z nieba i strącił w przepaść zbuntowane duchy na czele z szatanem. Odmawiając dwa różańce MARYJNY I ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA oraz stosując przy odmawianiu tych modlitwach POST jesteśmy pod najlepszą ochroną przed szatanem i złymi duchami to najskuteczniejsza BROŃ W WALCE DUCHOWEJ, którą toczymy w swoim ziemskim życiu.
Zawołanie bojowe „KTÓŻ JAK BÓG – RATUJE I STRZEŻE NAS WIARA” MODLITWA DO STRAŻNIKA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ŚW.MICHAŁA ARCHANIOŁA-Święty Michale Archaniele Boży Patrz, jak na świecie zło się sroży, jak szatan czyha i zazdrości nieba, jak nam pomocy do walki potrzeba. Broń nas i wspieraj w walce, bo zginiemy. KTÓŻ JAK BÓG PIERZCHNIE WRÓG MICHAŁ ARCHANIOŁ PROWADZI BÓJ. Podnosi miecz, wypędza precz szatanów rój KTÓŻ JAK BÓG NIE ZNAMY TRWÓG. Michał Archanioł podnosi broń. Słoneczny Krzyż uderza wzwyż, lucyfer szczęka, pada na skroń. Obyśmy hasłem Twoim KTÓŻ JAK BÓG w wierze niezachwiani zyskali męstwo by zwyciężać wroga i wiecznie z Tobą chwalić PANA BOGA. Amen.