Dla wspólnoty

Rozeznanie Mszy z modlitwą o uzdrowienie w marcu 2020 r.
Każdy z nas ma swoją historię, za którą warto dziękować, element ciszy, modlitwa o wiarę i przyjęcie łaski,
Pan daje obietnice i je wypełnia** wbrew nadziei, zawierzmy Bogu, Józef słucha i rozważa,
Bóg jest skałą i jedynie On jest pewny, szukajmy Jezusa w świątyni, miłość ponad prawo,
Józef był posłuszny Bogu, naśladujmy Józefa w skromności, cichości i miłości
Każdy może mieć chwile zwątpień, a wyjściem jest zawsze zaufanie Jezusowi
Jezus jest Panem, uwielbienie Boga, Ojca Skały, prośba o wiarę,
Rodzina, przodek, potomek, ojciec, syn, dom, pokolenia, potomstwo, dziedzictwo, zawierzenie rodzin i relacji, tego, co słabe i tego, co mocne w rodzinach, najwierniejszych i najbardziej kruchych. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim Panie, szczęśliwi, w domu, których Ty mieszkasz Panie.
Modlitwa o autorytet ojca, o jedność małżeńską, rodzicielską, rodzinną, o mądrość Bożą w sercach ojców, matek, o wypełnienie woli Boga w naszych rodzinach, przyjęcie z miłością i wypełnienie piękna rodzicielstwa opiekuńczego, dodającego skrzydeł, zdrowego wartościami, silnego Bogiem, o wierność i świętość małżonków*, rodziców, dzieci,
Uwierzyli w niemożliwe i niemożliwe stało się, ożywienie umarłych, inne działanie łamiące ludzkie ograniczenia i uzdrowienie dla Boga zawsze jest możliwe, wiara i zawierzenie Bogu, bo ma najlepszy plan dla każdego z nas,
Modlitwa za mężczyzn,

1. Wołajmy o wiarę – potrzebujemy wiary i zawierzenia jak Abraham, Józef, Dawid, wiara otwiera nas na relację z Bogiem, Pan daje obietnice i wypełnia je, Agata K.
2. Zawierzmy Bogu – potrzebujemy zawierzenia szczególnie w rodzinach, ale i w naszych trudach i kłopotach, wyznajmy Jezusa, jako Pana, zawierzenie z Józefem w ciszy, Ewa M. Asia W.
3. Dziękczynienie za wszelkie łaski – świadectwa i dziękowanie wielu za łaski, każdy ma coś, za co może podziękować, za życie, jego historię i działanie Boga w nim, chór dziękczynny, Beata B.
4. Uwielbienie Boga – uwielbienie w niemożliwym działaniu i przekraczaniu ograniczeń ludzkich, słowa poznania, odkrywanie działania Bożego, Marek W.


Posługi i spotkania Zespołu muzycznego:
wtorki ok. 18:40 – próby do płyty
16 maja, sobota godzina 17:00 – ślub w parafii Św. Alberta, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 7,Termin pobytu w Rogowie w 2020 r.: 19 – 21 czerwca 2020r.


Terminy Mszy św. wspólnotowych
6 kwietnia 2020, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie,
4 maja 2020, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji Ks. Waldemara z okazji Imienin,
11 maja 2020, poniedziałek godzina 17:00 – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie,
18 maja 2020, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji 40. Rocznicy święceń kapłańskich Ks. Proboszcza od wspólnot parafialnych,
27 maja 2020, środa godzina 18:00 – Msza św. z okazji 20. Rocznicy święceń kapłańskich Ks. Rafała od wspólnot parafialnych,
8 czerwca 2020, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji 40. Rocznicy święceń kapłańskich ks. Proboszcza od wspólnot parafialnych,
3 czerwca 2020, piątek godzina 18:00 – Msza św. z okazji Imienin ks. Tomasza od wspólnot parafialnych,
13 lipca 2020, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie,
10 sierpnia 2020, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie,
3 września 2020, czwartek godzina 18:00 – Msza św. z okazji Imienin ks. Proboszcza od wspólnot parafialnych,
29 września 2020, wtorek godzina 18:00 – Msza św. z okazji Imienin ks. Rafała od wspólnot parafialnych,
Msza św. z okazji Imienin ks. Proboszcza od wspólnot parafialnych
12 października 2020, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie,
9 listopada 2020, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie,
14 grudnia 2020, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie.


Terminy i tematy Szkoły Charyzmatów w roku szkolnym 2019/2020
18.10.2019 – Tożsamość animatora
15.11.2019 – Charyzmaty cz.1
13.12.2019 – Charyzmaty cz.2
31.01.2020 – Spotkanie modlitewne
21.02.2020 – Świadectwo

20.03.2020 – Relacje we wspólnocie
24.04.2020 – Formacja we wspólnocie
22.05.2020 – Słowo Boże
05.06.2020 – Rozeznawanie

Szkoła Charyzmatów w roku 2019/2020
Data rozeznania (środy)  Data Szkoły (piątki)
02.10.2019                        18.10.2019
30.10.2019                        15.11.2019
27.11.2019                        13.12.2019
08.01.2020                        31.01.2020
05.02.2020                        21.02.2020

04.03.2020                        20.03.2020
08.04.2020                        24.04.2020
29.04.2020                        22.05.2020
27.05.2020                        05.06.2020
Na rozeznaniu spotykamy się ok. godz.18.45Różaniec Wspólnotowy
Modlitwa wstawiennicza w intencji wszystkich zniewolonych nałogami, alkoholem, papierosami, narkotykami, hazardem, seksem, sektami, telewizją, komputerem, internetem itp. oraz za tych, którzy cierpią na brak przebaczenia sobie i innym, za wszystkich chorych, za tych, co targnęli się na własne życie lub mają taki zamiar i za inne ciężkie sprawy polecone w ich intencjach oraz we wszystkich intencjach powierzanych Wspólnocie Zawierzenie

VII’2019 – IV’2020


LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
1
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
2
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
3
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
4
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
5
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
1
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
2
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
3
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
4
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
5
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
1
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
2
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
3
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
4
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
5
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
1
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
2
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
3
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
4
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
5
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.Różaniec Wspólnotowy
Modlitwa wstawiennicza w intencji wszystkich zniewolonych nałogami, alkoholem, papierosami, narkotykami, hazardem, seksem, sektami, telewizją, komputerem, internetem itp. oraz za tych, którzy cierpią na brak przebaczenia sobie i innym, za wszystkich chorych, za tych, co targnęli się na własne życie lub mają taki zamiar i za inne ciężkie sprawy polecone w ich intencjach oraz we wszystkich intencjach powierzanych Wspólnocie Zawierzenie
V’2020 – II’2021


MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
STYCZEŃ
LUTY
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
1
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
2
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
3
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
4
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz.
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
5
Irena Cz..
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
1
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
2
Jadwiga P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
3
Zbyszek Sz.
Jadwiga P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogunia L.
Alina P.
Bożena J.
4
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadwiga P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
5
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadwiga P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
1
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
2
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
3
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
4
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
5
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
1
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
2
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
3
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
4
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
5
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.