Dla wspólnoty

Rozeznanie mszy z modlitwą o uzdrowienie w październiku 2021 r.
Jezus jest naszą nadzieją, wiara* prowadzi do nawrócenia i przebaczenia grzechów, Jezus podnosi nas z każdej rozpaczy i nędzy
Bóg jest niezmiernie miłosierny i wciąż daje nam szansę, potrzebujemy pokory aby Jezus był najważniejszy,
Dziękczynienie za łaskę wiary*, co zrobiłem z łaską wiary, gdzie i jak ją marnuję,
Każdy z nas jest grzesznikiem. Ale nas Pan jest łaskawy. Wybacza nam każdy z popełnionych grzechów. Jego sprawiedliwość nie jest z tej ziemi. Bóg wybacza nawet najcięższy grzech pod warunkiem przyznania się do niego. Oczekuje od nas jedynie pokory, świadomości z tego że czynimy źle. Ta świadomość musi płynąć z naszego serca. To my sami najpierw musimy ocenić negatywnie swoje postępowanie i w pokorze przyjść do Pana. Jego miłosierdzie jest nieskończone. Nam potrzeba jedynie wiary i ufności w miłość Bożą. Psalm to nadzieja w miłosierdzie Pana, w Jego dobroć i przebaczenie naszych grzechów. Ostrzeżenie przed nasza obłudą. Jak my sami nie widzimy naszych grzechów, jak sami nie poszukujemy w naszym postępowaniu co jest dobra, a co złe to jak Pan ma nam przebaczyć nasze grzechy skoro my sami ich nie widzimy. Warunkiem przebaczenia jest nasza pokora wobec tego co czynimy na co dzień.
Modlitwa o uwolnienie serc od złości, gniewu i nienawiści rodzących się z naszych ocen, osądów, pouczeń bo tylko Jezus może otworzyć wszelkie zamknięte rejony serca
Miłość i miłosierdzie ocala nas, serce Jezusa otwarte wylewa na nas łaskę, miłość jest za darmo

1. Modlitwa o wiarę – wołajmy o wiarę i zawierzenie Bogu o zaufanie Jego łasce i woli zbawienia każdego z grzeszników czyli każdego z nas – Witek P. i Weronika F.
2. Jezus jest miłością – modlitwa o spotkanie z Panem, o doświadczenie jego otwartego dla nas serca, o porzucenie wszelkich oporów i zamknięcia w nas dla spotkania z Panem, zostaw wszystko i biegnij do źródła miłosierdzia – Asia W. i Beata B.
3. Uwielbiajmy Pana w Jego działaniu – dziękujmy za dar miłosierdzia, za łaskę miłości, która nas ocala i uwielbiajmy w każdym doświadczeniu miłości Bożej, w słowach poznania – Marek W.


Posługi i spotkania Zespołu muzycznego:
wtorki 17:00 – praca z płytą
29 sierpnia 2021 r., niedziela godzina 10:00 – I Komunia Lillii L.
1 września 2021 r., środa godzina 19-21, kościół pw. MB Fatimskiej, Łódź ul. Kilińskiego 228 – adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach Jerycha Modlitewnego
Terminy Mszy św. wspólnotowych
3 września 2021, piątek – Msza św. Imieninowa Ks. Proboszcza,
13 września 2021, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie,
29 września 2021, środa godzina 18:00 – Msza św. Imieninowa Ks. Rafała,
11 października 2021, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie,
8 listopada 2021, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie,
15 listopada 2021, poniedziałek godzina 8:00 – Msza św. w intencji zmarłych podopiecznych Diakonii Charytatywnej,
13 grudnia 2021, poniedziałek godzina 18:00 – Msza św. w intencji jedności i opieki NMP dla członków Wspólnoty Zawierzenie.


Różaniec Wspólnotowy
Modlitwa wstawiennicza w intencji wszystkich zniewolonych nałogami, alkoholem, papierosami, narkotykami, hazardem, seksem, sektami, telewizją, komputerem, internetem itp. oraz za tych, którzy cierpią na brak przebaczenia sobie i innym, za wszystkich chorych, za tych, co targnęli się na własne życie lub mają taki zamiar i za inne ciężkie sprawy polecone w ich intencjach oraz we wszystkich intencjach powierzanych Wspólnocie Zawierzenie

III – XII’2021

MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
Radosna
1
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
2
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
3
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
4
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
5
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
Światła
1
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
2
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
3
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
Krysia Sz.
4
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Grażyna P.
5
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
Wanda Z.
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
Bolesna
1
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
Weronika F.
2
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
Anna S.
3
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
Maria K.
4
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Dominika M.
5
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
Maria L.
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
Chwalebna
1
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
Teresa I.
2
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
Anna P.
3
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
Bożena J.
4
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.
Alina P.
5
Grażyna P.
Krysia Sz.
Zbyszek Sz.
Jadzia P.
Maria F.
Irena Cz.
Asia W.
Marek W.
Ks. Tomasz
Bogumiła L.