o Zawierzeniu

Kościół Zbawiciela
Wspólnota Zawierzenie powstała przy parafii Najświętszego Zbawiciela.
To jest miejsce naszego podstawowego działania – tutaj żyjemy, tu są nasze rodziny, środowiska. Każdy chrześcijanin jest powołany do ewangelizacji – i  my zostaliśmy powołani do działania w parafii. Jednak w ostatnich latach jako Zawierzenie posługujemy znacznie szerzej niż tylko w swojej macierzystej parafii.
Jesteśmy otwarci na wezwania  Pana – i gotowi by stanąć pod jego sztandarem tam,  gdzie będzie chciał nas postawić.

Działalność Wspólnoty oparta jest o Statut, w którym można znaleźć podstawowe informacje: kim jesteśmy i na czym polegają nasze działania.

Wspólnota składa się z miejscowych parafian oraz osób mieszkających poza parafią.
We Wspólnocie wyróżnia się:
      – uczestników spotkań modlitewnych
      – członków Wspólnoty
      – animatorów a pośród nich lidera i kapłana opiekuna.

Na dzień 28.02.2024 r. Animatorami we Wspólnocie „Zawierzenie” są następujące osoby (alfabetycznie):

 1. Beata Borowska
 2. Irena Czachurska
 3. Weronika Fidek (chwilowo zawiesiła aktywność)
 4. Maria Frątczak
 5. Teresa Ignaczak
 6. Maria Kowalczyk
 7. Anna Kowalska
 8. Bogumiła Lefik
 9. Maria Lewicka
 10. Wanda Maciołek
 11. Stanisław Maciołek
 12. Andrzej Melson
 13. Ewa Melson
 14. Agnieszka Miksza
 15. Grażyna Pawlak (chwilowo zawiesiła aktywność)
 16. Witold Pokrop
 17. Danuta Sowa
 18. Joanna Witkowska
 19. Magdalena Witkowska (chwilowo zawiesiła aktywność)
 20. Marek Witkowski
 21. Wanda Zamońska
 22. Zofia Adamczyk

Liderem Wspólnoty do 13 września 2012 r. był Marek Witkowski.

Liderem Wspólnoty od 13 września 2012 r. do 8 września 2016 r. była Ewa Melson.

Liderem Wspólnoty od 8 września 2016 r. do 1 października 2020 r. był Andrzej Melson.

Liderem Wspólnoty od 1 października 2020 r. do 6 październia 2022 r. była Agnieszka Miksza.

Liderem Wspólnoty od 6 października 2022 r. jest ponownie Marek Witkowski.

Kapłanem – Opiekunem Wspólnoty od 2002 r. jest Ksiądz Tomasz Antczak.