o Zawierzeniu

Kościół Zbawiciela
Wspólnota Zawierzenie powstała przy parafii Najświętszego Zbawiciela.
To jest miejsce naszego podstawowego działania – tutaj żyjemy, tu są nasze rodziny, środowiska. Każdy chrześcijanin jest powołany do ewangelizacji – i  my zostaliśmy powołani do działania w parafii. Jednak w ostatnich latach jako Zawierzenie posługujemy znacznie szerzej niż tylko w swojej macierzystej parafii.
Jesteśmy otwarci na wezwania  Pana – i gotowi by stanąć pod jego sztandarem tam,  gdzie będzie chciał nas postawić.

Działalność Wspólnoty oparta jest o Statut, w którym można znaleźć podstawowe informacje: kim jesteśmy i na czym polegają nasze działania.

Wspólnota składa się z miejscowych parafian oraz osób mieszkających poza parafią.
We Wspólnocie wyróżnia się:
      – uczestników spotkań modlitewnych
      – członków Wspólnoty
      – animatorów a pośród nich lidera i kapłana opiekuna.

Na dzień 21.06.2022 r. Animatorami we Wspólnocie „Zawierzenie” są następujące osoby (alfabetycznie):

 1. Beata Borowska
 2. Irena Czachurska
 3. Weronika Fidek?
 4. Maria Frątczak
 5. Teresa Ignaczak
 6. Agata Kowalczyk
 7. Maria Kowalczyk
 8. Anna Kowalska
 9. Bogumiła Lefik
 10. Maria Lewicka
 11. Wanda Maciołek
 12. Stanisław Maciołek
 13. Andrzej Melson
 14. Ewa Melson
 15. Agnieszka Miksza
 16. Grażyna Pawlak?
 17. Witold Pokrop
 18. Andrzej Pawlik
 19. Jadwiga Pawlik
 20. Danuta Sowa
 21. Krystyna Szurek
 22. Joanna Witkowska
 23. Magdalena Witkowska?
 24. Marek Witkowski
 25. Wanda Zamońska

Liderem Wspólnoty do 13 września 2012 r. był Marek Witkowski.

Liderem Wspólnoty od 13 września 2012 r. do 8 września 2016 r. była Ewa Melson.

Liderem Wspólnoty od 8 września 2016 r. do 1 października 2020 r. był Andrzej Melson.

Liderem Wspólnoty od 1 października 2020 r. jest Agnieszka Miksza.

Kapłanem – Opiekunem Wspólnoty od 2002 r. jest Ksiądz Tomasz Antczak.