o Zawierzeniu

Kościół Zbawiciela
Wspólnota Zawierzenie powstała przy parafii Najświętszego Zbawiciela.
To jest miejsce naszego podstawowego działania – tutaj żyjemy, tu są nasze rodziny, środowiska. Każdy chrześcijanin jest powołany do ewangelizacji – i  my zostaliśmy powołani do działania w parafii. Jednak w ostatnich latach jako Zawierzenie posługujemy znacznie szerzej niż tylko w swojej macierzystej parafii.
Jesteśmy otwarci na wezwania  Pana – i gotowi by stanąć pod jego sztandarem tam,  gdzie będzie chciał nas postawić.

Działalność Wspólnoty oparta jest o Statut, w którym można znaleźć podstawowe informacje: kim jesteśmy i na czym polegają nasze działania.

Wspólnota składa się z miejscowych parafian oraz osób mieszkających poza parafią.
We Wspólnocie wyróżnia się:
      – uczestników spotkań modlitewnych
      – członków Wspólnoty
      – animatorów a pośród nich lidera i kapłana opiekuna.

Na dzień 18.06.2017 r. Animatorami we Wspólnocie „Zawierzenie” są następujące osoby (alfabetycznie):

 1. Beata Borowska
 2. Joanna Chojnacka
 3. Irena Czachurska
 4. Weronika Fidek
 5. Maria Frątczak
 6. Teresa Ignaczak
 7. Maria Kowalczyk
 8. Bogumiła Lefik
 9. Maria Lewicka
 10. Ewa Melson
 11. Grażyna Pawlak
 12. Andrzej Pawlik
 13. Jadwiga Pawlik
 14. Anna Pietrucha
 15. Anna Sętkiewicz
 16. Krystyna Szurek
 17. Jadwiga Walendziak
 18. Joanna Witkowska
 19. Magdalena Witkowska
 20. Marek Witkowski
 21. Wanda Zamońska

Liderem Wspólnoty do 13 września 2012 r. był Marek Witkowski.

Liderem Wspólnoty od 13 września 2012 r. do 8 września 2016 r. była Ewa Melson.

Liderem Wspólnoty od 8 września 2016 r. jest Andrzej Melson.

Kapłanem – Opiekunem Wspólnoty od 2002 r. jest Ksiądz Tomasz Antczak.