Patronowie Wspólnoty Zawierzenie

W 2008 roku  w ramach owoców ignacjańskich rekolekcji wakacyjnych jakie przeszli członkowie wówczas Grupy modlitewnej Zawierzenie rozeznano obranie nowej drogi rozwoju dla grupy. W ramach  zmiany formacji z grupy modlitewnej na wspólnotę  oddaliśmy nasze działania w opiekę trzem osobom.
I tak od tej pory patronami Wspólnoty Zawierzenie są:

św. Jan Ewangelista

św. siostra Faustyna (patronka Łodzi)

św. Ignacy Loyola