Konferencje wygłoszone podczas Szkoły Posługi w roku szk. 2016/2017

16.09.2016 – konferencja 1: „Mój plan – Boży plan” – Marek W.

21.10.2017 – konferencja 2: „Słowo Boże” – cz.1 – Jadzia Z.
                      konferencja 2 cz.2 – Ewa C.
                      konferencja 2 cz.3 – Magda W.

18.11.2016 – konferencja 3: „Modlitwa” – Marek W.

09.12.2016 – Rozeznawanie

17.02.2017 – konferencja 4: „Sakramenty” – Ewa C.

17.03.2017 – konferencja 5: „Charyzmaty” – Ewa C.

21.04.2017 – konferencja 6: „Posługi” – cz.1 – Marek W.
                      konferencja 6 cz. 2 – Asia W.