Koronka Medjugorska

-„Wierzę w Boga” na paciorku pod krzyżykiem
-Kolejne trójki to „Ojcze Nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcze”, które powtarzamy 7 razy.
Maryjo, Królowo Pokoju – módl się za nami!