Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Słowo Wcielone, Zbawicielu świata, który swoim życiem dałeś nam przykład
oddania się Ojcu i dziełu zbawienia, pomóż nam przeżywać naszą codzienność w wierności woli Bożej.
Maryjo, Matko Boga, uproś nam łaskę zjednoczenia z Twoim Synem, a w Nim i przez Niego z Ojcem i Duchem Świętym.
Święty Józefie, Opiekunie Najświętszej Rodziny, ucz nas życia modlitwy, pracy i zapomnienia o sobie, byśmy stawali się coraz podatniejszym narzędziem Bożej woli.
Jezu, Maryjo, Józefie Święty, sprawcie, by życie rodzin chrześcijańskich było dla wszystkim znakiem obecności Chrystusa i świadectwem pokładanej w Nim nadziei przyszłej chwały i zmartwychwstania.
Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż….(wymień imiona polecanych osób) Spraw, aby żyli według prawa i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.