Modlitwa kierowcy

Boże,
daj mi pewną rękę i bystre oko,
abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody.
Nie pozwól Dawco życia,
bym się stał przyczyną śmierci lub kalectwa,
a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku.
Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości.
Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata
i radości Twojej łaski towarzyszyły mi na zawsze.
Amen