Modlitwa margaretkowa za kapłanów

Modlitwa wstępna
O, Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie kapłana……., uczyń go swoim naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed nim horyzonty, by dostrzegł cały świat spragniony światła prawdy i miłości, by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj go Twoją mocą i błogosław mu.
Święty (imię patrona, którego imię nosi kapłan……………), Twojej szczególnej opiece go dzisiaj polecam. Proszę, abyś wstawiał się za nim przed Bogiem i pomagał mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i pracował owocnie dla Jego większej chwały. Maryjo, strzeż go przed wszelkim złem. Amen.

+ Koronka Medjugorska
-„Wierzę w Boga” na paciorku pod krzyżykiem
-Kolejne trójki to „Ojcze Nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcze”, które powtarzamy 7 razy.