V. spotkanie formacyjne 27.02.2024 r.

1. Pogłębienie zasady tatum quantum to wejście w korzystanie ze stworzeń na tyle na ile prowadzi to do zbawienia – nie odrzucam całego Internetu ale wybieram z niego to co służy zbawieniu, nie odrzucam telewizji, nie odrzucam relacji z ludźmi ale i tutaj szukam miłości, paczka ciastek może leżeć na stole ale jem tylko wtedy kiedy to konieczne dla utrzymania poziomu cukru we krwi, łatwiej jest odrzucać wszystko, ale wtedy rezygnuję z dobra i miłość do siebie i braci, a wciąż podstawowe kryterium naszego działania i decydowania to miłość bo to z miłości będę rozliczany
2. Duch Święty daje miłość i do niej uzdalnia – miłość jako sposób decydowania, a nie uczucie, miłość jako akt woli nie poryw serca, miłość jako wytrwałość, cierpliwość, łagodność, wierność, dobroć, życzliwość, opanowanie, radość i pokój
3. Słowo Flp 4,4-8 trwanie w radości chrześcijańskiej to szukanie Boga we wszystkim i uwielbianie Go całym życiem, radość nie polega na ciągłym śmiechu, ale bardziej na pokoju serca, w którym mam pewność obecności i pomocy Bożej w każdej chwili życia, myślenie po Bożemu uwalnia serce od trosk i skupienia na sobie i brakach

Rozpoczęliśmy kolejny miesiąc naszej formacji. Ten miesiąc ma nam dać pogłębienie doświadczenia stosowania w życiu zasady „tantum quantum” przez wybieranie ze stworzeń tych ich części, które służą zbawieniu i odrzucaniu tych co zbawieniu nie służą. Oczywiście łatwiej jest odrzucić coś w całości, ale wtedy tracimy szansę na okrycie i karmienie serca Bożym dobrem, które w każdym stworzeniu jest. Paczka ciastek może leżeć na stole, ale sięgnę po ciastko tylko wtedy, gdy spadnie poziom cukru we krwi poniżej zdrowego poziomu. Nie odrzucam ciastek w ogóle, ale odrzucam napychanie się nimi. To samo dotyczy np. Internetu, czy innych mediów elektronicznych, a nade wszystko ludzi. Mamy kochać naszych nieprzyjaciół, a tych najchętniej odrzucilibyśmy w całości! Kryterium wybierania powinno być przykazanie miłości Boga, siebie i bliźnich bo to z miłości będziemy rozliczani. Słowo na ten miesiąc to Flp 4,4-8 i ma nas zaprowadzić do pełni radości i pokoju w Panu ze względu na pewność obecności i pomocy Bożej w każdym czasie. Pokój i radość w zawierzeniu się Bogu uwalniają serce od skupienia na sobie, emocji, pożądań i egoizmu pozwalając owocować Duchem Świętym, Jego owocami, których część pokazuje nam św. Paweł w liście do Galatów 5,22-23.

Zapraszamy na Drogę Krzyżową 23.02.2024 r.

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na Drogę Krzyżową animowaną przez naszą Wspólnotę, która będzie miała miejsce 23 lutego 2024 r. ok. godziny 18:30 (bezpośrednio po Mszy św. wieczornej).

Będą to rozważania Drogi Krzyżowej wraz z Rodziną Ulmów.

Pogłębione rekolekcje Wielkopostne

Zapraszamy wszystkich do podjęcia rekolekcji wielkopostnych prowadzonych przez naszą Wspólnotę. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 22 lutego 2024 r. o godzinie 18:00 w salce katechetycznej przy garażach.
Rekolekcje będą trwać przez 10 tygodni. Spotkania będą odbywać się w czwartki o godzinie 18:00.
W najnowszej „Niedzieli” pojawi się nawet artykuł na ten temat. Treść umieszczona jest poniżej.
ARTYKUŁ

Forum Charyzmatyczne: POŁĄCZENI – JEZUS, WSPÓLNOTA i …KRYZYS?

Termin: 19-20 kwietnia 2024;
Miejsce: Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60
Koszt: 120 zł (cena obejmuje koszty organizacyjne, obiad jest we własnym zakresie)
Organizatorzy: Fundacja Mocni w Duchu;
Goście: s. Judyta Pudełko PDDM, kard. Grzegorz Ryś, Marcin Zieliński, Hubert Malinowski, Tomasz Krzyżak

Program:
PIĄTEK, 19 KWIETNIA
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 – Zawiązanie wspólnoty
15.45 – Konferencja – s. Judyta Pudełko
„Pomysł Jezusa na wspólnotę”
17.15 – Przerwa
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza z modlitwą o uzdrowienie
Modlitwę uzdrowienia prowadzi Marcin Zieliński

SOBOTA, 20 KWIETNIA
9.30 – Zawiązanie wspólnoty
10.00 – Konferencja – dr Hubert Malinowski
„Zdrowa i chora wspólnota”

rola lidera/moderatora – jego uprawnienia oraz granice kompetencji
po czym poznać, że moja wspólnota idzie w złą stronę?

11.30 – Przerwa
12.15 – Marcin Zieliński – „Rozbudzenie wspólnoty”
13.30 – Przerwa obiadowa
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.15 – Zawiązanie wspólnoty
15.45 – Panel – „Kryzys Kościoła” – prowadzi Jarosław Grabarczyk
Goście: kard. Grzegorz Ryś, Marcin Zieliński, dr Hubert Malinowski, Tomasz Krzyżak
17.15 – Przerwa
17.30 – Różaniec
18.00 – Msza w intencji uproszenia darów Ducha Świętego – kard. Grzegorz Ryś

LINK DO ZAPISÓW

Modlitwa w intencji „o zwycięstwo nad szatanem”

Nasz Ksiądz Proboszcz Grzegorz Klimkiewicz wyszedł z inicjatywą modlitwy.
Wobec ogromu zła, które widzimy we współczesnym świecie, przejawiającemu się w konfliktach, w wojnach, deptaniem świętości i najwyższych wartości, zwycięstwie nienawiści nad miłością oraz mając świadomość, że źródłem tego zła jest szatan, zwracam się do wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji „o zwycięstwo nad szatanem”.
Modlitwa ta polegałaby na codziennym odmówieniu przynajmniej dziesiątki różańca i modlitwy:
Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów,
Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę,
by zetrzeć głowę szatana – prosimy Cię pokornie:
rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów,
stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen

Zachęcamy do dołączenia do modlitwy 🙏🙏🙏