Rekolekcje proponowane przez Wspólnotę

Zapraszamy do Rekolekcji Odnowy Życia w Duchu Świętym, które Wspólnota przeprowadza w parafii dwa razy w roku: wiosną i wczesną jesienią.
Seminarium Odnowy Życia w Duchu Świętym jest to indywidualna modlitwa i lektura fragmentów Pisma Świętego przez każdego z uczestników, przede wszystkim w domu. Dodatkowo raz w tygodniu proponujemy spotkanie z animatorami, którzy podpowiedzą jak się modlić i jak rozpoznawać działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Rekolekcje te trwają przez 10 tygodni.
Bazę stanowią wprowadzenia do każdego tygodnia w postaci nagranych ścieżek dźwiękowych oraz wprowadzenia do medytacji przewidzianych na każdy tydzień

Po 4. tygodniu Seminarium prowadzona jest modlitwa o uzdrowienie nad każdym uczestnikiem rekolekcji, natomiast w końcowym etapie – wszyscy „seminarzyści” przeżywają tzw. „Chrzest w Duchu Św.” – czyli modlitwę o wylanie darów Ducha świętego.

Dla wielu osób przeżyte Seminarium stało się początkiem pogłębionego życia duchowego.