II miesiąc formacji – pocieszenia i strapienia

Na czas najbliższego miesiąca do przemedytowania zostały podane następujące fragmenty Pisma Świętego:
1. J 20, 11-16 (Maria Magdalena nad grobem – czy ja potrafię otworzyć uszy na wołanie Pana, gdy On się o mnie upomina, aby mnie wyciągnąć ze strapienia?)
2. Dz 2, 1-11 (Zesłanie Ducha Świętego – strapieni Apostołowie zamknęli się w Wieczerniku mimo, iż spotkali Zmartwychwstałego Pana. I znów, gdy Pan się o nich upomniał wychodzą bez lęku na cały świat.)
3. Łk 24, 13-34 (Droga do Emaus – Jezus sam podchodzi do Uczniów, ale oni cały czas są w strapieniu i tego nie widzą. Dopiero po lekturze Słowa Bożego wraca do nich pocieszenie, które dodaje im sił, aby wrócić i świadczyć o Jezusie.)
4. Łk 9, 7-9 (Poruszony Herod – przykład jak można odrzucić próbę Pana, aby kogoś wprowadzić w stan pocieszenia i ten wbrew wszystkiemu – trwa w strapieniu)