III miesiąc formacji – taktyki działania złego ducha

Słowo do rozważenia w kolejnym miesiącu formacji:
1. Dz 5, 1-4 – Ananiasz i Safira
2. Mk 8, 31-34 – Jezus mówi do Szymona: zejdź mi z oczu szatanie
3. 1P 5, 7-10 – Napomnienia końcowe
4. Łk 23, 35-37 – Wyszydzenie na krzyżu