III Tydzień Rekolekcji Odnowy Życia w Duchu Świętym

Słowa na III tydzień: „Bóg wzywa do nawrócenia”
1. Mt 22, 34-40;
2. J 10, 1-16
Wprowadzenie do III. tygodnia oraz punkta do modlitwy należy odsłuchać z części 3 filmu ze spotkania – od 2 minuty i 10 sekundy
Film ze spotkania – cz. 3