I Tydzień Rekolekcji Odnowy Życia w Duchu Świętym

Tydzień I – Bóg jest miłością i daje wolność – stwarza, podtrzymuje w istnieniu, ożywia, podnosi, fundament w rozwinięciu, zaprasza do współpracy, wszystko przenika i wszystko wie o mnie

Rdz 1,24-31
1. Popatrz na stworzenie i zobacz, że jest bardzo dobre i jest dla mnie
2. Mam wolność wyboru, mogę wszystko ze stworzeniem uczynić, mogę wybrać dobro lub zło
3. Mogę wybierać to co bardziej służy mojemu zbawieniu,

Łk 7,11-17
1. Umieram przez zostawienie Bożego życia i odrzucenie miłości,
2. Bóg nachyla się i niepokoi naszą śmiercią, Jezus i Jego żal wobec śmierci
3. Bóg przywraca nas do życia swoją łaską, ożywia i codziennie wydaje się za mnie

Ps 139
1. Bóg wszystko przenika stwarza i wszystkim kieruje, zna mnie i moje potrzeby
2. Jestem zależny od Pana ale On kocha i daje pełnię wolności, wciąż będąc blisko
3. Bóg działa dla mnie nawet wbrew mnie samemu i ocala w każdej sytuacji

Mt 14,13-21
1. Moje ograniczenia i ludzkie myślenie o brakach
2. Boża wola i łaska wszystko zmienia, przemienia, rozmnaża i karmi, myślenie o możliwościach
3. Walka duchowa o Boże myślenie w moim sercu, o wolność wybierania Jego woli, nadzieję, o podjęcie współpracy z Bogiem i rozradowywanie się jej owocami,

1Krl 19,8-14
1. Eliasz wszedł do groty i czekał, moje oczekiwania na spotkanie z Bogiem na kogo czekam
2. Gwałtowna wichura, trzęsienie ziemi, ogień, przeszkody w poznaniu Pana i ściemy świata
3. W lekkim powiewie przychodzi Bóg, moje poznanie Boga, który wyciąga mnie z piwnicy

Iz 49,14-16
1. Doświadczenie osamotnienia, niezrozumienia, braku błogosławieństwa, Boga nie ma
2. Bóg to więcej niż niewiasta i nigdy nie zapomni o nas, daje życie i chroni życie
3. Na obu dłoniach Jezusa są rany za nas, miłość Boża nie stawia warunków, jest totalna

Łk 18,9-14
1. Serce pełne pychy i własne siły do pokonywania trudów, prawo i rozliczanie bez miłości
2. Serce prawdziwe przed Bogiem, ufające i szukające pomocy, serce otwarte na miłość
3. Bóg jest miłością i ocala tych, którzy potrzebują, biedaka, grzesznika i pokornego