III Tydzień Rekolekcji Odnowy Życia w Duchu Świętym

TYDZIEŃ III: Bóg wzywa do nawrócenia
Nawrócenie to odrzucenie egoizmu i podejmowanie miłości Boga i bliźniego to chodzenie za Pasterzem i korzystanie z Jego przewodzenia, przez Jezusa mamy zbawienie a miłość jest drogą do zbawienia

Mt 22, 34-40 Przykazanie miłości;
1. Miłość Boga w moim życiu, na czym polega? Mam wątpliwości i wystawiam Pana na próbę jak faryzeusze czy nie pytam i kocham?
2. Podobnie miłość człowieka, bliźni, kto to taki? Jak moja miłość do człowieka wygląda?

J 10,1-16 Pan jest bramą i Pasterzem owiec,
1. Jezus jest Pasterzem – znam głos Pasterza, słucham jak woła czy raczej odchodzę i uciekam? Chcę chodzić za Nim i pełnić Jego wolę a może raczej nie?
2. Moje poznanie Jezusa – jak moja relacja z Nim wygląda i na ile znam mojego Pasterza? Moje życie wobec przewodzenia Jezusa.

Rdz 3, 8-9 Poszukiwanie grzesznika
1. Pan Bóg szuka grzesznika
Bóg wiedział, że człowiek – najwspanialsze ze stworzeń, uczyniony na Jego obraz i podobieństwo, zgrzeszył. A jednak szuka człowieka. Nie odwraca się ze wstrętem, nie krzyczy, nie chce się odwdzięczyć „pięknym za nadobne”. On szuka, woła aż odnajdzie człowieka przez grzech zalęknionego i zagubionego. A jeśli Bóg szuka grzesznika, to znaczy, że jest dla niego nadzieja.
2. Moja postawa jako grzesznika przed Bogiem
Czy też Go szukam, czy wołam Jego pomocy, czy też sam mierzę się z grzechem wiedząc, że sam i tak go nie pokonam? Czy szukam drogi nawrócenia, czy też udając, że nic się nie stało pogrążam się w jeszcze większy strach i zamęt?
3. Relacja Bóg-człowiek pomimo wszystko.
Bóg pragnie relacji z człowiekiem, dlatego go szuka. Pomimo grzechów. One dla Boga nie są przeszkodą. A czy ja pragnę tej relacji, relacji z Kimś, Kto kocha mnie najbardziej i na zawsze?

Iz 44, 21-23 Bóg daje odkupienie i pamięta o nas
1. Bóg działa i wzywa do nawrócenia.
Bóg jest aktywny, jest z człowiekiem na jego drodze, usuwa grzech. Współpracuje, gdy człowiek nawraca się, daje siłę, prowadzi w prawdzie. Potrzebuje jednak naszej współpracy, naszej zgody na nawrócenie. Na tym buduje.
2. Radość owocem działania Pana w życiu nawróconego człowieka.
Współpraca z Łaską Bożą daje radość i pokój serca. Otwierają się oczy na Bożą prawdę, serce staje się wolne, znika strach. Tak jak natura cieszy się, gdy na rozkaz Boży służy człowiekowi, tak nawrócony człowiek, który służy Bogu odzyskuje utraconą radość. Prawdziwą radość.

Łk 7, 36-50 Nawrócona grzesznica
1. Grzechy kobiety były ciężkie, ona jednak nie skupiła się na nich, lecz na Jezusie, na okazaniu skruchy i miłości.
Kiedy upadnę, czy żałuję i szukam Boga, czy nawracam się, czy też skupiam się na tym jaki jestem beznadziejny i okropny?
2. Boże przebaczenie jest zawsze tam, gdzie skruszony grzesznik, czy o tym pamiętam ?

Oz 14, 2-3, 9-10 Wołanie Miłości
1. Stanięcie w prawdzie przed Bogiem, Który mnie szuka, tęskni za mną, przed Bogiem, Który JEST.
2. Jaka jest moja odpowiedź na Jego wołanie?

Mt 7, 24-27 Na czym lub Kim buduję?
1. Jeśli buduję na Skale, nie jestem w tym sam. Bóg jest moją opoką i twierdzą. Moim Wybawicielem.
2. Burze w moim życiu. Co wybieram: mocną skałę, czy ulotny piasek ?