Diakonie we Wspólnocie

Diakonie działające we Wspólnocie Zawierzenie

Zgodnie z zapisem statutowym, we Wspólnocie „Zawierzenie” w tej chwili działają następujące diakonie:
diakonia charytatywna – odpowiedzialna za niesienie pomocy ubogim i głoszenie dla tej grupy osób Słowa Bożego
diakonia muzyczna – odpowiedzialna za posługę pieśnią i nagłośnienie, spotkań modlitewnych, mszy animowanych przez Wspólnotę i zewnętrznych ewangelizacji
diakonia porządkowa – odpowiedzialna za porządek na salkach i w czasie posług w parafii i na zewnątrz
diakonia biblioteki i pamięci o imieninach, wraz z upamiętnianiem dni patronów członków Wspólnoty odpowiedzialna za prowadzenie biblioteki i pamięć o imieninach członków Wspólnoty
diakonia modlitwy wstawienniczej – odpowiedzialna za modlitwę wstawienniczą na spotkaniach i w czasie mszy o uzdrowienie i posług zewnętrznych
diakonia modlitwy osłonowej – odpowiedzialna za modlitwę osłonową w dziełach Wspólnoty
diakonia powitania – odpowiedzialna za powitanie i przyjmowanie na spotkaniach przybywających uczestników
diakonia liturgiczna – odpowiedzialna za przygotowanie liturgii mszy św., brewiarza, darów, itp.
diakonia dystrybucji – odpowiedzialna za sprzedaż materiałów ewangelizacyjnych i zapewnienie materiałów dla uczestników seminariów i rekolekcji
diakonia świętowania – odpowiedzialna za organizację świąt i agap Wspólnoty
diakonia wydawnicza i kroniki – odpowiedzialna za redakcję i wydawanie wydawnictw wspólnoty oraz prowadzenie kroniki Wspólnoty
diakonia posługi chorym i rodzinom wielodzietnym – odpowiedzialna za opiekę nad chorymi w domu i pomoc samotnym matkom oraz rodzinom wielodzietnym
Modlitewna Straż Wspólnoty – „Gwardia Św. Michała Archanioła” – odpowiedzialna za objęcie codzienną modlitwą całej Wspólnoty: tak poszczególnych jej członków, jak i podejmowanych dzieł i posług
diakonia informacyjno-medialna – odpowiedzialna za przekazywanie informacji dotyczących ważnych wydarzeń w życiu Wspólnoty, Odnowy, parafii i Kościoła – poprzez umieszczanie ich w gablotce lub internecie

Animatorzy odpowiedzialni za poszczególne diakonie

1. Diakonia charytatywna – Beata Borowska
2. Diakonia muzyczna – Magdalena Witkowska
3. Diakonia porządkowa – według ustalonych dyżurów
4. Diakonia biblioteki i pamięci imieninowej
5. Diakonia modlitwy wstawienniczej –
6. Diakonia modlitwy osłonowej – Danusia Sowa
7. Diakonia powitania
8. Diakonia liturgiczna – Maria Frątczak
9. Diakonia dystrybucji – Anna Kowalska
10. Diakonia świętowania
11. Diakonia wydawnicza i kroniki
12. Diakonia informacyjno-medialna – Joanna Witkowska