VI miesiąc formacji – skrupułySłowo do rozważenia na następny miesiąc formacji:
1. J 20, 11-17 (Maria Magdalena przy Grobie), subtelna dusza wymaga otrzeźwienia
2. J 12, 1-11 (namaszczanie Jezusa olejkiem, gruba dusza Judasza)
3. Dz 10, 9-16 (Piotr jest wysyłany do Korneliusza i ma pokazane, że może jeść wszystkie pokarmy)
4. Dz 9, 10-16 (rozterki Ananiasza)