Koncert kolęd 5.01.2020 r.


5 stycznia 2020 r. po Mszy św. wieczornej odbył się koncert kolęd i pastorałek, połączonych sił „Nutek Zbawiciela” i Zespołu Zawierzenie, przeplatanych poezją w wykonaniu Włodzimierza Galickiego oraz modlitewnymi wezwaniami.
Zapraszaliśmy Boże Dzieciątko do naszych rodzin, serc, miejsc pracy i nauki, dziękowaliśmy za niezliczone łaski oraz uwielbialiśmy Boga w Jego po ludzku – niepojętym planie zbawienia każdego człowieka.
Więcej zdjęć –> tutaj