Apel Jasnogórski 4.12.2020 r.


Apel Jasnogórski w dniu 4.12.2020 r., który był zwieńczeniem piątkowej Adoracji, był prowadzony przez Księdza Mateusza Wójtowicza z parafii ze Szczercowa. Towarzyszył mu jego współbrat w kapłaństwie a jednocześnie kolega seminaryjny – nasz parafianin – Ksiądz Karol Kowalik.

Piątkowa adoracja

Adoracja w piątek 13 listopada 2020 r. zaczęła się odmówieniem Różańca Fatimskiego, po czym nastała chwila indywidualnych modlitw w ciszy.

W prezbiterium został wystawiony obraz Świętego Józefa Bilczewskiego, który zostanie poświęcony w najbliższą niedzielę 15 listopada 2020 r. podczas Mszy św. o godzinie 18:00 przez Księdza Karola Kowalika.

Spotkanie brewiarzowe 5.11.2020 r.


Dla posiadaczy profilu na Facebooku – transmisja online
Dla wszystkich posiadaczy Internetu:
Film ze spotkania – cz. 1
Film ze spotkania – cz. 2

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Od 30 października 2020 r. została wprowadzona indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. W najbliższy piątek 6.11.2020 r. po Mszy św. wieczornej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Jezusowego, a następnie adoracja w ciszy do godz. 20:00. Modlimy się za naszą Ojczyznę, o pokój dla Niej, o uwolnienie od nienawiści i o zakończenie pandemii.
Prosimy członków naszej Wspólnoty, aby towarzyszyli Jezusowi Eucharystycznemu swoją obecnością.

Intronizacja relikwii Św. Józefa Bilczewskiego

W dniu dzisiejszym, czyli 21 października 2020 r. miała miejsce uroczystość wprowadzenia nowych relikwii Św. Abpa Józefa Bilczewskiego do naszej parafii. Tej intronizacji dokonał Arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Po Mszy św. odbyło się błogosławieństwo relikwiami Św. J. Bilczewskiego oraz Bł. Jakuba Strzemię, każdego uczestnika liturgii.

Więcej zdjęć–> tutaj

Józef Bilczewski urodził się 26 kwietnia 1860 r. w Wilamowicach koło Kęt. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Wilamowicach, a potem w Kętach, uczęszczał do gimnazjum w Wadowicach, gdzie zdał maturę w czerwcu 1880 r., i wstąpił do seminarium duchownego w Krakowie. 6 lipca 1884 r. przyjął tu święcenia kapłańskie. W latach 1886-1888 odbył studia teologiczne w Wiedniu (gdzie uzyskał doktorat z teologii), w Rzymie i Paryżu. Po powrocie do kraju był wikariuszem w Kętach i w Krakowie. W 1890 r. uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim. W rok później został profesorem teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, na którym przez pewien okres pełnił funkcję dziekana wydziału teologicznego i rektora. Jako profesor uniwersytetu był bardzo ceniony przez studentów, cieszył się szacunkiem i przyjaźnią innych pracowników naukowych. Opublikował wiele artykułów z dziedziny teologii i archeologii chrześcijańskiej, a także na temat Eucharystii.
17 grudnia 1900 r. Leon XIII mianował 40-letniego ks. prał. Józefa Bilczewskiego arcybiskupem lwowskim obrządku łacińskiego. Konsekracja biskupia odbyła się 20 stycznia 1901 r. w katedrze we Lwowie. Nowy biskup wyróżniał się ogromną dobrocią serca, wyrozumiałością, pokorą, pobożnością, pracowitością i gorliwością duszpasterską, które płynęły z wielkiej miłości do Boga i bliźniego. Był mężem modlitwy, która inspirowała wszelką jego działalność. Fundował kościoły i kaplice, szkoły i ochronki, krzewił oświatę. Wspierał duchowo i materialnie wszystkie ważniejsze dzieła powstające w archidiecezji lwowskiej. Uważał, że jego obowiązkiem jest bronienie i ratowanie obrządku łacińskiego, za który odpowiadał przed Bogiem i Kościołem, własnym sumieniem i narodem. Życie abp. Józefa Bilczewskiego, wypełnione modlitwą, pracą i dziełami miłosierdzia, sprawiło, że cieszył się wielkim szacunkiem ludzi wszystkich wyznań, obrządków i narodowości.
W duchu nauczania Piusa X zbliżał wiernych do Eucharystii, częstej Komunii św., pobożnego uczestniczenia w Mszy św. W czasach I wojny światowej rozwijał kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, ukazując ludziom nieskończoną miłość Boga, zdolną do przebaczenia i darowania wszystkich grzechów. Czcią i miłością najlepszego syna otaczał Matkę Najświętszą, nazywając Ją swą «Matuchną». Pragnął, by taką samą pobożnością darzyli Ją wierni archidiecezji, naśladując Jej cnoty, szczególnie całkowite zaufanie Bogu.
Umarł z przepracowania 20 marca 1923 r. Jego zabalsamowane serce umieszczono w kaplicy bł. Jakuba w bazylice katedralnej we Lwowie, a ciało zostało złożone w grobie na cmentarzu janowskim, gdzie grzebano ubogich, dla których był zawsze ojcem i opiekunem.
Staraniem archidiecezji lwowskiej przeprowadzono proces beatyfikacyjny Józefa Bilczewskiego, którego pierwsza faza została zakończona 18 grudnia 1997 r. ogłoszeniem przez św. Jana Pawła II dekretu o heroiczności jego cnót. W czerwcu 2001 r. za cudowny został uznany przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych fakt nagłego, trwałego i niewytłumaczalnego co do sposobu uzdrowienia dziewięcioletniego chłopca Marcina Gawlika z bardzo ciężkich poparzeń, dokonanego przez Boga za wstawiennictwem Józefa Bilczewskiego – co otworzyło drogę do beatyfikacji arcybiskupa lwowskiego. Dokonał jej św. Jan Paweł II 26 czerwca 2001 r. we Lwowie podczas swej podróży apostolskiej na Ukrainę. W 2005 r. świętym ogłosił go papież Benedykt XVI.