5. spotkanie formacyjne – 9.01.2020 r.

Miesiąc V: Grzech osobisty i moje serce wobec grzechu

Do rozważania na kolejny etap formacji zostało podane następujące Słowo:
1. Dn 4, 26–31; Pycha
2. Dz 5, 1–11; Chciwość
3. Sdz 19, 22–30; Nieczystość
4. Rdz 4, 3–10; Zazdrość
5. Łk 16, 19–26; Łakomstwo
6. Dz 9, 1–2; Gniew
7. Mt 25, 14–30; Lenistwo
8. Łk 15, 25–32; Nieprzebaczenie

Konferencja:

Więcej zdjęć –> tutaj

Koncert kolęd 5.01.2020 r.


5 stycznia 2020 r. po Mszy św. wieczornej odbył się koncert kolęd i pastorałek, połączonych sił „Nutek Zbawiciela” i Zespołu Zawierzenie, przeplatanych poezją w wykonaniu Włodzimierza Galickiego oraz modlitewnymi wezwaniami.
Zapraszaliśmy Boże Dzieciątko do naszych rodzin, serc, miejsc pracy i nauki, dziękowaliśmy za niezliczone łaski oraz uwielbialiśmy Boga w Jego po ludzku – niepojętym planie zbawienia każdego człowieka.
Więcej zdjęć –> tutaj

IV. Spotkanie formacyjne – 12.12.2019 r.


Miesiąc IV
Temat: Rzeczywistość grzechu
1. Mk 7,18-23 Nieczystość serca. Czy znasz swoje serce?
Nieczystość serca to niewola, serce wolne jest czyste, poznanie serca to pierwszy krok do wolności, nie chodzi o walkę a poznanie i zrozumienie, że zło pochodzi z mojego serca
2. 1J 2,15-17 Przywiązanie do doczesności. Twoje pożądliwości, czego chce i domaga się twoje ciało, gdzie masz skierowane oczy, świat przemija a Bóg trwa, cel mojego życia i wszystko jemu podporządkowane czy raczej nieuporządkowane i odwrócone od Boga,
3. Iz 66,3-4 Nieczystość intencji. Czy słuchasz głosu Boga? Jesteś spójny czy podzielony? Dlaczego wierzę?
Czy jestem przejrzysty czy też inny w kościele a inny w życiu, spójny czy rozdwojony, ukrywam grzech czy staję w prawdzie? Bóg zaprasza do prawdy i spójności serca
4. Ha 2,5-8 Biada. Czy jesteś człowiekiem sprawiedliwym? Posiadanie
Bogactwo i pycha związują i niszczą serce, poranieni, oszukani, wyzyskani, obrażeni, pobici wołają o pomstę do nieba i zamykają relacje z Bogiem, sprawiedliwość to miłość,
5. Wj 22,17-26 Prawo moralne. Jak traktujesz drugiego człowieka? Znaczenie i władza
Wszystko, co uczynisz człowiekowi czynisz Bogu, każde zło zabija twoje serce, to miłość ocala, bo to miłość uwalnia i daje życie,
6. Syr 10,12-13 Pycha. Jaki jest twój największy grzech? Mogę wszystko
Odejście od Boga rodzi samowystarczalność, a więc uczynienie siebie Bogiem, to jest pycha, gdy staję się jak Bóg i przypisuje sobie Jego moc i dzieła
7. Mk 9,42-48 Zgorszenie. Co sobie wyłupiesz? Jak mnie widzą inni?
Mam być świadkiem Jezusa, a więc miłości a grzech często powoduje, że inni też zaczynają grzeszyć, zgorszenie zabija miłość, rani i odwraca od Boga, walka z grzechem to odcinanie się od pokus i tylko taka postawa bywa skuteczna,
8. Mt 27,3-5 Judasz. Co robię z moim grzechem?
Grzech zabija o ile nie rozpoznam miłosierdzia, nie da się po ludzku naprawić skutków grzechu on może być pokonany tylko w Bożym miłosierdziu

Grzech to śmierć i oderwanie od miłości, mam reflektować nad grzechem, aby jak najwięcej żyć i kochać a nie umierać, poznać się i poznać taktykę złego, posiadam, znaczę, mogę wszystko, grzech jest pokonany krzyżem i miłosierdziem Bożym a więc łaską i miłością w praktyce, ubóstwo, zgoda na wzgardę i pokora

Konferencja:

Więcej zdjęć –> tutaj

Dzień Skupienia „Odnaleźć wartość i sens swojego życia” 23.11.2019 r.


Podczas sobotniego spotkania, najpierw mieliśmy możliwość uczestniczenia we Mszy św., po której przeszliśy z kościoła do salki, gdzie po chwili z małym co nieco i rozmowach prowadzonych wyjątkowo bez pośpiechu, uważnie wysłuchaliśmy konferencji, przeplecionej bardzo osobistym świadectwem Andrzeja M. na temat zmieniających się wartości na przestrzeni jego życia.
W następnej części zatrzymaliśmy się nad fragmentem z Ewangelii Św. Marka Mk 16, 1-8, na kanwie którego prowadziliśmy rozważania w ośmiu kierunkach:
1. Tradycja i przyzwyczajenie – czego się spodziewam i czego oczekuję?
2. Skupienie na problemach – kto odsunie kamień i dlaczego nie ja?
3. Jest inaczej – moje lęki związane z tym „inaczej”, zamknięcie i nieufność
4. Bóg mówi na różne sposoby – aniołowie, ludzie, sytuacje
5. Kogo szukam – szczerze o moich potrzebach i oczekiwaniach
6. Nie ma Go tutaj – gdzie jest Jezus i jak chcę Go odszukać, moja Galilea
7. Uciekam zamiast działać – czego sie boje i gdzie uciekam
8. Nikt nic nie wie – nie mówię, ukrywam, zamykam serce, zamykam się

Po chwili wniosków i podsumowań, na zakończenie wspólnego pobytu – odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Więcej zdjęć –> tutaj