Materiały dla Seminarzystów

Materiały na V tydzień „Jak rozeznawać w wierze?”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
J 14, 16-17

Dzień 2.
Kol 2, 13-14

Dzień 3.
Jer 31, 34

Dzień 4.
2 Kor 6, 17 oraz Ga 5,1

Dzień 5.
J 8, 3-11

Dzień 6.
Łk 19, 1-10

Dzień 7.
Łk 23, 39-43

Spotkanie wspólnotowe z modlitwą o uzdrowienie

Zapraszamy wszystkich na spotkanie wspólnotowe z modlitwą o uzdrowienie dziś o godzinie 19:00.
Można się łączyć przez Messengera, obserwować bezpośrednią transmisję mając konto na portalu Facebook (transmisja będzie na profilu naszej Wspólnoty) lub czekając cierpliwie – aż zostanie osadzony tu na stronie film z tego spotkania.
Zapraszamy do przekazywania intencji (zawierzenie@gmail.com), jak również do wspólnej modlitwy.

Materiały dla semimarzystów

Materiały na IV tydzień „Uzdrowienie w mocy Jezusa – Jezus żyje!”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
Łk 4, 14-21

Dzień 2.
Łk 4, 38-42

Dzień 3.
Łk 10, 25-37

Dzień 4.
Łk 18, 35-43

Dzień 5.
Mt 9, 9-13

Dzień 6.
J 12, 1-8

Dzień 7.
J 21, 15-19

Materiały dla Seminarzystów

Materiały na III tydzień „Z grzechu do wolności”
Konferencja wprowadzająca

Dzień 1.
1J 1, 8-10

Dzień 2.
2Sm 11, 1-16

Dzień 3.
Rdz 3, 1-13

Dzień 4.
Mt 9, 1-8

Dzień 5.
J 8, 1-11

Dzień 6.
Łk 7, 36-50

Dzień 7.
Łk 15, 11-32